Toria 6-radsbygg og Odal og Matty havre på Østlandet og Brage og Einar 6-radsbygg samt Ringsaker havre i Trøndelag.

6-radsbygg

Brage er en tidlig 6-radssort som har gitt gode avlinger. Sorten dekker godt mot ugras og er velegnet i økologisk produksjon.

Toria er en yterik 6-radssort som gir avlinger på nivå med Brage. Toria har litt bedre stråkvalitet en Brage og har litt mindre aks- og stråknekk. Toria er to dager seinere enn Brage.

Einar er en finsk sort som er en dag seinere enn Brage, og har gitt litt lavere avling. Stråkvaliteten er god og den dekker godt mot ugras.

Havre

Ringsaker er en tidlig havresort med stort avlingspotensiale. Ringsaker er kort og har god stråstyrke. Den er også relativt sterk mot fusarium og dermed lite utsatt for DON.

Odal er to dager seinere enn Ringsaker. Odal har store korn og gir avling på nivå med Ringsaker. Odal er den havresorten som er sterkest mot DON.

Matty er en sein finsk havresort. I finske forsøk har den blitt sammenliknet med Belinda. Matty er en dag tidligere enn Belinda og har gitt 6 % større avling. Matty er litt lengre enn Belinda og har en tendens til mer legde. Matty har større korn enn Belinda som normalt regnes som en storkornet sort.

Hvete til økologisk dyrking i 2018

Produksjonen av økologisk såvare av hvete slo feil i 2018. Økologiske hveteprodusenter er derfor avhengige av å bruke konvensjonell ubeiset vårhvete. Felleskjøpet har tilgang på Krabat til dette formål. Den enkelte dyrker må søke om dispensasjon for å bruke denne typen såkorn.

Kjøp såkorn på Felleskjøpet

Kontakt en av våre fagkonsulenter på plantekultur eller logg på Min Gård for bestilling på web.

Du kan også kontakte nærmeste Felleskjøpbutikk, eventuellt vår Kundetjeneste, tlf. 72 50 50 50 og taste 3-1.

Er du medlem i et innkjøpslag kan du også kontakte din lokale forhandler direkte.