0

Alle artikler om fôrkonservering

Trenger du å kjøpe grovfôr til vinteren? Trenger du å kjøpe grovfôr til vinteren?

Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri tok sammen initiativ for å kjøpe 30 000 rundballer fra Island i Juli som ett av flere tiltak under tørkeperioden for å kunne opprettholde husdyrproduksjonen gjennom vinteren. Første båt har ankommet. ... Les mer

Når avlingen svikter Når avlingen svikter

Planlegg innefôringssesongen tidlig. En god plan krever god oversikt over tilgjengelig fôr. I tillegg til antall baller eller kubikk er det nødvendig å vite tørrstoff-% på avlingen og vekt på ballene. ... Les mer

Fagmøter om grovfôrsituasjonen Fagmøter om grovfôrsituasjonen

Felleskjøpet holder fagmøter om den utfordrende grovfôrsituasjonen flere bønder nå opplever. Se møteoversikt uke 30. ... Les mer

Hva er egentlig strekkfilm? Kun plast på en kjerne? Hva er egentlig strekkfilm? Kun plast på en kjerne?

Svært mye av grovfôret i Norge lagres i rund- og firkantballer. Er det slik at strekkfilm kun er noe plast på en kjerne eller er det mer avansert enn som så? ... Les mer

Grovfôrkatalogen 2018 er klar for sesongen! Grovfôrkatalogen 2018 er klar for sesongen!

Snart er det vår og det er tid for å tenke på driftsmidler til ny sesong. Grovfôrkatalogen viser Felleskjøpets utvalg av såfrø, ensileringsmidler, strekkfilm med mere. ... Les mer

I år blir rundballene gule til støtte for barnekreft I år blir rundballene gule til støtte for barnekreft

Torsdag 15. februar er den internasjonale barnekreftdagen. Dagen markeres ved å sette fokus på barnekreft og vise støtte overfor rammede barn og unge og deres familier. ... Les mer

Verdal-terminalen er åpnet Verdal-terminalen er åpnet

Felleskjøpets terminal for gjødsel- og ensileringsprodukter ble offisielt åpnet 6. februar. Felleskjøpet har investert i nytt anlegg nærmere kai, omtrent 500 meter fra tidligere plassering. ... Les mer

B-Wrap sparer mye arbeid B-Wrap sparer mye arbeid

Runar Sørli i Skjeberg er så langt svært fornøyd med John Deeres nye nett til lagring av halm utendørs. Går alt etter planen, vil han bli spart for mye ekstra arbeid, mener han. ... Les mer

Har miksevogna tatt «fyr»? Ikke ring 110, men 72 50 50 50 Har miksevogna tatt «fyr»? Ikke ring 110, men 72 50 50 50

Har selve vogna virkelig tatt fyr så anbefaler vi nok å ringe brannvesenet, men om det er miksen som ryker vil Ensil Fullfôr være det beste alternativet for å slokke en potensiell «brann». ... Les mer

Rosa baller - en stor suksess Rosa baller - en stor suksess

I løpet av to uker i starten av 2016 ble 10 000 rosa plastruller revet vekk fra Felleskjøpets butikker over hele landet. 200 000 rosa baller har i sommer og høst ligget synlig på norske jorder til støtte for brystkreftforskning. ... Les mer

Ny og unik løsning for lagring av halm utendørs! Ny og unik løsning for lagring av halm utendørs!

Sammen med et tradisjonelt nett vil en duk med mikroskopiske porer, kalt SMC-duk, hindre vann i å trenge inn, mens fuktighet slippes ut. John Deere B-Wrap fikk sølvmedalje under Agroteknikk 2015. ... Les mer

Kombiplast reduserer svinnet i plansilo Kombiplast reduserer svinnet i plansilo

Plansilo er den lagringsmetoden som oftest gir høyest svinn. Bruk av kombifilm gir redusert tap om øvrig arbeid med plansilo er gjort på beste måte. Felleskjøpet har markedets bredeste utvalg av plansilofolie til riktig pris. ... Les mer

Unngå tørrstofftap i surfôrproduksjon Unngå tørrstofftap i surfôrproduksjon

Mye av grasavlinga går tapt før den kommer på fôrbrettet. Dette tapet skjer på ulike steder i kjeden. Været er en påvirkende faktor, men med riktig teknikk og blant annet bruk av ensileringsmidler kan tapet reduseres betydelig. ... Les mer

Hvordan øke produksjonen på norsk og lokalprodusert grovfôr? Hvordan øke produksjonen på norsk og lokalprodusert grovfôr?

En størst mulig produksjon på norsk grovfôr og bruk av lokale ressurser er en forutsetning for legitimiteten til norsk landbruk. Media prøver stadig å fokusere på importandelen i norske fôrrasjoner, spesielt med henblikk på bruk av soya. ... Les mer

Vi gjør det enklere å velge rett rundballeplast og -nett! Vi gjør det enklere å velge rett rundballeplast og -nett!

Felleskjøpene ønsker å forenkle valget av rundballeplast og rundballenett. Sortimentet vårt er derfor inndelt i tre kategorier; Premium produkter, Standard produkter og lav pris. ... Les mer

Serverer du dyra et varmt måltid? Serverer du dyra et varmt måltid?

Når utetemperaturen øker kan man oppleve utfordringer med varmt fullfôr. Ensil Fullfôr vil med sitt høye innhold av propionsyre utsette denne prosessen. Mange har sett at fôropptaket øker umiddelbart ved tilsetning. ... Les mer

Hvordan sikre høy avkastning av enga? Hvordan sikre høy avkastning av enga?

Enga vil forandre seg over tid. Ung eng gir bedre avling en eldre. Dette skyldes i stor grad at sammensetningen av grasarter forandrer seg i forhold til det man sådde. Det finnes likevel verktøy for å opprettholde avling og kvalitet på eng. ... Les mer

Surfôr og surfôrkvalitet Surfôr og surfôrkvalitet

I grovfôrproduksjon vil det alltid være gunstig å få mest mulig ut av arealet. Når en lager surfôr er det derfor viktig å få en tilfredsstillende kvalitet for å sikre en høy melkeytelse per ku. ... Les mer

Beiteopplegg Beiteopplegg

Den billigste og naturlige måten og fôre dyra på, er å la dem få beite. Med rett stell og bruk av beite, kan vi produsere et smakelig beitegras med høy FEm-konsentrasjon, som gir høyt fôropptak. ... Les mer

Ugras i eng Ugras i eng

Ugraskampen i eng er viktig. Den endrer seg med engas utvikling. Det gamle ordtaket "godt begynt er halvveis fullendt" gjelder også ugraskampen. God brakking før nytt gjenlegg gir en god start på enga. ... Les mer

Etablering og drift av grasarealer Etablering og drift av grasarealer

Grunnlaget for god vekst er jord som er i god kulturtilstand. Det vil si jord med god dreneringstilstand, god struktur, god kalktilstand og lite ugras. ... Les mer

Gode avlinger med god kvalitet er viktig i grovfôrdyrkingen Gode avlinger med god kvalitet er viktig i grovfôrdyrkingen

Målet for en grovfôrprodusent bør være å produsere en stor avling av god kvalitet til en rimelig pris. Dyras grovfôropptak avhenger særlig av kvaliteten på fôret og på hvor mye kraftfôr som tildeles. ... Les mer

Kvaliteten i fôret sikres med ensileringsmidler Kvaliteten i fôret sikres med ensileringsmidler

Bruk av ensileringsmidler har i alle forsøk vist god lønnsomhet. Selv under normalt gode forhold vil ensileringsmidler gi et bedre resultat ved at man tar mer vare på næringa i graset. ... Les mer