0

Alle artikler om fôrkonservering

B-Wrap sparer mye arbeid B-Wrap sparer mye arbeid

Runar Sørli i Skjeberg er så langt svært fornøyd med John Deeres nye nett til lagring av halm utendørs. Går alt etter planen, vil han bli spart for mye ekstra arbeid, mener han. ... Les mer

KONKURRANSE: Vis din støtte til kreftforskning #ballermotkreft KONKURRANSE: Vis din støtte til kreftforskning #ballermotkreft

I år får rosa rundballer selskap av blå til inntekt for forskning på prostatakreft. Vis din støtte ved å dele bilde(r) av rosa eller blå rundballer på Instagram med #ballermotkreft og delta i vår konkurranse. ... Les mer

Har miksevogna tatt «fyr»? Ikke ring 110, men 72 50 50 50 Har miksevogna tatt «fyr»? Ikke ring 110, men 72 50 50 50

Har selve vogna virkelig tatt fyr så anbefaler vi nok å ringe brannvesenet, men om det er miksen som ryker vil Ensil Fullfôr være det beste alternativet for å slokke en potensiell «brann». ... Les mer

Rosa og blå rundballer mot kreft Rosa og blå rundballer mot kreft

Rosa rundballer ble en stor suksess i 2016. I år får rosa selskap av blå og bidraget til henholdsvis Brystkreftforeningen og Prostatakreftforeningen dobles. ... Les mer

Rosa baller - en stor suksess Rosa baller - en stor suksess

I løpet av to uker i starten av 2016 ble 10 000 rosa plastruller revet vekk fra Felleskjøpets butikker over hele landet. 200 000 rosa baller har i sommer og høst ligget synlig på norske jorder til støtte for brystkreftforskning. ... Les mer

Ny og unik løsning for lagring av halm utendørs! Ny og unik løsning for lagring av halm utendørs!

Sammen med et tradisjonelt nett vil en duk med mikroskopiske porer, kalt SMC-duk, hindre vann i å trenge inn, mens fuktighet slippes ut. John Deere B-Wrap fikk sølvmedalje under Agroteknikk 2015. ... Les mer

Kombiplast reduserer svinnet i plansilo Kombiplast reduserer svinnet i plansilo

Plansilo er den lagringsmetoden som oftest gir høyest svinn. Bruk av kombifilm gir redusert tap om øvrig arbeid med plansilo er gjort på beste måte. Felleskjøpet har markedets bredeste utvalg av plansilofolie til riktig pris. ... Les mer

Unngå tørrstofftap i surfôrproduksjon Unngå tørrstofftap i surfôrproduksjon

Mye av grasavlinga går tapt før den kommer på fôrbrettet. Dette tapet skjer på ulike steder i kjeden. Været er en påvirkende faktor, men med riktig teknikk og blant annet bruk av ensileringsmidler kan tapet reduseres betydelig. ... Les mer

Hvordan øke produksjonen på norsk og lokalprodusert grovfôr? Hvordan øke produksjonen på norsk og lokalprodusert grovfôr?

En størst mulig produksjon på norsk grovfôr og bruk av lokale ressurser er en forutsetning for legitimiteten til norsk landbruk. Media prøver stadig å fokusere på importandelen i norske fôrrasjoner, spesielt med henblikk på bruk av soya. ... Les mer

Vi gjør det enklere å velge rett rundballeplast og -nett! Vi gjør det enklere å velge rett rundballeplast og -nett!

Felleskjøpene ønsker å forenkle valget av rundballeplast og rundballenett. Sortimentet vårt er derfor inndelt i tre kategorier; Premium produkter, Standard produkter og lav pris. ... Les mer

Serverer du dyra et varmt måltid? Serverer du dyra et varmt måltid?

Når utetemperaturen øker kan man oppleve utfordringer med varmt fullfôr. Ensil Fullfôr vil med sitt høye innhold av propionsyre utsette denne prosessen. Mange har sett at fôropptaket øker umiddelbart ved tilsetning. ... Les mer

Hvordan sikre høy avkastning av enga? Hvordan sikre høy avkastning av enga?

Enga vil forandre seg over tid. Ung eng gir bedre avling en eldre. Dette skyldes i stor grad at sammensetningen av grasarter forandrer seg i forhold til det man sådde. Det finnes likevel verktøy for å opprettholde avling og kvalitet på eng. ... Les mer

Surfôr og surfôrkvalitet Surfôr og surfôrkvalitet

I grovfôrproduksjon vil det alltid være gunstig å få mest mulig ut av arealet. Når en lager surfôr er det derfor viktig å få en tilfredsstillende kvalitet for å sikre en høy melkeytelse per ku. ... Les mer

Velg rett plast til plansiloen Velg rett plast til plansiloen

Plansilo eller utesilo er stadig økende i Norge. Mange ser fordelene med plansilo som en rasjonell høstemetode. Imidlertid er man sårbar om noe går feil. God tildekking er derfor viktig. ... Les mer

Beiteopplegg Beiteopplegg

Den billigste og naturlige måten og fôre dyra på, er å la dem få beite. Med rett stell og bruk av beite, kan vi produsere et smakelig beitegras med høy FEm-konsentrasjon, som gir høyt fôropptak. ... Les mer

Ugras i eng Ugras i eng

Ugraskampen i eng er viktig. Den endrer seg med engas utvikling. Det gamle ordtaket "godt begynt er halvveis fullendt" gjelder også ugraskampen. God brakking før nytt gjenlegg gir en god start på enga. ... Les mer

Gjødsling og kalking av eng og beite Gjødsling og kalking av eng og beite

God utnytting av gjødsla er betinget av jord i god kulturtilstand. Gjødslinga har innvirkning på både avling og kvalitet. Hovednæringsstoffene som kreves er nitrogen, fosfor og kalium, samt magnesium, svovel og en del mikronæringsstoffer. ... Les mer

Etablering og drift av grasarealer Etablering og drift av grasarealer

Grunnlaget for god vekst er jord som er i god kulturtilstand. Det vil si jord med god dreneringstilstand, god struktur, god kalktilstand og lite ugras. ... Les mer

Gode avlinger med god kvalitet er viktig i grovfôrdyrkingen Gode avlinger med god kvalitet er viktig i grovfôrdyrkingen

Målet for en grovfôrprodusent bør være å produsere en stor avling av god kvalitet til en rimelig pris. Dyras grovfôropptak avhenger særlig av kvaliteten på fôret og på hvor mye kraftfôr som tildeles. ... Les mer

Kvaliteten i fôret sikres med ensileringsmidler Kvaliteten i fôret sikres med ensileringsmidler

Bruk av ensileringsmidler har i alle forsøk vist god lønnsomhet. Selv under normalt gode forhold vil ensileringsmidler gi et bedre resultat ved at man tar mer vare på næringa i graset. ... Les mer