0

Vinterkampanje på gjødsel! av Ragnar Dæhli, Produktsjef gjødsel/kalk Vinterkampanje på gjødsel!

Fra 16. januar 2017 starter vinterkampanjen på gjødsel. Kampanjen varer til 28. februar og gjelder sesongordre. ... Les mer

NPK 27-3-5 tilbys på Vestlandet, Trøndelag og Helgeland av Ragnar Dæhli, Produktsjef gjødsel/kalk NPK 27-3-5 tilbys på Vestlandet, Trøndelag og Helgeland

(11.01.17) Felleskjøpet tilbyr NPK 27-3-5 på Vestlandet, Trøndelag og på Helgeland. Den er kjemisk blandet, dvs. N, P, K og S i samme gjødselkorn. ... Les mer

Fagrådgiving

NPK 24-3,5-6, kompletterer produktspekteret innen mineralgjødsel NPK 24-3,5-6, kompletterer produktspekteret innen mineralgjødsel

NPK 24-3,5-6 er en kjemisk blandet gjødsel og kompletterer Felleskjøpets produktspekter innen mineralgjødsel. Det er ei populær gjødsel både på grunn av næringsinnholdet og fordi prisen er god. ... Les mer

Kalk nå på vinteren! Kalk nå på vinteren!

Vinteren kan være ideell for kalking. Du får kalken på jordet i god tid før våronn og det er ingen fare for jordpakking etter kjøring. ... Les mer

Sulfan, en ny og ekstra svovelrik NS-gjødsel! Sulfan, en ny og ekstra svovelrik NS-gjødsel!

Sulfan er en ny NS-gjødsel med mer svovel og mindre nitrogen enn Opti-NS. Sulfan er mest aktuell i tospann med husdyrgjødsel i eng og korn, samt i oljevekster. ... Les mer

Produkt- og spredetabell av Ragnar Dæhli, produktsjef gjødsel/kalk og Hans Trygve Lund, fagsjef plantekultur Produkt- og spredetabell

Finn opplysninger om produktdatablad, leverandører og spredetabeller for gjødsel. ... Les mer

Omregningstabell gjødsel av Hans Trygve Lund, fagsjef plantekultur Omregningstabell gjødsel

Bruk vår omregningstabell for å finne næringsinnhold og mengde av ulike gjødselslag med utgangspunkt i kg gjødsel eller kg N. ... Les mer