0

Ny gjødselbrosjyre! av Hans Trygve Lund, Fagsjef plantekultur Ny gjødselbrosjyre!

(17.10.2016) Hvilke fordeler får du ved å kjøpe gjødsel fra Felleskjøpet? Riktig gjødsling betaler seg og Felleskjøpet har både produktene og kompetansen! ... Les mer

Fagrådgiving

Utnytter du gjødsla? Rett kalktilstand er avgjørende! Utnytter du gjødsla? Rett kalktilstand er avgjørende!

God kalktilstand er avgjørende for organismene som lever i jorda og bidrar til god jordstruktur og frigjøring av plantenæring fra planterester. Feil pH gir mye ugras, dårlig avling og dårlig økonomi. ... Les mer

Sulfan, en ny og ekstra svovelrik NS-gjødsel! Sulfan, en ny og ekstra svovelrik NS-gjødsel!

Sulfan er en ny NS-gjødsel med mer svovel og mindre nitrogen enn Opti-NS. Sulfan er mest aktuell i tospann med husdyrgjødsel i eng og korn, samt i oljevekster. ... Les mer

Gjødsling til høstkorn - Når, hvor mye, hva slags gjødsel? Gjødsling til høstkorn - Når, hvor mye, hva slags gjødsel?

N-gjødsling til høstkorn ved såing er mest aktuelt på kald jord, moldfattig jord og der det er pløyd ned store mengder halm. I et kort perspektiv gir ikke P- og K-gjødsling meravling i høstkorn, men næringsbanken kan ikke bare tæres, den må også næres. ... Les mer

Produkt- og spredetabell av Ragnar Dæhli, produktsjef gjødsel/kalk og Hans Trygve Lund, fagsjef plantekultur Produkt- og spredetabell

Finn opplysninger om produktdatablad, leverandører og spredetabeller for gjødsel. ... Les mer

Omregningstabell gjødsel av Hans Trygve Lund, fagsjef plantekultur Omregningstabell gjødsel

Bruk vår omregningstabell for å finne næringsinnhold og mengde av ulike gjødselslag med utgangspunkt i kg gjødsel eller kg N. ... Les mer