0

Ny gjødselbrosjyre! av Hans Trygve Lund, Fagsjef plantekultur Ny gjødselbrosjyre!

(17.10.2016) Hvilke fordeler får du ved å kjøpe gjødsel fra Felleskjøpet? Riktig gjødsling betaler seg og Felleskjøpet har både produktene og kompetansen! ... Les mer

Fagrådgiving

Utnytter du gjødsla? Rett kalktilstand er avgjørende! Utnytter du gjødsla? Rett kalktilstand er avgjørende!

God kalktilstand er avgjørende for organismene som lever i jorda og bidrar til god jordstruktur og frigjøring av plantenæring fra planterester. Feil pH gir mye ugras, dårlig avling og dårlig økonomi. ... Les mer

Sulfan, en ny og ekstra svovelrik NS-gjødsel! Sulfan, en ny og ekstra svovelrik NS-gjødsel!

Sulfan er en ny NS-gjødsel med mer svovel og mindre nitrogen enn Opti-NS. Sulfan er mest aktuell i tospann med husdyrgjødsel i eng og korn, samt i oljevekster. ... Les mer

Det er lønnsomhet i tidlig kjøp av gjødsel! Det er lønnsomhet i tidlig kjøp av gjødsel!

Historikk viser at høstkjøp av NPK-gjødsel er lønnsomt. De 5 siste årene har prisene økt med mellom 9 og 20 % fra 1. juli og fram til mai. ... Les mer

Produkt- og spredetabell av Ragnar Dæhli, produktsjef gjødsel/kalk og Hans Trygve Lund, fagsjef plantekultur Produkt- og spredetabell

Finn opplysninger om produktdatablad, leverandører og spredetabeller for gjødsel. ... Les mer

Omregningstabell gjødsel av Hans Trygve Lund, fagsjef plantekultur Omregningstabell gjødsel

Bruk vår omregningstabell for å finne næringsinnhold og mengde av ulike gjødselslag med utgangspunkt i kg gjødsel eller kg N. ... Les mer