0

Alle artikler gjødsel og kalk

Nye bladgjødslingsmidler på markedet Nye bladgjødslingsmidler på markedet

For 2018 vil vi markedsføre Bor 150, Mangan 500 SC og Zink 700 SC fra Azelis. Produktene er av god kvalitet, til konkurransedyktige priser fra en av Europas store produsenter av bladgjødsel. ... Les mer

Verdal-terminalen er åpnet Verdal-terminalen er åpnet

Felleskjøpets terminal for gjødsel- og ensileringsprodukter ble offisielt åpnet 6. februar. Felleskjøpet har investert i nytt anlegg nærmere kai, omtrent 500 meter fra tidligere plassering. ... Les mer

Kalk - Basis for økologisk planteproduksjon Kalk - Basis for økologisk planteproduksjon

Økologi bygger på at en har særlig fokus på å tilrettelegge for livet i jorda som igjen sørger for omdannelse av planterester til ny plantenæring - mineralisering. ... Les mer

Organisk gjødsel til økologisk plantedyrking Organisk gjødsel til økologisk plantedyrking

Organisk gjødsel sikrer god næringsforsyning på skifter som ikke tilføres husdyrgjødsel. Gjødsla er pelletert og kan spres med sentrifugalspreder. ... Les mer

Ikke-økologisk gjødsel i økologisk dyrking Ikke-økologisk gjødsel i økologisk dyrking

Felleskjøpet har flere mineralske gjødselprodukter som er tillatt brukt i økologisk produksjon, gitt at behovet er dokumentert i driftsbeskrivelse og/eller gjødslingsplan. ... Les mer

To nye gjødselslag tilpasset delgjødsling i vårkorn To nye gjødselslag tilpasset delgjødsling i vårkorn

Felleskjøpet tilbyr to nye gjødseltyper som begge passer godt til grunngjødsling der det planlegges to gjødslinger. Det er NPK 15-7-12 og Fullgjødsel 21-6-6. ... Les mer

God tilgang på NPK 15-7-12 («Trippel 15») gjødsel God tilgang på NPK 15-7-12 («Trippel 15») gjødsel

Felleskjøpet har god tilgang på NPK 15-7-12 («Trippel 15»). Det er ei svært P- og K-rik gjødsel og veldig aktuell ved delgjødsling i vårkorn. ... Les mer

NPK 27-3-5 gjødsel tilbys på Vestlandet, Trøndelag og Helgeland NPK 27-3-5 gjødsel tilbys på Vestlandet, Trøndelag og Helgeland

Vi har god tilgang på NPK 27-3-5. Den tilbys på Vestlandet, Trøndelag og Helgeland. ... Les mer

Nå har vi mye NPK 24-3,5-6 gjødsel til salgs! Nå har vi mye NPK 24-3,5-6 gjødsel til salgs!

Vi har mye NPK 24-3,5-6 til salgs i både Trøndelag og på Østlandet. Gjødsla kompletterer Felleskjøpets produktspekter innen mineralgjødsel. Det er ei populær gjødsel, både på grunn av næringsinnholdet og fordi prisen er god. ... Les mer

Gjødselbrosjyre Gjødselbrosjyre

Hvilke fordeler får du ved å kjøpe gjødsel fra Felleskjøpet? Riktig gjødsling betaler seg og Felleskjøpet har både produktene og kompetansen! ... Les mer

Felleskjøpet skal distribuere Yara N-Sensor Felleskjøpet skal distribuere Yara N-Sensor

Felleskjøpet øker satsingen på presisjonsjordbruk og har signert en distribusjonsavtale med Yara Norge for vekstsesongen 2018. Signeringen ble foretatt på Agrisjå 25. august. ... Les mer

Utnytter du gjødsla? Rett kalktilstand er avgjørende! Utnytter du gjødsla? Rett kalktilstand er avgjørende!

God kalktilstand er avgjørende for organismene som lever i jorda. God kalktilstand bidrar også til god jordstruktur og frigjøring av plantenæring fra planterester. Feil pH gir mye ugras, dårlig avling og dårlig økonomi. ... Les mer

Bladgjødsling gir økt avling i åkeren Bladgjødsling gir økt avling i åkeren

Bladgjødsel kan brukes for å øke avlingen eller kompensere for kjente mangler. Bladgjødsel er plantenæring løst i vann, som sprøytes ut og tas opp gjennom bladene, ikke røttene. ... Les mer

Salt veien nå! Betydelig prisnedgang på kalsiumklorid! Salt veien nå! Betydelig prisnedgang på kalsiumklorid!

Felleskjøpet kan nå tilby betydelig redusert pris på Kalsiumklorid eller CC road. Gjennom endret logistikk og en bevisst satsing har Felleskjøpet fått til en vesentlig prisreduksjon på Kalsiumklorid. Dette kommer våre kunder til gode! ... Les mer

Presisjonsspredning av mineralgjødsel Presisjonsspredning av mineralgjødsel

Nå tilbys sentrifugalspredere med moderne teknologi som er stor nytteverdi for norsk landbruk, ikke minst ved dyrking av gras. ... Les mer

For lite svovel i jorda kan føre til redusert avling For lite svovel i jorda kan føre til redusert avling

Plantetilgjengelig svovel (sulfat) og nitrogen (spesielt nitrat) er begge utsatt for utvasking mellom høst og vår. Derfor er gjødsling med svovel aller viktigst til førsteslått. ... Les mer

Spredning av organisk gjødsel - noen praktiske råd Spredning av organisk gjødsel - noen praktiske råd

Spredning av organisk gjødsel kan by på utfordringer, og det er lurt å høste av andres erfaringer. I denne artikkelen gir vi noen generelle råd. ... Les mer

Kalking av eng og beite kan du gjøre nå! Kalking av eng og beite kan du gjøre nå!

For å redusere presset i periodene med mye jordarbeiding kan et tiltak være å forskyve kalking til etter slåtten eller til høsten. På sommeren etter slått er været ofte mer stabilt, jorda er mer lagelig og graset er kort. ... Les mer

Salt til støvdemping og vedlikehold av grusveier Salt til støvdemping og vedlikehold av grusveier

Veisalt stabiliserer grusveier. Støvproblemer reduseres. Veien blir fastere, med færre hull. Behovet for oppgrusing og høvling reduseres. ... Les mer

Det er endringer i varespekteret på gjødsel! Det er endringer i varespekteret på gjødsel!

OPTI-NS tar over for OPTI-KAS. Det er den viktigste endringen i varespekteret på mineralgjødsel for denne sesongen. ... Les mer

Kobber - et nødvendig næringsstoff Kobber - et nødvendig næringsstoff

Kobbermangel opptrer oftest på nydyrkingsjord, særlig på myr-, sand- og siltjord. Ytre kyststrøk virker å være særlig utsatt. ... Les mer

Gjødsling og kalking av eng og beite Gjødsling og kalking av eng og beite

God utnytting av gjødsla er betinget av jord i god kulturtilstand. Gjødslinga har innvirkning på både avling og kvalitet. Hovednæringsstoffene som kreves er nitrogen, fosfor og kalium, samt magnesium, svovel og en del mikronæringsstoffer. ... Les mer

Patentkali - tillatt brukt i økologisk planteproduksjon Patentkali - tillatt brukt i økologisk planteproduksjon

Patentkali er et godt hjelpemiddel på «skarpe» jordtyper og andre jordarter med lavt K og Mg-innhold, spesielt til f.eks. potet. ... Les mer