0

Alle artikler gjødsel og kalk

Gjødsling til høstkorn Gjødsling til høstkorn

Felleskjøpet har diverse gjødseltyper tilpasset ulike utgangspunkt. Vi har prisgunstig PK-gjødsel der det ikke skal gjødsles med nitrogen, MAP NP 12-23 på kaliumrik jord og for øvrig Fullgjødsel / NPK-gjødsel rike på fosfor og kalium. ... Les mer

Ferdig ureablanding i handelen Ferdig ureablanding i handelen

Ferdig ureablanding (40 % urea) er i handelen. Den bestilles enklest rett fra leverandør. Dette er et alternativ til å lage egen blanding. ... Les mer

Fôrurea til konservering av halm Fôrurea til konservering av halm

Mattilsynet har gjort klart at det må brukes urea av fôrkvalitet ved konservering av halm. Felleskjøpet selger fôrurea i 1000-kgs sekker. ... Les mer

Tørken vedvarer- hva gjør jeg nå? Tørken vedvarer- hva gjør jeg nå?

Vedvarende tørke rammer store deler av Østlandet og påvirker veksten av både gras og korn. Mange forbereder seg på en sesong med lavere avlinger enn normalt. ... Les mer

Grovfôrmangel, berging av fôr og såing av alternative vekster Grovfôrmangel, berging av fôr og såing av alternative vekster

Når er det aktuelt å så en ny vekst? I hovedsak vil det være aktuelt å så etter at det er tatt en avling med grønnfôr av korn, enten kornet i utgangspunktet var tenkt til grønnfôr eller det skulle gått fram til modning. ... Les mer

Korn til grønnfôr/helsæd Korn til grønnfôr/helsæd

Å høste kornareal til grønnfôr/helsæd vil flere steder være et aktuelt alternativ for å bøte på grovfôrsituasjonen. ... Les mer

Tørke og gjødsling av eng Tørke og gjødsling av eng

Svært mange har allerede gjødslet. For de som ikke har gjødslet til 2. slått enda, bruk gjødsel som opprinnelig planlagt. Kjør ut nå, så ligger den klar til regnet en gang kommer. ... Les mer

Behandling av halm – det finnes flere måter å behandle halmen på Behandling av halm – det finnes flere måter å behandle halmen på

[10.07.2018] Halm kan vise seg å bli en viktig fôrressurs for mange husdyrbruk utover høsten. Ved behandling av halmen vil både den hygieniske kvaliteten og ikke minst opptaket øke. Det finnes flere måter å behandle halmen på. ... Les mer

Gjødsling til andreslått der det er tørt Gjødsling til andreslått der det er tørt

Tørt og varmt vær har framskyndet slåtten i Sør- og Midt-Norge. Avlingene er moderate. Trøsten er at andre og tredjeslått kan veie opp for det førsteslåtten ikke bød på. [06.06.2018] ... Les mer

Kverneland GEOSPREAD+ CropSAT Kverneland GEOSPREAD+ CropSAT

Satelittbilder av åkeren kan oversettes til plantenes behov for nitrogengjødsel. Med GPS-antenne på traktoren og smart sentrifugalspreder kan du nyttiggjøre deg gratistjenesten CropSAT. ... Les mer

Presisjonsspredning av mineralgjødsel Presisjonsspredning av mineralgjødsel

Nå tilbys sentrifugalspredere med moderne teknologi som er stor nytteverdi for norsk landbruk, ikke minst ved dyrking av gras. ... Les mer

Spredning av organisk gjødsel - noen praktiske råd Spredning av organisk gjødsel - noen praktiske råd

Spredning av organisk gjødsel kan by på utfordringer, og det er lurt å høste av andres erfaringer. I denne artikkelen gir vi noen generelle råd. ... Les mer

Polysulphate™ - Hvordan du bruker den best Polysulphate™ - Hvordan du bruker den best

Polysulphate er ei svært aktuell gjødsel i bl.a. potet. Den sikrer at plantene får dekket behovet for kalium og kalsium. Polysulphate bør tilføres før setting ... Les mer

Grovfôrkatalogen 2018 er klar for sesongen! Grovfôrkatalogen 2018 er klar for sesongen!

Snart er det vår og det er tid for å tenke på driftsmidler til ny sesong. Grovfôrkatalogen viser Felleskjøpets utvalg av såfrø, ensileringsmidler, strekkfilm med mere. ... Les mer

Nye bladgjødslingsmidler på markedet Nye bladgjødslingsmidler på markedet

For 2018 vil vi markedsføre Bor 150, Mangan 500 SC og Zink 700 SC fra Azelis. Produktene er av god kvalitet, til konkurransedyktige priser fra en av Europas store produsenter av bladgjødsel. ... Les mer

Verdal-terminalen er åpnet Verdal-terminalen er åpnet

Felleskjøpets terminal for gjødsel- og ensileringsprodukter ble offisielt åpnet 6. februar. Felleskjøpet har investert i nytt anlegg nærmere kai, omtrent 500 meter fra tidligere plassering. ... Les mer

Kalk - Basis for økologisk planteproduksjon Kalk - Basis for økologisk planteproduksjon

Økologi bygger på at en har særlig fokus på å tilrettelegge for livet i jorda som igjen sørger for omdannelse av planterester til ny plantenæring - mineralisering. ... Les mer

Organisk gjødsel til økologisk plantedyrking Organisk gjødsel til økologisk plantedyrking

Organisk gjødsel sikrer god næringsforsyning på skifter som ikke tilføres husdyrgjødsel. Gjødsla er pelletert og kan spres med sentrifugalspreder. ... Les mer

Ikke-økologisk gjødsel i økologisk dyrking Ikke-økologisk gjødsel i økologisk dyrking

Felleskjøpet har flere mineralske gjødselprodukter som er tillatt brukt i økologisk produksjon, gitt at behovet er dokumentert i driftsbeskrivelse og/eller gjødslingsplan. ... Les mer

To nye gjødselslag tilpasset delgjødsling i vårkorn To nye gjødselslag tilpasset delgjødsling i vårkorn

Felleskjøpet tilbyr to nye gjødseltyper som begge passer godt til grunngjødsling der det planlegges to gjødslinger. Det er NPK 15-7-12 og Fullgjødsel 21-6-6. ... Les mer

Gjødselbrosjyre Gjødselbrosjyre

Hvilke fordeler får du ved å kjøpe gjødsel fra Felleskjøpet? Riktig gjødsling betaler seg og Felleskjøpet har både produktene og kompetansen! ... Les mer

Felleskjøpet skal distribuere Yara N-Sensor Felleskjøpet skal distribuere Yara N-Sensor

Felleskjøpet øker satsingen på presisjonsjordbruk og har signert en distribusjonsavtale med Yara Norge for vekstsesongen 2018. Signeringen ble foretatt på Agrisjå 25. august. ... Les mer

Utnytter du gjødsla? Rett kalktilstand er avgjørende! Utnytter du gjødsla? Rett kalktilstand er avgjørende!

God kalktilstand er avgjørende for organismene som lever i jorda. God kalktilstand bidrar også til god jordstruktur og frigjøring av plantenæring fra planterester. Feil pH gir mye ugras, dårlig avling og dårlig økonomi. ... Les mer

Bladgjødsling gir økt avling i åkeren Bladgjødsling gir økt avling i åkeren

Bladgjødsel kan brukes for å øke avlingen eller kompensere for kjente mangler. Bladgjødsel er plantenæring løst i vann, som sprøytes ut og tas opp gjennom bladene, ikke røttene. ... Les mer

Salt veien nå! Betydelig prisnedgang på kalsiumklorid! Salt veien nå! Betydelig prisnedgang på kalsiumklorid!

Felleskjøpet kan nå tilby betydelig redusert pris på Kalsiumklorid eller CC road. Gjennom endret logistikk og en bevisst satsing har Felleskjøpet fått til en vesentlig prisreduksjon på Kalsiumklorid. Dette kommer våre kunder til gode! ... Les mer

For lite svovel i jorda kan føre til redusert avling For lite svovel i jorda kan føre til redusert avling

Plantetilgjengelig svovel (sulfat) og nitrogen (spesielt nitrat) er begge utsatt for utvasking mellom høst og vår. Derfor er gjødsling med svovel aller viktigst til førsteslått. ... Les mer

Kalking av eng og beite kan du gjøre nå! Kalking av eng og beite kan du gjøre nå!

For å redusere presset i periodene med mye jordarbeiding kan et tiltak være å forskyve kalking til etter slåtten eller til høsten. På sommeren etter slått er været ofte mer stabilt, jorda er mer lagelig og graset er kort. ... Les mer

Salt til støvdemping og vedlikehold av grusveier Salt til støvdemping og vedlikehold av grusveier

Veisalt stabiliserer grusveier. Støvproblemer reduseres. Veien blir fastere, med færre hull. Behovet for oppgrusing og høvling reduseres. ... Les mer

Det er endringer i varespekteret på gjødsel! Det er endringer i varespekteret på gjødsel!

OPTI-NS tar over for OPTI-KAS. Det er den viktigste endringen i varespekteret på mineralgjødsel for denne sesongen. ... Les mer

Kobber - et nødvendig næringsstoff Kobber - et nødvendig næringsstoff

Kobbermangel opptrer oftest på nydyrkingsjord, særlig på myr-, sand- og siltjord. Ytre kyststrøk virker å være særlig utsatt. ... Les mer

Patentkali - tillatt brukt i økologisk planteproduksjon Patentkali - tillatt brukt i økologisk planteproduksjon

Patentkali er et godt hjelpemiddel på «skarpe» jordtyper og andre jordarter med lavt K og Mg-innhold, spesielt til f.eks. potet. ... Les mer