0

Soppsjukdommer i vårkorn. Hvordan kan de bekjempes? av Anne G. Kraggerud, Produktsjef plantevern Soppsjukdommer i vårkorn. Hvordan kan de bekjempes?

Utvikling av soppsjukdommer i korn er mest avhengig av klimaforhold og sortsvalg, men smitte på såkorn og halmrester har også betydning. Sjukdommene smitter i hovedsak via planterester eller gjennom sporer i lufta. ... Les mer

EUs direktiv om integrert plantevern ble innført 1. juni 2015 av Anne G. Kraggerud, Produktsjef plantevern EUs direktiv om integrert plantevern ble innført 1. juni 2015

(18.05.2017) Myndighetene skjerper kontrollen med at regelverket følges. Les derfor mer om krav til dokumentasjon, skjemaer og veiledere gjengitt i denne informasjonen. ... Les mer

Fagrådgiving plantevern

Strategi for soppbekjempelse i potet Strategi for soppbekjempelse i potet

Den viktigste sykdommen i potet er Tørråte. Tørråte sees som gråbrune flekker på bladene og forårsakes av en pseudosopp (oomycet). ... Les mer

Oljevekstene skal sprøytes mot glansbiller Oljevekstene skal sprøytes mot glansbiller

Rapsglansbiller er den viktigste skadegjøreren i oljevekster. Vi har nå effektive produkter som løser utfordringene med resistens, men arbeidet må gjøres riktig og til rett tid. ... Les mer

Soppsjukdommer i vårkorn. Hvordan kan de bekjempes? Soppsjukdommer i vårkorn. Hvordan kan de bekjempes?

Utvikling av soppsjukdommer i korn er mest avhengig av klimaforhold og sortsvalg, men smitte på såkorn og halmrester har også betydning. Sjukdommene smitter i hovedsak via planterester eller gjennom sporer i lufta. ... Les mer