0

Plantevernkatalog 2017 av Ole Sigvart Dahlen, Produktsjef plantevern Plantevernkatalog 2017

(09.03.17) Plantevernkatalogen for 2017 er nå klar. Nye viktige produkter innen korn og andre kulturer er innarbeidet i planer og tabeller. ... Les mer

Fagrådgiving plantevern

Vekstregulering i korn - en lønnsom forsikring Vekstregulering i korn - en lønnsom forsikring

Bruk av vekstregulatorer i korn øker sikkerheten i dyrkingen. Behovet må vurderes ut fra kornart, sort, vekstforhold og avlingspotensiale. ... Les mer

Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang

Utfasing av Narasin som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger har skapt flere utfordringer knyttet til dyrevelferd, miljø og produktivitet i norske kyllinghus. Grundig vask og desinfeksjon av kyllinghuset er viktigere enn noen gang. ... Les mer

Klebemiddel - Anbefalinger i korn og potet Klebemiddel - Anbefalinger i korn og potet

Skal klebemiddel tilsettes eller ikke? Enkelte ganger, spesielt ved tankblandinger, kan det være vanskelig å vite om en skal tilsette klebemiddel eller ikke. ... Les mer