0

Det er lønnsomt å sprøyte mot overvintringssopp i høstkorn! av Anne G. Kraggerud og Ole Sigvart Dahlen, Produktsjefer plantevern Det er lønnsomt å sprøyte mot  overvintringssopp i høstkorn!

Om høsten er det aktuelt å sprøyte mot overvintringssopp. Sprøyting på høsten er en forsikring. I områder med snødekke over to måneder er sprøyting i de fleste år lønnsomt. ... Les mer

Fagrådgiving plantevern

Husk å rengjør åkersprøyta før vinterlagring! Husk å rengjør åkersprøyta før vinterlagring!

Før sprøyta settes til vinterlagring skal den rengjøres og smøres slik at den er klar til neste sesong. Slik sikrer du en god start på neste års sprøytesesong! ... Les mer

Det er lønnsomt å sprøyte mot  overvintringssopp i høstkorn! Det er lønnsomt å sprøyte mot overvintringssopp i høstkorn!

Om høsten er det aktuelt å sprøyte mot overvintringssopp. Sprøyting på høsten er en forsikring. I områder med snødekke over to måneder er sprøyting i de fleste år lønnsomt. ... Les mer

Fritflue kan både angripe og skade høstkornet! Fritflue kan både angripe og skade høstkornet!

Fritflue kan angripe både høsthvete, rug og rughvete nå på høsten.Det er spesielt under varmt stabilt vær og tidlig såing hvor det kan skje skade. ... Les mer