0

Alle artikler plantevern

Vekstregulering i korn - en lønnsom forsikring Vekstregulering i korn - en lønnsom forsikring

Bruk av vekstregulatorer i korn øker sikkerheten i dyrkingen. Behovet må vurderes ut fra kornart, sort, vekstforhold og avlingspotensiale. ... Les mer

Klebemiddel - Anbefalinger i korn og potet Klebemiddel - Anbefalinger i korn og potet

Skal klebemiddel tilsettes eller ikke? Enkelte ganger, spesielt ved tankblandinger, kan det være vanskelig å vite om en skal tilsette klebemiddel eller ikke. ... Les mer

Revus Top - Nytt middel mot soppsykdommer i potet Revus Top - Nytt middel mot soppsykdommer i potet

I tillegg til å gi en meget god beskyttelse mot tørråte har Revus Top også effekt på sykdommer som er forårsaket av ekte sopper, som tørrflekksjuke og storknolla råtesopp. ... Les mer

Ugrasfloraen bestemmer valg  av plantevernmiddel til høstkornet Ugrasfloraen bestemmer valg av plantevernmiddel til høstkornet

Vi har i år igjen fått nye muligheter i kampen mot ugraset i høstkornet. Pixxaro er et nytt effektivt frøugrasmiddel som kan brukes ved lave temperaturer, og har god effekt på resistent vassarve. ... Les mer

Stor nyhet mot frøugras i korn Stor nyhet mot frøugras i korn

I et historisk perspektiv har vi i Norden stått bakerst i køen ved introduksjon av nye aktive stoff og plantevernmidler. Nå skjer det imidlertid en stor nyhet i kampen mot frøugraset i korn. ... Les mer

Mange spennende nyheter på plantevern til kommende sesong! Mange spennende nyheter på plantevern til kommende sesong!

Flere nye produkter i ulike kulturer vil bli å finne i varesortimentet i år. I tillegg kan det komme enda flere nyheter før sesongen starter for fullt. I denne artikkelen gir vi deg en kort oversikt over viktige endringer. ... Les mer

Beising av settepotetene Beising av settepotetene

Beising av settepoteter forbedrer kvaliteten på skall og overflate på potetknollen. I tillegg har vi ofte en betydelig avlingseffekt. ... Les mer

Husk å rengjør åkersprøyta før vinterlagring! Husk å rengjør åkersprøyta før vinterlagring!

Før sprøyta settes til vinterlagring skal den rengjøres og smøres slik at den er klar til neste sesong. Slik sikrer du en god start på neste års sprøytesesong! ... Les mer

Ta ugraset nå på høsten! Ta ugraset nå på høsten!

De som har høstkorn i år bør benytte sjansen til å ta tunrappen og andre grasugras ved ugrassprøyting nå i høst. Det har vært gode erfaringer med høstsprøyting i flere år. Derfor bør flere benytte seg av denne muligheten. ... Les mer

Kjemisk vekstavslutning i ulike kulturer Kjemisk vekstavslutning i ulike kulturer

Nedvisning er et hjelpemiddel for å fremskynde modning og lette høsting i potet, oljevekster, erter til modning, åkerbønner og kløverfrøeng. Det bidrar også til å stoppe utløpere i jordbær. ... Les mer

Høstprøyting med glyfosat i korn er fortsatt aktuelt! Høstprøyting med glyfosat i korn er fortsatt aktuelt!

Selv om vi har fått et nytt produkt, Attribut Twin, som tar kveke om våren i hvete, vil høstsprøyting med glyfosat fortsatt være aktuelt og det rimeligste alternativet. ... Les mer

Floramite er godkjent på off label i bær- og stenfrukt Floramite er godkjent på off label i bær- og stenfrukt

(11.08.16) Det er gitt tillatelse til off-label bruk av Floramite 240 SC mot veksthusspinnmidd i bringebær, bjørnebær, solbær, rips og stikkelsbær i tunnel og på friland. ... Les mer

Ta knekken på tørråten i potetene! Ta knekken på tørråten i potetene!

Potettørråte er den viktigste sjukdommen i potet i Norge og forårsakes av en pseudosopp (oomycetes) som angriper både blad, stengler og knoller. Tørråte kan effektivt bekjempes ved bruk av de tørråtemidlene som er på markedet i dag. ... Les mer

Avsluttende soppsprøyting i korn - Følg med i åkeren! Avsluttende soppsprøyting i korn - Følg med i åkeren!

Nå er det gode vekstforhold, og gode forhold for utvikling av soppsjukdommer. Følg med i åkeren. For avsluttende aksbehandling i høst- og vårhvete er vårt første valg det nye middelet Aviator Xpro. ... Les mer

Bruk bladgjødsel og øk avlingen i rapsåkeren! Bruk bladgjødsel og øk avlingen i rapsåkeren!

Bladgjødsling med Brassitrel Pro kan brukes for å øke avlingen i åkre uten at man kjenner til mangler, eller man kan tilføre ett eller flere mikronæringsstoffer man vet mangler. ... Les mer

Vekstregulering og soppsprøyting i Mirakel - vårhvete Vekstregulering og soppsprøyting i Mirakel - vårhvete

Mirakel er en vårhvetesort med gode kvalitetsegenskaper som er ønsket av mølleindustrien. Sorten er i proteinklasse 1 og betales med en høyere pris enn bl.a Zebra og Krabat. Vi skal se på muligheten for å styrke sortens strå. ... Les mer

Intensiver kampen mot hønsehirse og floghavre! Intensiver kampen mot hønsehirse og floghavre!

Floghavre og ikke minst hønsehirse er ugras som må tas på alvor. Det er viktig med forebyggende og tidlig bekjempelse for å hindre utbredelse av disse problemugrasene. ... Les mer

Resistensstrategier i spesialkulturer Resistensstrategier i spesialkulturer

Resistensstrategier i spesialkulturer er avgjørende for å beholde effektiv kjemi i framtiden. En god sprøytestrategi er å veksle mellom produkter som har ulike virkemekanismer mot skadegjørerne. ... Les mer

Sopp i korn - Gulrust er en ny utfordring! Sopp i korn - Gulrust er en ny utfordring!

Gulrust er en sopp som vi har vært forskånet mot lenge pga. resistens hos de hvetesortene som vi har dyrket. Nå ser det dessverre ut til at det har kommet nye og mer aggressive raser som angriper dagens sorter. ... Les mer

Flere muligheter for vekstregulering i korn Flere muligheter for vekstregulering i korn

Bruk av vekstregulatorer i korn øker sikkerheten i dyrkingen. Muligheten til store avlinger, store arealer av havre og 6-radsbygg gjør dette særlig aktuelt hos oss. ... Les mer

Matrigon 72 SG har fått off-label mot tistel og dikesvineblom! Matrigon 72 SG har fått off-label mot tistel og dikesvineblom!

Etter søknad fra Norsk Landbruksrådgiving har Mattilsynet gitt off-label godkjenning til Matrigon SG for bruk i beite. ... Les mer

Gode råd for valg av ugrasmiddel i vårkorn Gode råd for valg av ugrasmiddel i vårkorn

Resistensforebygging, midler eller blandinger som gir god effekt på resistent ugras er viktig. Vi har fått et nytt produkt, Attribut Twin, med tilpasset dosering for god effekt på resistent ugras. ... Les mer

EUs regelverk stiller nye krav til bonden! EUs regelverk stiller nye krav til bonden!

Den nye Plantevernforskriften som ble innført 1. juni 2015, tar inn EUs regelverk på plantevernmiddelområdet. Hva er de viktigste endringene for bonden? ... Les mer

Grasnøkkel - slik skiller du grasartene! Grasnøkkel - slik skiller du grasartene!

Det er nesten umulig å se forskjell på ulike grasarter, enten det er kulturgras eller enfrøbladet ugras. Her gir vi deg nøkkelen du trenger for å skille ulike grasarter. ... Les mer