0

Alle artikler plantevern

Ikke la settepotetene dine føre soppsmitten videre Ikke la settepotetene dine føre soppsmitten videre

Settepoteter er den viktigste smittekilden til en rekke sykdommer. Sertifiserte settepoteter har testet reint for det meste av virussmitte, men grensen for soppsmitte er ikke så strenge at de begrenser soppsmitte tilstrekkelig. ... Les mer

Et rent hus gir kyllingen et godt liv Et rent hus gir kyllingen et godt liv

For å oppnå gode resultater er det viktig at dyra har best mulig betingelser. Med grundig rengjøring og desinfeksjon blir man kvitt skadelige mikroorganismer. ... Les mer

Enklere bekjempelse av rotter og mus på landbrukseiendom Enklere bekjempelse av rotter og mus på landbrukseiendom

Nå kan de som driver landbrukseiendom bruke noen av de rotte- og musemidlene som kun var forbeholdt godkjente skadedyrfirmaer. Felleskjøpet har sammen med Norges Bondelag og Gartnerforbundet jobbet for denne ordningen i mange år. ... Les mer

Ny i kvekekampen - Gallup Super 360! Ny i kvekekampen - Gallup Super 360!

[16.08.2018] Felleskjøpet Agri lanserer i høst Gallup Super 360. Det er gode erfaringer med formulering og agronomisk effekt under Skandinaviske forhold. ... Les mer

Bekjempelse av kveke i stubbåker Bekjempelse av kveke i stubbåker

Kveke kan bekjempes effektivt i stubbåkeren. I år med tidlig tresking og fjerning av halm, er det gode muligheter for bekjempelse i stubbåker. ... Les mer

Tørråte- og soppbekjempelse i potet Tørråte- og soppbekjempelse i potet

Potetriset kan angripes av flere forskjellige sykdommer i fuktig vær. Tørråte er den viktigste sykdommen. Andre sykdommer som kan angripe er tørrflekksjuke, storknolla råtesopp og svartprikk. ... Les mer

Insektsmidlet som skåner nytteinsektene! Insektsmidlet som skåner nytteinsektene!

Mavrik Vita er et insektsmiddel som sikrer effekt på skadeinsekter samtidig med at nytteinsekter skånes. I tillegg virker Mavrik på glansbiller som er resistente mot andre pyretroider. ... Les mer

Hønsehirse må tas på alvor Hønsehirse må tas på alvor

Hønsehirse øker i utbredelse og er blitt et problemugras i flere kulturer. Hønsehirsa har egenskaper som gjør den konkurransedyktig og vanskelig å bekjempe effektivt. Planta er regnet som verdens tredje verste ugras. [23.05.2018] ... Les mer

Ugrasmidler og fangvekster Ugrasmidler og fangvekster

Felleskjøpet har kontaktet våre leverandører av ugrasmidler. Ingen av leverandørene kan gi sikker garanti for at deres produkter ikke kan skade fangvekster (vekster som ikke er oppført på etikett). ... Les mer

Valg av ugrasmiddel i vårkorn Valg av ugrasmiddel i vårkorn

En av de viktigste utfordringene i bruken av kjemiske ugrasmidler er å ta hensyn til resistenssituasjonen. En må også være godt kjent med at de ulike ugrasmidlene ikke kan brukes i alle kornartene. ... Les mer

Kveke kan bekjempes i hvete! Kveke kan bekjempes i hvete!

Mange har planlagt å bekjempe kveke i vårhvete denne våren. Attribut Twin er en løsning som bare kan brukes i hvete. Her er noen råd om bruken av produktet. ... Les mer

Grovfôrkatalogen 2018 er klar for sesongen! Grovfôrkatalogen 2018 er klar for sesongen!

Snart er det vår og det er tid for å tenke på driftsmidler til ny sesong. Grovfôrkatalogen viser Felleskjøpets utvalg av såfrø, ensileringsmidler, strekkfilm med mere. ... Les mer

Ny plantevernkatalog 2018 Ny plantevernkatalog 2018

I år utgis Felleskjøpets plantevernkatalog tidligere enn vanlig. Du finner informasjon om nye produkter som Zypar, Flurostar og Siltra Xpro samt oversikt over endringer. Alle sprøyteplaner og virkningstabeller er oppdatert. ... Les mer

Ny produktkatalog om desinfisering av fjørfe- og grisehus! Ny produktkatalog om desinfisering av fjørfe- og grisehus!

God rengjøring og desinfisering er viktig for både dyrenes helsetilstand og produksjonsresultatet. Formålet er å redusere smittetrykket til et så lavt nivå som immunforsvaret til hvert enkelt dyr kan tåle. ... Les mer

Husk å rengjør åkersprøyta før vinterlagring! Husk å rengjør åkersprøyta før vinterlagring!

Før sprøyta settes til vinterlagring skal den rengjøres og smøres slik at den er klar til neste sesong. Slik sikrer du en god start på neste års sprøytesesong! ... Les mer

Grasugras i høstkorn bør bekjempes om høsten Grasugras i høstkorn bør bekjempes om høsten

Høsten er en gunstig tid for å bekjempe brysomt ugras som tunrapp, markrapp, balderbrå og vassarve i høstkornet. Sprøyting på høsten gir god effekt fordi ugraset er smått, og en slipper å måtte prioritere ugrassprøyting når det er våronn. ... Les mer

Kjemisk vekstavslutning i ulike kulturer Kjemisk vekstavslutning i ulike kulturer

Nedvisning er et hjelpemiddel for å fremskynde modning og lette høsting i potet, oljevekster, erter til modning, åkerbønner og kløverfrøeng og til å stoppe utløpere i jordbær. ... Les mer

Avslutning og brakking av eng Avslutning og brakking av eng

Brakking med glyfosat er en av de viktigste tiltakene vi har for å lykkes i en intensiv engdyrking. ... Les mer

Soppsjukdommer i vårkorn. Hvordan kan de bekjempes? Soppsjukdommer i vårkorn. Hvordan kan de bekjempes?

Utvikling av soppsjukdommer i korn er mest avhengig av klimaforhold og sortsvalg, men smitte på såkorn og halmrester har også betydning. Sjukdommene smitter i hovedsak via planterester eller gjennom sporer i lufta. ... Les mer

Plantevern i gjenlegg og eng - unngå rotugras senere Plantevern i gjenlegg og eng - unngå rotugras senere

For å sikre god avkastning av enga og godt grovfôr er det viktig at ugras ikke får etablere seg. Flerårig rotugras kan etablere seg fra frø i gjenleggsåret. Derfor er ugrassprøyting i gjenlegget viktig for å unngå rotugras senere. ... Les mer

HØNSEHIRSE - vårt nye problemugras i flere kulturer HØNSEHIRSE - vårt nye problemugras i flere kulturer

Hønsehirse øker i utbredelse og er blitt et problemugras i flere kulturer. Tidligere var hønsehirse et ugras i kystområdene hvor en hadde det varmeste klimaet, men nå finnes den også lenger innover i landet. [16.05.2017] ... Les mer

God strategi mot sopp gir stort potensiale i høstkornet God strategi mot sopp gir stort potensiale i høstkornet

For å utnytte potensialet i en høstkornåker, må vi ha en god og bevisst strategi mot sopp. Det forventes at sjukdommer som mjøldogg og gulrust har overvintret og at angrep kan skje tidlig ved gunstige værforhold. ... Les mer

Vekstregulering i korn - en lønnsom forsikring Vekstregulering i korn - en lønnsom forsikring

Bruk av vekstregulatorer i korn øker sikkerheten i dyrkingen. Behovet må vurderes ut fra kornart, sort, vekstforhold og avlingspotensiale. ... Les mer

Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang

Utfasing av Narasin som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger har skapt flere utfordringer knyttet til dyrevelferd, miljø og produktivitet i norske kyllinghus. Grundig vask og desinfeksjon av kyllinghuset er viktigere enn noen gang. ... Les mer

Revus Top - Nytt middel mot soppsykdommer i potet Revus Top - Nytt middel mot soppsykdommer i potet

I tillegg til å gi en meget god beskyttelse mot tørråte har Revus Top også effekt på sykdommer som er forårsaket av ekte sopper, som tørrflekksjuke og storknolla råtesopp. ... Les mer

Stor nyhet mot frøugras i korn Stor nyhet mot frøugras i korn

I et historisk perspektiv har vi i Norden stått bakerst i køen ved introduksjon av nye aktive stoff og plantevernmidler. Nå skjer det imidlertid en stor nyhet i kampen mot frøugraset i korn. ... Les mer

Resistensstrategier i spesialkulturer Resistensstrategier i spesialkulturer

Resistensstrategier i spesialkulturer er avgjørende for å beholde effektiv kjemi i framtiden. En god sprøytestrategi er å veksle mellom produkter som har ulike virkemekanismer mot skadegjørerne. ... Les mer

Sopp i korn - Gulrust er en ny utfordring! Sopp i korn - Gulrust er en ny utfordring!

Gulrust er en sopp som vi har vært forskånet mot lenge pga. resistens hos de hvetesortene som vi har dyrket. Nå ser det dessverre ut til at det har kommet nye og mer aggressive raser som angriper dagens sorter. ... Les mer

EUs regelverk stiller nye krav til bonden! EUs regelverk stiller nye krav til bonden!

Den nye Plantevernforskriften som ble innført 1. juni 2015, tar inn EUs regelverk på plantevernmiddelområdet. Hva er de viktigste endringene for bonden? ... Les mer