0

Alle artikler plantevern

Grovfôrkatalogen 2018 er klar for sesongen! Grovfôrkatalogen 2018 er klar for sesongen!

Snart er det vår og det er tid for å tenke på driftsmidler til ny sesong. Grovfôrkatalogen viser Felleskjøpets utvalg av såfrø, ensileringsmidler, strekkfilm med mere. ... Les mer

Ny plantevernkatalog 2018 Ny plantevernkatalog 2018

I år utgis Felleskjøpets plantevernkatalog tidligere enn vanlig. Du finner informasjon om nye produkter som Zypar, Flurostar og Siltra Xpro samt oversikt over endringer. Alle sprøyteplaner og virkningstabeller er oppdatert. ... Les mer

Spennende nyheter på plantevern til 2018 sesongen Spennende nyheter på plantevern til 2018 sesongen

Nye produkter i ulike kulturer er kommet til denne sesongen. De mest spennende produktene i korn er ugrasmidlet Zypar og soppmidlet Siltra Xpro. I denne artikkelen får du en oversikt over nyheter og de viktigste endringene til 2018 sesongen. ... Les mer

Plantevernmidler godkjent i økologisk produksjon Plantevernmidler godkjent i økologisk produksjon

Til 2018-sesongen er flere nye produkter godkjent i økologisk produksjon. Sammen med tidligere godkjente midler kan flere skadegjørere forebygges og bekjempes innen økologisk produksjon. ... Les mer

Beising av settepotet, beisemetoder og tidspunkt Beising av settepotet, beisemetoder og tidspunkt

For matpotet blir utseende stadig viktigere. Forbrukeren ønsker pene poteter uten flasskader og skurv. Skurvsjukdommer kan medføre alvorlige konsekvenser i produksjonen og forårsake lagringstap og tapte inntekter. ... Les mer

Ny produktkatalog om desinfisering av fjørfe- og grisehus! Ny produktkatalog om desinfisering av fjørfe- og grisehus!

God rengjøring og desinfisering er viktig for både dyrenes helsetilstand og produksjonsresultatet. Formålet er å redusere smittetrykket til et så lavt nivå som immunforsvaret til hvert enkelt dyr kan tåle. ... Les mer

Husk å rengjør åkersprøyta før vinterlagring! Husk å rengjør åkersprøyta før vinterlagring!

Før sprøyta settes til vinterlagring skal den rengjøres og smøres slik at den er klar til neste sesong. Slik sikrer du en god start på neste års sprøytesesong! ... Les mer

Grasugras i høstkorn bør bekjempes om høsten Grasugras i høstkorn bør bekjempes om høsten

Høsten er en gunstig tid for å bekjempe brysomt ugras som tunrapp, markrapp, balderbrå og vassarve i høstkornet. Sprøyting på høsten gir god effekt fordi ugraset er smått, og en slipper å måtte prioritere ugrassprøyting når det er våronn. ... Les mer

Kjemisk vekstavslutning i ulike kulturer Kjemisk vekstavslutning i ulike kulturer

Nedvisning er et hjelpemiddel for å fremskynde modning og lette høsting i potet, oljevekster, erter til modning, åkerbønner og kløverfrøeng og til å stoppe utløpere i jordbær. ... Les mer

Kveke- og rotugrasbekjempelse i stubbåker Kveke- og rotugrasbekjempelse i stubbåker

Det må være god vekst i kvekeplantene og annet rotugras for å ha full effekt av det kjemiske midlet. Det må være god gjenvekst på kveka og den må ikke være stresset av tørke eller drukning ved behandling. ... Les mer

Glyfosat - Nyttig verktøy som skal brukes riktig! Glyfosat - Nyttig verktøy som skal brukes riktig!

Bruk av glyfosat mot kveke i stubbåker på høsten er den desidert største bruken. Det er ekstra viktig at de som bruker plantevernmidler følger anvisninger som er på produktenes etikett. ... Les mer

Avslutning og brakking av eng Avslutning og brakking av eng

Brakking med glyfosat er en av de viktigste tiltakene vi har for å lykkes i en intensiv engdyrking. ... Les mer

Strategi for tørråte- og soppbekjempelse i potet Strategi for tørråte- og soppbekjempelse i potet

Den viktigste sykdommen i potet er Tørråte. Tørråte sees som gråbrune flekker på bladene og forårsakes av en pseudosopp (oomycet). ... Les mer

Soppsjukdommer i vårkorn. Hvordan kan de bekjempes? Soppsjukdommer i vårkorn. Hvordan kan de bekjempes?

Utvikling av soppsjukdommer i korn er mest avhengig av klimaforhold og sortsvalg, men smitte på såkorn og halmrester har også betydning. Sjukdommene smitter i hovedsak via planterester eller gjennom sporer i lufta. ... Les mer

Hvordan bekjempe insekter i korn? Hvordan bekjempe insekter i korn?

Sterke angrep av skadedyr i korn, opptrer mer sporadisk enn soppangrep. Enkelte år får vi tilnærmet epidemiske angrep, og det er disse vi skal holde fokus på. ... Les mer

Plantevern i gjenlegg og eng - unngå rotugras senere Plantevern i gjenlegg og eng - unngå rotugras senere

For å sikre god avkastning av enga og godt grovfôr er det viktig at ugras ikke får etablere seg. Flerårig rotugras kan etablere seg fra frø i gjenleggsåret. Derfor er ugrassprøyting i gjenlegget viktig for å unngå rotugras senere. ... Les mer

HØNSEHIRSE - vårt nye problemugras i flere kulturer HØNSEHIRSE - vårt nye problemugras i flere kulturer

Hønsehirse øker i utbredelse og er blitt et problemugras i flere kulturer. Tidligere var hønsehirse et ugras i kystområdene hvor en hadde det varmeste klimaet, men nå finnes den også lenger innover i landet. ... Les mer

Hvordan bekjempe ugraset i vårkorn 2017? Hvordan bekjempe ugraset i vårkorn 2017?

De viktigste utfordringene i bruken av kjemiske ugrasmidler er å ta hensyn til resistenssituasjonen. De nye produktene, som har kommet de siste sesongene, har alle til felles at de ikke kan brukes i alle kornarter. ... Les mer

God strategi mot sopp gir stort potensiale i høstkornet God strategi mot sopp gir stort potensiale i høstkornet

For å utnytte potensialet i en høstkornåker, må vi ha en god og bevisst strategi mot sopp. Det forventes at sjukdommer som mjøldogg og gulrust har overvintret og at angrep kan skje tidlig ved gunstige værforhold. ... Les mer

Vekstregulering i korn - en lønnsom forsikring Vekstregulering i korn - en lønnsom forsikring

Bruk av vekstregulatorer i korn øker sikkerheten i dyrkingen. Behovet må vurderes ut fra kornart, sort, vekstforhold og avlingspotensiale. ... Les mer

Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang

Utfasing av Narasin som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger har skapt flere utfordringer knyttet til dyrevelferd, miljø og produktivitet i norske kyllinghus. Grundig vask og desinfeksjon av kyllinghuset er viktigere enn noen gang. ... Les mer

Revus Top - Nytt middel mot soppsykdommer i potet Revus Top - Nytt middel mot soppsykdommer i potet

I tillegg til å gi en meget god beskyttelse mot tørråte har Revus Top også effekt på sykdommer som er forårsaket av ekte sopper, som tørrflekksjuke og storknolla råtesopp. ... Les mer

Ugrasfloraen bestemmer valg  av plantevernmiddel til høstkornet Ugrasfloraen bestemmer valg av plantevernmiddel til høstkornet

Vi har i år igjen fått nye muligheter i kampen mot ugraset i høstkornet. Pixxaro er et nytt effektivt frøugrasmiddel som kan brukes ved lave temperaturer, og har god effekt på resistent vassarve. ... Les mer

Stor nyhet mot frøugras i korn Stor nyhet mot frøugras i korn

I et historisk perspektiv har vi i Norden stått bakerst i køen ved introduksjon av nye aktive stoff og plantevernmidler. Nå skjer det imidlertid en stor nyhet i kampen mot frøugraset i korn. ... Les mer

Mange spennende nyheter på plantevern til kommende sesong! Mange spennende nyheter på plantevern til kommende sesong!

Flere nye produkter i ulike kulturer vil bli å finne i varesortimentet i år. I tillegg kan det komme enda flere nyheter før sesongen starter for fullt. I denne artikkelen gir vi deg en kort oversikt over viktige endringer. ... Les mer

Resistensstrategier i spesialkulturer Resistensstrategier i spesialkulturer

Resistensstrategier i spesialkulturer er avgjørende for å beholde effektiv kjemi i framtiden. En god sprøytestrategi er å veksle mellom produkter som har ulike virkemekanismer mot skadegjørerne. ... Les mer

Sopp i korn - Gulrust er en ny utfordring! Sopp i korn - Gulrust er en ny utfordring!

Gulrust er en sopp som vi har vært forskånet mot lenge pga. resistens hos de hvetesortene som vi har dyrket. Nå ser det dessverre ut til at det har kommet nye og mer aggressive raser som angriper dagens sorter. ... Les mer

EUs regelverk stiller nye krav til bonden! EUs regelverk stiller nye krav til bonden!

Den nye Plantevernforskriften som ble innført 1. juni 2015, tar inn EUs regelverk på plantevernmiddelområdet. Hva er de viktigste endringene for bonden? ... Les mer

Grasnøkkel - slik skiller du grasartene! Grasnøkkel - slik skiller du grasartene!

Det er nesten umulig å se forskjell på ulike grasarter, enten det er kulturgras eller enfrøbladet ugras. Her gir vi deg nøkkelen du trenger for å skille ulike grasarter. ... Les mer