0

Såfrø

Fagrådgiving såfrø

Høstrug til beite – et interessant alternativ Høstrug til beite – et interessant alternativ

Vårsådd høstrug som beiteplante kan gi stor avling med god kvalitet. Siste sesong ble det sådd en del av blandingen høstrug og italiensk raigras til beite mange steder i Norge. ... Les mer

Går dyra dine på kvalitetsbeite? Går dyra dine på kvalitetsbeite?

Den billigste måten å fôre dyra på er å la dem beite. Med rett stell og bruk av beite, kan vi produsere et smakelig beitegras med høy fôrenhetskonsentrasjon, som gir høyt fôropptak. ... Les mer

Høstrug - Et nytt beitealternativ! Høstrug - Et nytt beitealternativ!

Frøblandinger med innslag av engrapp og hvitkløver i tillegg til arter som timotei, engsvingel og flerårig raigras, har vært de vanlige beiteblandinger til melkekyr og annet storfe. Et nytt beitealternativ er ei blanding av høstrug og italiensk raigras. ... Les mer

100 år med grasarten Grindstad timotei 100 år med grasarten Grindstad timotei

Grindstad er en toppsort over hele landet som nå er 100 år og fortsatt «still going». Tollef Grindstad er dagens eier av sorten. ... Les mer

Grønnfôrblandinger