0

Såfrø

Fagrådgiving såfrø

Går dyra dine på kvalitetsbeite? Går dyra dine på kvalitetsbeite?

Den billigste måten å fôre dyra på er å la dem beite. Med rett stell og bruk av beite, kan vi produsere et smakelig beitegras med høy fôrenhetskonsentrasjon, som gir høyt fôropptak. ... Les mer

Høstrug - Et nytt beitealternativ! Høstrug - Et nytt beitealternativ!

Frøblandinger med innslag av engrapp og hvitkløver i tillegg til arter som timotei, engsvingel og flerårig raigras, har vært de vanlige beiteblandinger til melkekyr og annet storfe. Et nytt beitealternativ er ei blanding av høstrug og italiensk raigras. ... Les mer

100 år med grasarten Grindstad timotei 100 år med grasarten Grindstad timotei

Grindstad er en toppsort over hele landet som nå er 100 år og fortsatt «still going». Tollef Grindstad er dagens eier av sorten. ... Les mer

Hvordan sikre høy avkastning av enga? Hvordan sikre høy avkastning av enga?

Enga vil forandre seg over tid. Ung eng gir bedre avling en eldre. Dette skyldes i stor grad at sammensetningen av grasarter forandrer seg i forhold til det man sådde. Det finnes likevel verktøy for å opprettholde avling og kvalitet på eng. ... Les mer

Grønnfôrblandinger