0

Les alle artikler om såkorn

Tiltak for mangel på grovfôr Tiltak for mangel på grovfôr

Tørken fører til mangel på grovfôr de aller fleste steder i Norge. Det anbefales å starte tiltak allerede nå for å være sikret gjennom vinteren. ... Les mer

Berging av halm til fôr Berging av halm til fôr

Tørke over store deler av landet medfører lave avlinger og mangel på grovfôr. Ofte er mangelen på grovfôr mer lokal, slik at grovfôr fra andre landsdeler, eller fra våre naboland er tilstrekkelig til å løse problemene. ... Les mer

Enorm interesse fra tørkerammede bønder Enorm interesse fra tørkerammede bønder

Mens kjærkomne regnskurer ebbet ut over Sør-Gudbrandsdalen, fylte over 150 tørkerammede bønder kommunestyresalen på Tingberg i Øyer torsdag 12. juli for å få råd til å håndtere den alvorlige fôrsituasjonen. ... Les mer

Tørken vedvarer- hva gjør jeg nå? Tørken vedvarer- hva gjør jeg nå?

Vedvarende tørke rammer store deler av Østlandet og påvirker veksten av både gras og korn. Mange forbereder seg på en sesong med lavere avlinger enn normalt. ... Les mer

Grovfôrmangel, berging av fôr og såing av alternative vekster Grovfôrmangel, berging av fôr og såing av alternative vekster

Når er det aktuelt å så en ny vekst? I hovedsak vil det være aktuelt å så etter at det er tatt en avling med grønnfôr av korn, enten kornet i utgangspunktet var tenkt til grønnfôr eller det skulle gått fram til modning. ... Les mer

Korn til grønnfôr/helsæd Korn til grønnfôr/helsæd

Å høste kornareal til grønnfôr/helsæd vil flere steder være et aktuelt alternativ for å bøte på grovfôrsituasjonen. ... Les mer

Tørke og gjødsling av eng Tørke og gjødsling av eng

Svært mange har allerede gjødslet. For de som ikke har gjødslet til 2. slått enda, bruk gjødsel som opprinnelig planlagt. Kjør ut nå, så ligger den klar til regnet en gang kommer. ... Les mer

Behandling av halm – det finnes flere måter å behandle halmen på Behandling av halm – det finnes flere måter å behandle halmen på

[10.07.2018] Halm kan vise seg å bli en viktig fôrressurs for mange husdyrbruk utover høsten. Ved behandling av halmen vil både den hygieniske kvaliteten og ikke minst opptaket øke. Det finnes flere måter å behandle halmen på. ... Les mer

Når avlingen svikter Når avlingen svikter

Planlegg innefôringssesongen tidlig. En god plan krever god oversikt over tilgjengelig fôr. I tillegg til antall baller eller kubikk er det nødvendig å vite tørrstoff-% på avlingen og vekt på ballene. ... Les mer

Kornguiden 2018/2019 Kornguiden 2018/2019

Kornguiden for sesongen 2018/19 er nå klar. Kornguiden viser Felleskjøpets kjøpsbetingelser og kvalitetskrav ved levering og salg av korn for sesongen 2018/19. Kornguiden viser også Felleskjøpets gjeldende pristilbud i markedet. [01.07.2018] ... Les mer

Fangvekster til bruk i ulike kulturer Fangvekster til bruk i ulike kulturer

Bruken av fangvekster er økende. Felleskjøpet har et godt utvalg av aktuelle blandinger og arter til bruk i ulike kulturer. ... Les mer

Grovfôrkatalogen 2018 er klar for sesongen! Grovfôrkatalogen 2018 er klar for sesongen!

Snart er det vår og det er tid for å tenke på driftsmidler til ny sesong. Grovfôrkatalogen viser Felleskjøpets utvalg av såfrø, ensileringsmidler, strekkfilm med mere. ... Les mer

Felleskjøpet ønsker mer norskprodusert økologisk korn Felleskjøpet ønsker mer norskprodusert økologisk korn

Felleskjøpet fortsetter satsingen for å øke den norske produksjonen av økologisk korn og åkervekster. ... Les mer

Nytt ThermoSeed-anlegg i Steinkjer Nytt ThermoSeed-anlegg i Steinkjer

Felleskjøpet sitt andre ThermoSeed-anlegg ble åpnet 6. februar. Det første anlegget ble åpnet på Holstad, Akershus, i 2012. ... Les mer

Vi tilbyr økologisk såkorn av bygg og havre Vi tilbyr økologisk såkorn av bygg og havre

Etter en utfordrende høst med vanskelige innhøstingsforhold, kan Felleskjøpet tilby økologisk såkorn av bygg og havre. ... Les mer

Stort behov for flere økologiske produsenter Stort behov for flere økologiske produsenter

Vi fortsetter satsningen på økt økologisk produksjon. Kontrakter for omlegging til økologisk kornproduksjon og kontrakter for leveranse av økologisk korn videreføres. Vi tilbyr også for sesongen 2018 kontraktstillegg på både åkerbønner, erter og oljefrø. ... Les mer

Sortsforsøk i havre 2017 Sortsforsøk i havre 2017

I tidlig havre er det få nyheter. Tidligsortimentet av havre vil derfor bli Haga og Odal i sør og Ringsaker i Trøndelag. ... Les mer

Forsøksresultat i vårhvete 2017 Forsøksresultat i vårhvete 2017

Kombinasjonen god bakekvalitet, kort veksttid og god avling betyr at det er få vårhvetesorter fra kontinentet som er aktuelle for Norge. ... Les mer

Sortsforsøk i bygg 2017 Sortsforsøk i bygg 2017

Resultatene for sortsprøvinger i bygg i perioden 2015-2017 er klare. Thermus ligger på topp av 2-radssortene, 5 % større avling enn nærmeste konkurrent. ... Les mer

Skal trygge overgangen fra konvensjonell til økologisk produksjon Skal trygge overgangen fra konvensjonell til økologisk produksjon

Samarbeidsprosjektet går ut på å lette overgangen fra konvensjonelt til økologisk landbruk, og skal bidra til å legge forholdene til rette slik at verdikjeden for økologisk mat blir mer lønnsom. ... Les mer

Bonde Jørgen Karstensen ønsker å drive økologisk Bonde Jørgen Karstensen ønsker å drive økologisk

Møt økopionerene - bøndene som ønsker å legge over fra konvensjonell til økologisk gårdsdrift. Her har vi besøkt bonde Jørgen fra Borge gård i Østfold, som er spent og glad foran omlegging til økologisk kornproduksjon. ... Les mer

Kari Wøyen har drevet økologisk i over femten år. Det er hun stolt av. Kari Wøyen har drevet økologisk i over femten år. Det er hun stolt av.

Møt økopionerene - bøndene som ønsker å legge over fra konvensjonell til økologisk gårdsdrift. Her har vi besøkt Kari Wøyen fra Sande Bruk i Vestfold. ... Les mer

Mjøldrøye og rensing av rug Mjøldrøye og rensing av rug

(01.09.17) Ved utgangen av august er det påvist mjøldrøye i mer enn 60% av den rugen som er mottatt hos Felleskjøpet. Nærmere 5% av partiene har et innhold av mjøldrøye som ligger høyere enn maksimalt tillatt innhold i fôrkorn. ... Les mer

Oppdatert informasjon om timebestilling for kornlevering og Min gård Oppdatert informasjon om timebestilling for kornlevering og Min gård

Vi viser til tidligere utsendte informasjonsbrev til alle kornprodusenter vedrørende timebestilling, mottak, varekvaliteter m.m. Her følger vi opp med oppdatert informasjon om timebestilling og Min gård i kornsesongen 2017/2018 ... Les mer

Ny Spire Vårkornkatalog 2018 Ny Spire Vårkornkatalog 2018

Felleskjøpets sortiment av vårkorn for kommende sesong er presentert i den nye katalogen - Spire Vårkorn 2018 - Såkorn du kan stole på! ... Les mer

Kornguiden 2017/18 fra Felleskjøpet er klar Kornguiden 2017/18 fra Felleskjøpet er klar

Kornguiden for sesongen 2017/18 er klar. Her kan du laste den ned, og lese kort om hva som er endringene i årets utgave. ... Les mer

Høstbygg og høstraps må bestilles før 14. juli! Høstbygg og høstraps må bestilles før 14. juli!

Interessen for høstsådde vekster er stor, også for høstbygg og høstraps. Dette er vekster der Norge er i yterområdet for hvor de kan dyrkes. Overvintringa er dårligere enn for andre høstsådde vekster ... Les mer

Dyrkingsråd og sorter av høsthvete og høstrug 2017 Dyrkingsråd og sorter av høsthvete og høstrug 2017

Høstkornavlingene tegner til å bli gode også i år. Felleskjøpet har et godt sortiment av høsthvete, rughvete og rug og utvalget av sorter er best ved tidlig bestilling. ... Les mer

Blir det forhold for høstkornsåing i år? Blir det forhold for høstkornsåing i år?

Interessen for å dyrke høstkorn er stor. Det er mulig å ta store avlinger av god kvalitet hvis åkeren følges opp. Felleskjøpet har et godt sortiment av høstsådde vekster. Kontakt din lokale avdeling for bestilling. ... Les mer

Felleskjøpet trenger mer økologisk såkorn! Felleskjøpet trenger mer økologisk såkorn!

Felleskjøpet er med på flere satsingsprosjekter innen økologisk produksjon. For å sikre tilstrekkelig tilgang på økologisk kraftfôr starter det med økologisk såkorn. For å dekke behovet trenger Felleskjøpet kontrakter med flere økologiske såkornavlere. ... Les mer

Kornsorter og åkerbønner til økologisk dyrking Kornsorter og åkerbønner til økologisk dyrking

Ikke alle kornsorter egner seg like godt til økologisk dyrking. Hvert år blir aktuelle markedssorter dyrket under økologiske vekstbetingelser. NB! Tilgangen på økologiske såvarer er begrenset! ... Les mer

Felleskjøpet har mål om mer økologisk såkorn! Felleskjøpet har mål om mer økologisk såkorn!

Det er økende fokus på økologisk landbruk, og det politiske målet om økt produksjon ligger fast. Godt såkorn er grunnlaget for en vellykket kornproduksjon. ... Les mer

Hønsehirse, et ugras på frammarsj! Hønsehirse, et ugras på frammarsj!

Hønsehirse er en stor og kraftig plante og et problem i korn, potet og grønnsaker. Det er til og med rapportert at den kan være brysom i ferdigplenproduksjon. [26.08.2016] ... Les mer

Mjøldrøye kan angripe mange gras- og kornarter! Mjøldrøye kan angripe mange gras- og kornarter!

Det har vært størst fokus på rug men de andre kornartene, og spesielt rughvete kan også angripes. Minst 200 grasarter som kveke, timotei, bladfaks og raigras kan også være vertsplanter for Mjøldrøye. ... Les mer

Ta spireprøver av overliggende såvare av høstkorn! Ta spireprøver av overliggende såvare av høstkorn!

Mange som kjøpte såkorn i fjor høst rakk ikke å så på grunn av dårlige værforhold og mye nedbør. Dette betyr at det er mye overliggende såvare av høstkorn fra sesongen 2015 ute på gård. En spireprøve er en billig forsikring. ... Les mer

Som du sår skal du høste! Som du sår skal du høste!

En god kornhøst er avhengig av et godt såbedd som gir jevn spiring, busking, skyting og modning av kornet. Dette setter krav til jordarbeidinga som skal gi plantene de beste konkurransevilkår i kampen om vekstfaktorene luft, lys, næring og vatn. ... Les mer

Ny yterik havresort i salg! Ny yterik havresort i salg!

Den nye sorten har høyt avlingsnivå, er et alternativ til Belinda og har gode dyrkingsegenskaper. ... Les mer

Dyrk mer erter og oljevekster! Det er bra for vekstskiftet Dyrk mer erter og oljevekster! Det er bra for vekstskiftet

Dyrking av erter og oljevekster gir et kjærkomment vekstskifte i korndyrkinga. Ugras og sjukdommer kan bekjempes og en får god forgrødeeffekt. Det er ikke uvanlig med 10% avlingsøkning i korn året etter erter/oljevekster. ... Les mer

Havre er det største kornslaget i økologisk dyrking Havre er det største kornslaget i økologisk dyrking

Den økologiske kornproduksjonen i Norge utgjør ca 1,2% av total kornproduksjon (2014-15). Det viktigste økologiske kornslaget er havre (6150 tonn i 2014-15) etterfulgt av bygg og hvete. ... Les mer

Sortsomtale og -forsøk i 6-radsbygg. Velg sort for 2016! Sortsomtale og -forsøk i 6-radsbygg. Velg sort for 2016!

Resultater av sortsforsøk i 2015 er nå klare. Det ser ut som 2015 blir en ‘Edel’ årgang. Når en skal velge sort er det lett å se seg blind på siste års resultater, men blir neste dyrkingssesong lik den vi hadde i 2015? ... Les mer

Resultater fra sortsforsøk i 2-radsbygg presenteres Resultater fra sortsforsøk i 2-radsbygg presenteres

Når en skal velge sort er det viktig ikke bare å se på siste års resultater, men å se på sortene over en periode. ... Les mer

Hvilket såkorn skal velges i 2017? Felleskjøpet har dyrkingsrådene Hvilket såkorn skal velges i 2017? Felleskjøpet har dyrkingsrådene

Tid for såkorn. Felleskjøpet har et bredt sortiment av vårkorn. For samtlige såkornsorter er det utarbeidet et dyrkingsråd. Dette gir detaljert informasjon om sortens kvalitets- og dyrkingsegenskaper og hjelper deg å velge riktig såkorn. ... Les mer

ThermoSeed-behandling gir friskere såkorn ThermoSeed-behandling gir friskere såkorn

Felleskjøpet har valgt å ThermoSeed-behandle såkorn selv der sjukdomssmitten er lavere enn beisetersklene. Resultatet vil være topp kvalitet på såkornet. ... Les mer