DET ER SMART Å BESTILLE SÅKORN TIDLIG!

Vareutvalget er best tidlig i sesongen!

Det er også lønnsomt å bestille tidlig da prisene vil stige fram mot våronna.

Felleskjøpet tar nå imot ordre på vårkorn, såkalt sesongordre. Ved å bestille nå hjelper du oss å jevne ut aktiviteten i såkornfabrikkene og transporten. Slik klarer vi å holde kostnadene nede.

Med en sesongordre forplikter du deg til å ta imot såkornet når det passer Felleskjøpet.

Legg merke til at vi også har høstkampanje på gjødsel.

Kjøp såkorn på Felleskjøpet

Kontakt en av våre fagkonsulenter på plantekultur, eventuelt logg på Min Gård

Du kan også kontakte nærmeste Felleskjøpbutikk, evntuelt vår Kundetjeneste, tlf. 72 50 50 50.

VÅRE PRODUKTER

Felleskjøpet har et bredt vårkornsortiment. Det er utarbeidet dyrkingsråd som gir detaljert informasjon om sortens kvalitets- og dyrkingsegenskaper, noe som hjelper deg å velge riktig sort.

Her finner du vår nye Vårkornkatalog 2019.

ThermoSeedbehandling av såkorn er en sikker måte å bekjempe frøoverførte sjukdommer og en viktig del av en integrert planteproduksjon.

Vær merksom på at ThermoSeedbehandlet såkorn flyter langt bedre i såmaskinen enn beiset såkorn.

Ta dreieprøve!

Dersom du har overlagret såkorn bør du ta en spiretest før såing.