Planteproduksjon

Vårkorn 2019: Felleskjøpet har dyrkingsrådene av Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur Vårkorn 2019: Felleskjøpet har dyrkingsrådene

Tid for såkorn. Felleskjøpet har et bredt sortiment av vårkorn. Dyrkingsrådene som er utarbeidet gir detaljert informasjon om sortens kvalitets- og dyrkingsegenskaper og hjelper deg å velge riktig såkorn. Flere dyrkingsråd er under utarbeiding. ... Les mer

Lurer du på noe?

Ring 72 50 50 50
Kontakt oss

Artikler plantekultur

Slutt på retur av tomemballasje fra ensilering Slutt på retur av tomemballasje fra ensilering

Det har vært nødvendig å øke kvaliteten på emballasje brukt til ensileringsmidler. Av den grunn ser Felleskjøpet seg nødt til å slutte med retursystemet slik det er praktisert i dag. ... Les mer

Amistar i fåra gir penere poteter Amistar i fåra gir penere poteter

Det er gitt bruksutvidelse (Minor use) for Amistar til bruk i fåra i produksjon av settepoteter, inkludert egenoppformering av settepoteter. ... Les mer

Praktiske tips før førsteslått Praktiske tips før førsteslått

Førsteslått nærmer seg mange steder. Denne er for de aller fleste husdyrbrukere den viktigste slåtten og den som legger premissene for svært mye av hva man oppnår resten av året. Det er derfor mange ting som må huskes på. ... Les mer

Utnytt potensialet i åkeren – bruk bladgjødsel Utnytt potensialet i åkeren – bruk bladgjødsel

Bladgjødsel kan bidra positivt i åkeren, enten det er næringsmangel eller den er stresset av eksempelvis kulde og vannmangel. Felleskjøpet har flere produkter av bladgjødsler og plantestimulanter. Ta med bladgjødsel når du skal i åkeren med andre midler. ... Les mer

Delgjødsling i hvete for å få matkvalitet Delgjødsling i hvete for å få matkvalitet

Tilleggsbetaling for proteininnhold i matkorn er størst i vårhvete. Likevel kan avkastningen for delgjødsling i høsthvete kan være minst like stor. 3-4 kg N/daa gitt ved skyting øker proteininnholdet med ca. ett prosentpoeng. ... Les mer