Amistar i fåra er et nytt hjelpemiddel til å lage settepoteter med mindre soppsmitte.

Siden settepotetene er en viktig smittekilde for de fleste soppsykdommer vi sliter med i potetproduksjon, er det viktig å bruke settepoteter med lite sykdomssmitte.

Egenskaper og bruk

Amistar er et bredtvirkende systemisk forebyggende soppmiddel som binder seg lite i jorden. Det tas opp i røtter og stoloner og beskytter planten innenfra i tillegg til at det virker direkte på soppene i jorda. Forsøk og praktisk erfaring viser at dette fører til at det blir mindre svartskurv, svartprikk, sølvskurv og blæreskurv på knollene. Behandlingen medfører også at det blir mindre krakkelering i skallet og knollene ser yngre og penere ut.

Amistar påføres ved setting med dyser som stilles slik at middelet ikke kommer på settepotetene, men kommer i settefuren på jorden som omslutter settepoteten. Preparatet fordeles da i jorden hvor datterknollene dannes. Dosen er 200 ml/daa og det er anbefalt å bruke 10-15 liter vann per dekar. Velger man å blande med flytende gjødsel bør væskemengden økes til 30 liter pr daa.

Settepoteter som av ulike årsaker ikke kan brukes til settepoteter kan brukes til mat/ fôr etter at felt er behandlet med Amistar.

Bruk av Amistar i fåra ble testet ut i 2018. Her ser vi sorten Hassel i februar 2019 ubehandlet til venstre og behandlet med Amistar til høyre. 

Viser poteter som ikke er behandlet med plantevernmidlet Amistar. Foto.Viser poteter som er behandlet med plantevernmidlet Amistar. Foto.

Plantevern får du kjøpt hos Felleskjøpet

Her finner du Felleskjøpet i ditt nærområde.