Sprøyting med glyfosat før ompløying gir mulighet for en effektiv kontroll av grasarter som kveke og flerårige urter som høymole og stornesle. Uten en sanering før omlegging, blir ulike rotugras fort en utfordring i den nye enga.

Forutsetninger for sikker virkning mot ugrasartene

For å få sikker virkning mot de ulike ugrasartene, samt å få midlet effektivt også ned i kulturgraset, er det viktig å legge forholdene til rette. Det er viktig å slippe graset opp etter siste slått/beite slik at det er 4 blad på kveka. Da har også de fleste andre artene en bladmasse som effektivt tar opp ugrasmiddel.

Kommer vi ut i august må vi regne at dette tar minst 4 uker før det er tilfredsstillende gjenvekst. Etter det skal det gå 12-14 dager før du jordarbeider. Med Roundup Flex kan denne tiden reduseres betydelig, men for god effekt på urter er det også her viktig å ikke være for rask.

Anbefalinger

Graset er normalt ca. 15-20 cm høyt når vi har fått kveka på 4 bladstadiet. Til grasmark anbefales 400 ml glyfosat av en 360 formulering (Handelsnavn Roundup Eco og Glypper), av Roundup Flex tilsvarer det 300 ml.  Har du mye tofrøbladet ugras, så skal mengden glyfosat økes med mellom 50 og 100 %.

Kveke i eng. Foto.

I de senere årene har flere god erfaring med en «normal» kvekedose, blandet med Ally. Dette er særlig aktuelt der det er mye høymole. Doseringen av Ally får du ved å kontakte Norsk Landbruksrådgivning. De har fått utarbeidet en Off Label godkjenning til bruk av Ally i eng.

Selv om vi brakker med glyfosat, så er det viktig å følge opp med behandling mot frøugras i gjenlegget.

Glyfosat får du kjøpt på Felleskjøpet

Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 7, 2017.