I Norge kan Reglone /Retro selges til 4. november, og fra 4. februar 2020 er det forbudt å bruke og lagre i hele Europa. Det vil si at en må kjøpe og bruke opp produktene denne sesongen.

Hvorfor blir det forbudt?

Årsaken til at det blir forbudt er at dikvat ikke oppfyller godkjenningskriteriene i EUs og Norges regelverk. Det er høy risiko for eksponering for arbeidstakere, personer i nærheten og beboere. I tillegg er det høy risiko mot fugl.

Utfordringer

Dikvat har vært et viktig hjelpemiddel helt siden Reglone ble godkjent i 1964. Det vil bli utfordringer, spesielt i potetproduksjonen, men også i andre kulturer Reglone har vært godkjent i.

Jobbes med alternativer

Det finnes alternative preparat og metoder som har vært og er under utprøving, men ingen har så langt vist seg å være like effektive som Reglone. I hele EU jobbes det nå for å finne fram til gode alternative løsninger. Forskere og Landbruksrådgivingen i Norge vil i 2019 teste ut nye produkter og forskjellige mekaniske metoder, så vi må bare håpe at vi i 2020 har funnet en erstatning.