Det er stadig vanligere å delgjødsle i bygg og havre og 2 delgjødslinger i vårhvete. Mange har kjøpt gjødselslag tilpasset dette konseptet, enten NPK 15-7-12 («Trippel-15») eller Fullgjødsel 21-6-6. Til delgjødsling brukes Opti-NS.

Avling og avlingskvalitet ved delgjødsling

For 10-15 år siden undersøkte NIBIO hvordan delgjødsling påvirket avling og avlingskvalitet i bygg og havre.

Her kan du lese hele rapporten om Delt gjødsling i bygg og havre.

Et viktig funn var å delgjødsle tidlig nok. Ikke overraskende var det særlig viktig når grunngjødsling med nitrogen ble betydelig redusert. Det er tilfellet for konseptet med bruk av NPK 15-7-12.

Riktig tidspunkt for delgjødsling er viktig

Der det er grunngjødslet med NPK 15-7-12 vil vi råde til å gi det resterende nitrogenet før busking. De som benytter litt påkostet GPS-utstyr finner kjøresporene før kornet spirer. Alle andre har også en god del dager til rådighet fra begynnende spiring til begynnende busking/tidlig busking.

Er det grunngjødslet med Fullgjødsel 21-6-6 eller Fullgjødsel 20-4-11, er det brukt mer nitrogen ved såing, men også her er det viktig å tilføre resten av gjødsla før strekningsveksten.

I nevnte NIBIO-rapport er det konkludert med at tidlig delgjødsling er særlig viktig i bygg. Tenk delgjødsling straks sårader og kjørespor synes på jordet.

En annen kritisk faktor for å lykkes med delgjødsling er riktig innstilling av gjødselsprederen. Her kan du lese artikkelen: Presis gjødselspredning.

Vil du vite mer om delgjødsling i vårkorn?

Informasjon fås ved å kontakte Hans Trygve Lund, fagsjef plantekultur eller Ragnar Dæhli, produktsjef gjødsel/kalk.