For to år siden faset vi ut OPTI-KAS på Vestlandet, i Trøndelag og nordover. Nå faser vi ut for hele Felleskjøpet. Vi tilbyr OPTI-NS i stedet.

OPTI-NS tar over for OPTI-KAS

OPTI-NS inneholder 3,7% svovel, og det er hva som skiller den fra OPTI-KAS. Endringen er agronomisk fordelaktig og mer enn oppveier at prisen er marginalt høyere; 50 øre per kg N. God svovelforsyning til plantene bidrar til god utnytting av nitrogen.

Granulert Fullgjødsel 22-2-12 i hele landet

Yara har konsentrert all produksjon av Fullgjødsel 22-2-12 til fabrikken i Glomfjord. Så lenge gjødsla ble produsert i Porsgrunn fikk kunder på Vest- og Østlandet levert prillet vare. Nå vil alle få levert granulert 22-2-12.

Husk å endre innstillinga på spredeutstyret!

Magnesiumnæring ut, Kieseritt består

Yara har sluttet å produsere Magnesiumnæring og Kalsiumnæring. Kieseritt har tilnærmet samme næringsinnhold som Magnesiumnæring, begge er dessuten granulerte. De siste årene har Kieseritt vært foretrukket fordi den har vært mest prisgunstig.

Kalsiumnæring

Mange steder hvor det dyrkes poteter og grønnsaker er det lite kalsium i jorda. Kalsiumnæring blir brukt for å sikre god vekst og produktkvalitet på slik jord. Felleskjøpet har fortsatt noe igjen på lager av Kalsiumnæring, men når dette er sluttsolgt vil vi ikke kunne skaffe mer. Her har vi ingen direkte erstatter.

PK 11-21 og P 20 endrer emballasje

PK-gjødsel og P-gjødsel vil bli levert i annen emballasje enn tidligere. Årsaken er at vi nå kjøper produktene fra annen leverandør. Selv om det er ny leverandør, er det samme produsent.

Produkt- og spredetabell for gjødsel

Felleskjøpet har utarbeidet en tabell hvor du bl.a. finner produktdatablad og spredetabeller for gjødseltypene vi forhandler.

Her finner du Produkt- og spredetabell for gjødsel.

Kjøp gjødsla på Felleskjøpet

Vi har butikker over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg, evnt ta kontakt med en av våre fagkonsulenter på plantekultur for kjøp, råd og veiledning. Gjødsel kan også kjøpes via vår web-løsning på Bondens Min Side eller ved å ta kontakt med vår Kundetjeneste.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 8, 2015