Høsthvete - Sorter og egenskaper

Magnifik er den mest vinterherdige sorten som er svært aktuell i alle høstkorndistrikt og vil være hovedsort i Trøndelag.

Kuban har god og stabil bakekvalitet slik som Olivin. Kuban er stråstiv og har høy hektolitervekt.

Ellvis har blitt hovedsort i Norge. Ellvis gir store avlinger, men har noe lavere hektolitervekt enn de andre høsthvetesortene som avregnes som matkorn. Høyt falltall.

Ozon er en ny lovende høsthvetesort som er under oppformering. Avling noe over Ellvis og bakekvalitet på høyde med Kuban.

Festival er en økologisk høsthvetesort som har gjort det godt i svenske forsøk.

Jantarka er en fôrhvetesort som har gitt store avlinger. Jantarka har dårligere stråstyrke enn de andre høsthvetesortene. Jantarka vil bare bli avregnet som fôr.

Dyrkingsegenskaper for høsthvete (NIBIO 2016):

  Over-
vintring
Strå-
styrke
Hl-
vekt
Fall-
tall
Magnifik 8 6 8 4
Olivin 6 7 8 7
Kuban 7 7 8 6
Ellvis 7 7 6 10
Jantarka 8 4 6 1

1=dårlig overvintring, dårlig stråstyrke, lav Hl-vekt og lavt falltall.
10=god overvintring, god stråstyrke, høy Hl-vekt og høyt falltall.

Rughvete

Rughvete er mer nøysom en høsthvete, men ikke så nøysom som rug. Rughvete overvintrer og dekker godt og har god evne til å dekke mot ugras. Empero er en yterik sort og kan leveres både økologisk og konvensjonell.

Høstrug - Sorter og egenskaper

Høstrug selges i enheter med 1 million spiredyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter og rekker til 45 daa ved tidlig såing (slutten av august). I begynnelsen av september bør såmengden økes til 38 – 43 daa pr. storsekk. Ved såing fra midten av september må såmengden økes ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa. For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

Mjølauke var et betydelig problem siste sesong. Mjølauke kan gå på over 200 ulike grasarter, og rug er en av de som er utsatt. Mjølauke opptrer i fuktige år, særlig langs kjøresporene der plantene kan bli skadet og stå nede i bestandet. Om mjølauke blir et probelm i år vet vi foreløpig ikke – det kommer mest an på været. Felleskøpet har innstallert nytt optisk renseutstyr som kan rense ut mjølauke fra rugpartiene slik at de kan nyttes.

Palazzo er en hybridsort med stort avlingspotensiale. Overvintringen er god. Stråstyrken er god til å være rug, men det er viktig å følge opp rug med stråforkorting.

Livado er en ny hybridsort som ble introdusert i fjor. Den har gitt noe større avling enn Palazzo. Livado har dyrkingsegenskaper på linje med Palazzo.

Kontakt din lokale avdeling i Felleskjøpet for bestilling

Finn Felleskjøpet nær deg.