Har du autorisasjon for bruk av plantevernmidler (plantevernsertifikat) kan du nå ta et tilleggskurs slik at du kan bruke enkelte gnagermidler på egen og leid landbrukseiendom.

Autorisasjon trengs for bruk av noen rottemidler

Tilleggskurset som kreves vil i hovedsak bli holdt i regi av Norsk Landbruksrådgivning. Det er utdannet 25 kursinstruktører, og de første kursene vil antagelig bli i desember. Kurset er på minimum 5 timer og avsluttes med en eksamen.

Gjennom kurset vil deltakerne få opplæring i sikker bruk av gift og den mest effektive måten å bruke dette på. Det blir lagt mye vekt på alternativ bekjempelse og forebygging i kurset, som også er innom tema dyrevelferd og smitte. I tillegg undervises det om bruk av gnagermidler og hvordan det kan gjøres med minst mulig risiko for omgivelsene, for eksempel ved bruk av åtestasjoner av god kvalitet.

Mus og rotter gjør skade på bygninger og materiell og øker risiko for spredning av ulike sjukdommer. Når bøndene nå får anledning til selv å bekjempe problemet, gir dette muligheter for å få en sikrere og bedre kontroll med mus og rotter.

Produktene

Felleskjøpet har tatt inn to ulike produkter. Klerat rottegift som fås i 3 kg spann med voksblokker, og Grain’Tech i 8 kg spann med poser på 50 g.

Begge produktene inneholder en 2. generasjons antikoagulant (hindre blod å koagulere), og er «singel feed» dvs at ett måltid av giften har tilstrekkelig dødelig effekt på rotter og mus.

Klerat voksblokk kjenner vi fra før da den var tillatt før nytt regelverk kom i 2015. Voksblokkene tåler fuktighet godt, legges i åtestasjoner ute.

Grain’Tech rotte- og musegift består av poser inneholdende 50 g korn med gift. Posene er laget av en spesiell film med lukt som tiltrekker seg mus og rotter. Lukten frister dem til å gnage hull på posen og spise åtet. Porsjonsposene beskytter åtet mot fukt og annen ytre påkjenning og man unngår at åtet blir spredd unødig. Posene er enkle å legge i egna åtestasjoner som du får hos Felleskjøpet.

Produkter som er tillatt å bruke for de med tilleggsautorisasjon i gnagerbekjempelse skal ha følgende tekst på etiketten: "Kun for godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon".

Ansvar og restriksjoner ved bruk

De aktive stoffene i antikoagulerende muse- og rottemidler har betenkelige helse- og miljøegenskaper. For å redusere risiko ved bruk av produkter med disse stoffene er det restriksjoner på bruk av disse midlene.

Nå som bøndene kan bruke gift på egenhånd fører det til en bedre og hyppigere kontroll av åtet og fjerning av kadaver. Dette er en spesialordning for bønder, som er kommet i stand etter mye arbeid. Derfor er det veldig viktig at bekjempelsen skjer i henhold til regelverket og ikke misbrukes.

Dersom det oppdages feil bruk eller manglende oppfølging vil dette føre til at de som har fått autorisasjon vil miste autorisasjonen både for skadedyr og plantevernmiddel.

Trenger du å kjøpe mus- og rottemidler?

Ta kontakt med en av våre butikker. Her finner du Felleskjøpet nær deg.