Konklusjoner som kan trekkes fra forsøksfelt

Under er det lenket til to forsøksserier utført av NIBIO og NLR. De gir grunnlag for å trekke noen konklusjoner: I begge forsøksseriene er det et betydelig antall forsøksfelt spredd på 4-5 vekstsesonger, og avlingsnivået er relativt høyt.

Høst- og vårgjødsling med P og K til høstkorn

P-gjødsling til høstkorn

I førstnevnte forsøksserie testes effekten av både N, P og K. 3 kg N/daa om høsten ga tendens til meravling, men utslagene var ikke statistisk sikre.

I serien P og K til høstkorn fant en små, men sikre avlingsutslag for gjødsling med fosfor. Kaliumgjødsling ga ingen avlingsutslag. I serien P-gjødsling til høstkorn var det ingen avlingseffekter av å gjødsle med fosfor.

Når en leser forsøksresultatene som det her er referert til, er det viktig å huske at dette er ettårige forsøksfelt. Høstkornet trenger alle næringsstoffene for å «levere varene», men de har med sitt store rotsystem trukket på bl.a. P og K-kontiene i næringsbanken i jorda. Denne næringsbanken er møysommelig bygd opp gjennom ti-år, og forutsetter innskudd om den skal opprettholdes.

Behov for nitrogengjødsel i høst?

Avlingsutslagene for tilførsel av nitrogen til høstkorn ved såing er usikre og i bestefall små. At åkrene blir frodigere om høsten med nitrogengjødsling er enkelt å se, men det er ikke det samme som målbar meravling i treskinga et snaut år senere. Etter gode forgrøder bør nitrogengjødsling droppes (oljevekster, åkerbønner, erter, kløverholdig eng, tidligpotet m.fl.). Der det er tatt store kornavlinger uten å fjerne halmen, eller der det er pløyd ned gammel eng uten kløver, er det sannsynlig at inntil 2,5 kg nitrogen/daa er lønnsomt.

PK 11-21, stadig vanligere

Hvis du konkluderer med å kutte ut nitrogengjødsling til høstkorn i høst, bør du likevel bruke anledningen til å gjødsle med PK 11-21 ved såing. Slik vedlikeholder du «næringsbanken» uten en ekstra arbeidsoperasjon. Da kan du trygt bruke NS-gjødsel kommende vår og ved påfølgende delgjødslinger uten å tære på jordas ressurser, selv med «full avling». Vi anbefaler 20-25 kg/daa.

MAP NP 12-23, også en mulighet

Et alternativ til PK- og NPK-gjødsel er MAP NP 12-23. Det er ei prisgusntig gjødsel med 12 % N og dobbelt så mye fosfor. 10 kg gjødsel gir fosfor nok til 700 kg korn. Samtidig gis en moderat mengde nitrogen på 1,2 kg. På svært kaliumrik jord er dette en aktuell løsning, men den bør ikke velges mange år i strekk. Det tærer for mye på kaliumressursene.

Mest aktuelle Fullgjødsel / NPK-typer til høstkorn i høst

Om du bestemmer deg for å gjødsle med NPK-gjødsel/Fullgjødsel ved såing, så velg en type med høyt innhold av fosfor og kalium. Noen har allerede kjøpt YaraMila Höst (NPK 8-10,5-20) mens den var tilgjengelig fram til 15. juli. NPK 15-7-12 («Trippel 15») er et annet interessant valg.

Av Fullgjødsel-typene fra Yara passer 21-6-6 godt på kaliumrik jord, Fullgjødsel 20-4-11 bør velges framfor 21-6-6 på jord med svakere kaliumstatus.

Tabell 1:

Mengde P, K, S og Mg som tilføres ved et nitrogennivå på 2,5 kg N

       

tilførsel kg/daa

 

kg/daa

kg N/daa

 

P

K

S

Mg

20-4-11

12,8

2,5

 

0,46

1,35

0,28

0,13

21-6-6

12,1

2,5

 

0,68

0,68

0,30

0,12

NPK 15-7-12 ("Trippel-15")

16,7

2,5

 

1,09

2,07

0,33

0,00

YaraMila Höst (NPK 8-10,5-20)

31,3

2,5

 

3,28

6,22

0,63

0,00

MAP 12-23

20,8

2,5

 

4,79

0,00

0,00

 

Tabell 1 illustrerer at YaraMila Höst og MAP 12-23 er svært fosforrike. Tradisjonell tilnærming med å la nitrogenbehovet styre gjødselmengden fører galt avsted for slike gjødseltyper. I stedet må en ta utgangspunkt i fosforbehovet. 100 kg kornavling trenger 0,35 kg P. Til ei avling på 750 kg korn trengs 25 kg YaraMila Höst eller 11,4 kg MAP for å tilføre like mye P som føres bort med avlinga.

Tabell 2:

Mengde gjødsel som tilfører like mye fosfor som fjernes med ei kornavling på 750 kg.

       

tilførsel kg/daa

 

kg/daa

kg N/daa

 

P

K

S

Mg

YaraMila Höst (NPK 8-10,5-20)

25,0

3,0

 

2,63

4,98

0,50

0,00

MAP 12-23 (Phosagro)

11,4

1,4

 

2,63

0,00

0,00

 

 

Bestilling:

Kontakt en av våre salgskonsulenter eventuelt vår Kundetjeneste  tlf. 72 50 50 50 og taste 31.

Du kan også bestille på Min Gård.

Her finner du Felleskjøpets butikk i ditt nærområde