Om høsten er det to aktuelle midler som kan brukes, Atlantis WG og Boxer. Det er viktig å sprøyte til rett tid og kjenne til ulikhetene for de to midlene.

Her er noen fordeler ved å sprøyte om høsten:

  • Sikrere grasugraseffekt pga. bekjempelse av små ugrasplanter
  • Resistensbryting mot SU-resistent vassarve
  • Høstkornet får et forsprang på ugraset om våren
  • Enklere bekjempelse om våren

Atlantis WG

Atlantis WG er et lavdosemiddel (SU-middel) med hovedsakelig bladeffekt. Best virkning får man ved tidlig behandling av smått ugras i god vekst og på grasugras fra 2-3 bladstadiet og fram til strekningsvekst. Maksdose er 25 g per dekar. Ved normal ugrasflora brukes 15-20 g per dekar. 50 ml Mero per dekar må alltid tilsettes.

Atlantis har meget god effekt på grasugrasene tunrapp, markrapp, åkerkvein og raigras, og på vinterettårige ugras som balderbrå og vassarve samt spilloljevekster. Vær oppmerksom på at Atlantis er et lavdosemiddel og vil ikke ha effekt på resistent ugras som for eksempel vassarve eller balderbrå.

Etter behandling med Atlantis kan kornplantene få en forbigående gulning avhengig av vekstforhold, dose og sort. Atlantis må ikke brukes i høstbygg eller i høsthvetesorten Magnifik.

Boxer

Boxer er godkjent brukt i alle høstkornartene og er hovedsakelig et jordherbicid (80 %). Midlet kan brukes straks etter såing og frem til kornets 2-3 bladstadie (BBCH 00-13). Optimal sprøytetid er når sprøytesporene akkurat blir synlig i åkeren, ca. ett-bladstadiet. Dosering er 200-300 ml per dekar. Høyeste dose brukes der det er mye ugras samt når det er markrapp og på jord med høyt moldinnhold.

Boxer har meget god effekt mot tunrapp. Av andre grasugras virker den svært effektivt mot knereverumpe og åkerkvein samt at den har noe virkning mot markrapp (høyeste dose). Av vinterettårige ugrasarter har Boxer meget god effekt mot vassarve, (også SU-resistent), klengemaure og rødtvetann samt noe effekt på stemor. Det er en ulempe at Boxer har dårlig effekt på spillraps samt ingen effekt på balderbrå som er vanlige ugras i høstkornåkre.

UBEHANDLET: Åker om høsten som ikke er sprøytet med Boxer. Foto.

Resistens

Boxer har en helt annen virkemekanisme enn alle andre ugrasmidler og er derfor en resistensbryter. For å bekjempe SU-resistens vassarve bør dosen være minimum 200 ml per dekar.

Om Atlantis, som er et lavdosemiddel, brukes alene om høsten anbefales det å benytte midler med en annen virkningsmekanisme på våren. Slik reduseres risikoen for utvikling av resistens.

Blanding

Midlene kan blandes, men det optimale er antagelig å bruke dem hver for seg. Effektmessig utfyller Atlantis og Boxer hverandre, men de har ikke helt sammenfallende behandlingstidspunkt. Ved blanding må man kompromisse litt på optimalt behandlingstidspunkt for hvert middel for å bekjempe en bredere ugrasflora. Anbefalt dosering i blanding 10-15 g Atlantis + 50 ml Mero + 120-200 ml Boxer. Høyeste dosering gir sikrere effekt og brukes ved mye ugras og resistent vassarve.

Tidlig sådde åkre (august) kan være utsatt for angrep av frittflue. Det kan da være aktuelt å blande med 15 ml Karate. Bekjemping av frittflue må skje senest på 1 ½ bladstadiet.

Kontroller alltid åkeren etter behandling for å se effekter og bygge erfaringer. Sjekk åkeren på nytt om våren for å avgjøre om ytterligere ugrasbekjempelse er aktuelt på hele eller deler av skiftet.

 tabell som viser effekt av grasugras i høstkorn om høsten. Tabell.

Vær- og vekstforhold

Kulturen og ugraset bør være i god vekst ved behandling med Atlantis og Boxer. Laglig jord (ikke for mye klump) gir best virkning av Boxer. Kornet skal sås minst 3 cm dypt og være godt dekket av jord. Passende jordfuktighet gir gode virkningsforhold, men Boxer virker også godt under tørre forhold. Effekten kan reduseres noe på humusrik jord. Etter kraftig regn, slik at røttene lider av luftmangel, kan en forbigående gulfarging oppstå. Boxer bør ikke brukes i perioder med nattefrost.

Det tilrådes ikke å benytte Atlantis om man har klimaforhold, ugunstig jordstruktur/vassjuk jord, svak rotutvikling eller andre forhold som gjør at åkeren «sliter»/er stresset. Unngå utsikter til nattefrost i 3 påfølgende netter.

Avstand til vann

Boxer skal ikke brukes nær vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 5 meter. For Atlantis gjelder det generelle begrensingen for alle plantevernmidler på 3 meter. 

På Felleskjøpet får du kjøpt plantevernmidler

Vi har butikker over hele landet. Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 7, 2017.