Rundballenett

Ved pressing av halm bygger det seg opp veldig mye innvendig kraft i rundballen. Hvete halm har mest spenst. Til tørrere halmen er jo større er denne kraften. Dette setter større krav til rundballenettet. Flere runder er derfor nødvendig for å unngå at ballen sprekker opp når kammeret åpnes. Når man legger på rundballenett må det alltid være hele runder pluss ett overlapp på 0,3. Det skal derfor alltid brukes 2,3 3,3 eller 4,3 runder. Til halm er det ofte nødvendig med 4, runder nett.

De ulike netta har også forskjellig styrke i forhold til hvor mye de tåler. Felleskjøpet har to typer nett.  Tama Edge To Edge har en strekkkraft på minimum 280 kg. Rondotex Evo XXL ligger på rundt 260 kg. Type nett vil derfor også ha betydning for hvor godt ballen holdes komprimert.

John Deere B-Wrap

John Deere B-Wrap er et alternativt for utendørs lagring av tørr halm. I tillegg til ett tradisjonelt CoverEdge nett består B-Wrap av en pustende membran duk. Denne slipper ut kondens/fuktighet fra ballen uten at vann trenger inn. Balle bør lagres i rekke med ca 10 cm mellomrom mellom hver ball.

Pressegarn

I enda større grad enn i rundballer vil 4 kantballer ha en stor innvendig kraft. Til småballer må «Type 400» benyttes. På store 4 kant presser har det de siste åra vert en stor utvikling i forhold til økt trykk. Dette setter også enda større krav på pressegarnet. Tama LSB Power vil for de aller fleste være ett svært godt alternativ. Dette er ett garn produsert på siste generasjon teknologi hvor styrke ikke kun avgjøres av tykkelsen, med derimot hvor gode egenskapene er til å lage en god knute. Med råvaresammensetning og antall runder garnet er «twistet» får det forbedrede egenskaper. Tama LSB Power har garantert 1400 meter pr spole og vil i motsetning til ett tradisjonelt «type 130» garn som ligger på ca 115 meter gi flere baller pr pakke. 

Innpakking av halm i strekkfilm

Å pakke inn halm med tradisjonell strekkfilm vil ha noen utfordringer. Spesielt kan kondens bli ett problem. Om ikke halmen er tilstrekkelig «død» vil den fortsette å ånde. I kombinasjon med temperatursvingninger mellom dag og natt kan man oppleve at det kan samles mye vann inne i ballen. Noen dages tørk etter tresking vil redusere problemet. Lagring i skygge vil også redusere problemet.

Ensil Halm

For at halm skal være lagringsstabil må den ha en TS % på minimum 85 %, ellers vil den mugne over tid. Er man ikke sikker på dette på halmen behandles på en eller annen måte. Tradisjonelt har man brukt ammoniakk. Høsten 2018 lanserte Felleskjøpet Ensil Halm. Dette produktet består til en stor grad av propion og eddiksyre som begge er effektive mot muggsopp. Ensil Halm vil imidlertid ikke ha effekt på fordøyeligheten. Ensil Halm vil heller ikke forbedre fôropptak utover å gi en bedret hygieniske kvalitet. 

Les mer om våre nett, pressegarn og ensileringsmidler