Kornslagene med høyest andel økologisk produksjon er rughvete, fulgt av havre og deretter rug.

Ulike dyrkingskrav og dyrkingsområder

Havre

At havre er mest populært i økologisk dyrking kommer av at den er nøysom og utnytter næringa godt. Havre konkurrerer godt med ugraset og er lite utsatt for soppsykdommer.

Bygg og hvete

Bygg krever mer næring tidlig i sesongen og hvete har et mindre klimatisk dyrkingsområde enn havre.

Ved dyrking av økologisk bygg er det viktig med god næringstilgang (husdyrgjødsel + kløver som forgrøde). Det er også viktig å bruke sorter som dekker godt med tanke på ugraskampen (dvs 6-radere er bedre enn 2-radere – og sorter med langt strå er bedre enn sorter med kort strå).

Varierende tilgang av økologisk såkorn

Havre

Tilgangen på økologisk såkorn varierer siden det er få dyrkere og små arealer av hver art/sort. I 2015 hadde Felleskjøpet såkornkontrakter på havre Odal, Vinger og Belinda i Sør-Norge, samt Ringsaker i Trøndelag.

Bygg og vårhvete

I bygg er det kun 6-raderen Brage som er i produksjon som økologisk såkorn, og av vårhvete har vi kontrakter på Mirakel (klasse 1) og Zebra (klasse 3).

For å se omtale av sortene med sortens egenskaper, klikk på sortsnavnet:

Det kan søkes om dispensasjon

Dersom det er tomt for økologisk såkorn eller dyrkeren har behov for andre sorter enn det som tilbys, kan det søkes om dispensasjon for bruk av konvensjonelt, ubeisa såkorn eller ThermoSeed såkorn.

Det er dyrkeren selv som må søke dispensasjon hos ØKOfrø.

Ønsker du å kjøpe såkorn, ta kontakt med Felleskjøpet

Finn din lokale fagkonsulent.

Finn Felleskjøpet nær deg.