Høstraps må såes tidlig

Høstraps kan gi store avlinger og er en verdifull vekst når den lykkes. Plantene skal være velutviklet før vinteren og rekke å få 8 varige blad, 8 mm diameter for rothalsen og 8 cm lang pålerot. Høstraps må derfor såes tidlig, dvs. første uke i august for å få så god overvintring som mulig.

Explicit og PR44D06 er hybridrapssorter som selges i enheter slik som høstrug. En sekk dekker 20-25 daa. For å finne riktig såmengde må sekkevekta divideres med 20 eller 25 og såmaskinen stilles inn etter dette.

Høstraps krever tidlig forgrøde - høstbygg kan være alternativet

Høstbygg som modner 7 – 10 dager tidligere enn de andre høstsådde kornartene kan da være et alternativ. Avlingsnivået ligger lavere enn for annet høstkorn. Høstbygg har relativt dårlig overvintringsevne, men det har vært en betydelig forbedring fra de sortene som ble prøvd for 20 år siden.

Høstbygg bør såes før 10. september.

Ny hybridsort med stort avlingspotensiale

Mercurioo er en ny hybridsort som har vist stort avlingspotensiale i svenske forsøk. I 2016 lå den 14 % over Frigg i områdene som kan sammenliknes med Sør-Østlandet. Mercurioo selges også i enheter og en storsekk rekker til 50 – 60 daa, såmengden finnes ved å dele storsekkvekta på 50 (60).

For å sikre varetilgang tidsnok til såing må bestillingen være Felleskjøpet i hende senest 14. juli.

Som for andre såvarer er det ikke returrett på høstbygg og høstraps.

Kontakt din nærmeste Felleskjøpsavdeling for bestilling

Her finner du Felleskjøpets butikker.