Høstrug til beite

Et nytt beitealternativ, som har vært prøvd i Danmark i senere år, er ei blanding av høstrug og italiensk raigras. Da såes 8 -10 kg høstrug (200 planter pr m2) i blanding med 2,5 – 3 kg italiensk raigras pr dekar om våren. 

Sådybden og gjødsling

Sådybden bør ligge på 2-3 cm. Rug greier seg med moderat gjødsling, spesielt etter ompløyd kløvereng. Etter korn vil 2,5-3 tonn husdyrgjødsel pr daa være høvelig vårgjødsling. Overgjødsling etter behov.

Når bør beitingen starte?

Beitingen bør starte når rugen når buskingsstadiet, dvs 10-15 cm høyde. Første beiting kommer ca. 4 uker etter såing. Rugen skal beites ned til 3 cm. Gjenveksten er rask, så ny beiting kommer fort. Viktig å pusse av mellom hver avbeiting, slik at ikke rugen skyter. Blir rugen lengre enn 15 cm nedsettes smakeligheten og rugen blir ofte angrepet av mjøldogg og rustsopper.

Utover ettersommeren tar raigraset mer og mer over og på den måten blir det godt beite fra tidlig om våren til langt på høsten. Dyra har god appetitt på dette sukkerrike, lettfordøyelige beitegraset. Det betyr høyt tørrstoffopptak.  Beitingen bør kombineres med noe mer strukturholding fôr for å holde vomfunksjon i orden.

Hvilke rugsorter kan brukes?

Alle høstrugsorter kan i prinsippet brukes. Felleskjøpet Agri tilbyr for sesongen 2016 såkorn av hybridsorten Palazzo. Den leveres som ubeisa vare i småsekk med en enhet på ca 37,5 kg (FKnr 31799) som da rekker til ca. 4 daa. Småsekken av Palazzo vil ved salg følge såfrølogistikken.

Aktuelle sorter av raigras er Meroa (FKnr 30454) og Mondora (FKnr 30448) som begge leveres i 25 kg.

Ønsker du å kjøpe såkorn? Kontakt Felleskjøpet

Vi tilbyr aktuelle såkornsorter. Finn Felleskjøpet nær deg eventuelt kontakt Kundetjenesten tlf. 72 50 50 50.