Følg rådene og det som anbefales i brukerveiledningene til de ulike sprøytene.

Spesialproduktet All Clear® Extra er den sikreste løsning til rengjøring av åkersprøyta (se faktaboks nederst). Men selv med All Clear® Extra er det viktig at rengjøringen gjøres riktig og at det er en reell vask som skjer. Å komme til alle steder effektivt på moderne sprøyter kan være utfordrende. Avsetninger i siler eller bend kan være vanskelig å løse opp. Hvert år opplever vi følgeskader i ømfintlige kulturer som følge av at rengjøringen ikke har vært tilfredsstillende.

Hvorfor trengs rengjøring?

Sprøytearbeidet skal avsluttes med å rengjøre sprøyteutstyret både innvendig og utvendig. Det er som regel inntørkede rester som gir problemer med skade på kulturer ved etterfølgende sprøytinger.

Dyser og siler på åkersprøyta. Foto.

Siler og filtre fanger opp partikler fra vann eller fra de ulike formuleringene i plantevernmidlene. På disse partiklene kan det bygge seg opp med urenheter og i disse kan aktivstoff fra ulike midler feste seg eller trekke inn. Det er derfor helt nødvendig med vask med lett kost på utsatte steder for å fjerne slike partikler. Siler og andre avtagbare deler skal vaskes i en løsning med All Clear® Extra.

Skylling i åkeren

All rengjøring skal skje på et sted som ikke gir fare for avrenning til vannforekomster. I åkeren skal sprøyta kunne skylles/vaskes så mye at konsentrasjonen i restvæsken i tanken er mindre enn 2% av den opprinnelige konsentrasjon av sprøytemidlet.

Innvendig rengjøring av sprøyten

 • Husk å aktivere alle kraner og ventiler. Øk trykket så mye at overtrykksventilen fra det selvrensende filteret utløses.
 • Sprøyta skal tømmes helt for sprøytevæske.
 • Straks etter endt sprøyting skylles sprøyta med ca. 1/3 av vaskevannet. Skyllevannet sprøytes over behandlet kultur.
 • Fyll deretter 1/3 rent vann i tanken og tilsett 0,5 l All Clear® Extra. Sprøyt litt av vaskevannet ut gjennom bom og dyser, så disse blir fuktige. La omrøring og evt. tankskylledyse gå i minst 15 minutter. Sprøyt ut skylle/vaskevannet over den kulturen som er behandlet.
 • Skyll tanken grundig med siste 1/3 rent vann og sprøyt skyllevannet utover den kulturen som er behandlet.
 • Evt. åpnes bunnproppen og tanken tømmes helt på åkeren.
 • Utvendig rengjøring av sprøyte og traktor kan skje ved åkeren (Påse at det skjer i god avstand til vannkilder/bekker).
 • Dyser, filtre og siler skal avmonteres og renses i vann tilsatt 50 ml All Clear® Extra pr. 10 liter vann. Husk også evt. kjemikaliepåfyller. Påse at alt belegg blir fjernet.

På sprøyter som ikke har tankskylledyse følges samme prosedyre, men sprøytetanken må fylles full ved hver skylling.

Husk dette før vinteren:

Det følges samme prosedyre som beskrevet over. Men det skal dog sørges for at alle rester er kommet helt ut, og at den er helt tom for vann. Etter rengjøring tilsettes frostvæske. I tillegg til å sikre mot frost, forebygges at pakninger ol. tørker inn. Sett sprøyta på et tørt sted, påse at den står stødig slik at det ikke oppstår skader på mennesker eller materiell.

Fakta

All Clear Extra
 • Et spesialmiddel for vask av åkersprøyter. Det inneholder produkter som nedsetter overflatespenningen (spredemiddel) i vaskevannet slik at det kommer til alle steder i sprøyten.
 • Ventiler og kraner smøres slik at de er lette å betjene etter vask.
 • Frigjorte stoff/partikler kapsles inn (sequestrant) slik at de ikke setter seg på nye steder under vaskeprosessen.
 • All Clear® Extra er det sikreste vaskemidlet på markedet.

All Clear® Ekstra får du kjøpt på Felleskjøpet

Vi har butikker over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 9 2017.