Nyhet! Nå får du leveringsavtale for korn på hele kornkvantumet

For kornsesongen 2018/19 tilbyr vi nå leverings- og henteavtale for hele det leverte kornkvantumet. Ved tegning av avtalen får du dermed pristillegg for hele leveransen. Tilbudet gjelder for det kornkvantumet som leveres etter at avtalen er tegnet.

Tilbudet er en utvidelse av avtalene som tilbys i Kornguiden 2018/19. Forøvrig gjelder vilkår som framkommer i «Kornguiden 2018/19».

Ta kontakt med en av våre markedskontakter for korn og plantekultur eller tegn avtale på «Min gård».

  • Nye målpriser fra årets jordbruksavtale gir en økning på 10 øre pr kg for mathvete og 12 øre for matrug hvorav 2 øre er en kompensasjon for oppjustering av basis hl-vekt. Jordbruksavtalen gir en prisøkning på 8 øre for bygg og havre. Det gis ingen økning i målpris for oljefrø. Basis hl vekt for rug endres til fra 72 til 75 kg i jordbruksavtalen.
  • Anleggsoversikten er revidert og viser anleggsvis hvilke kornarter og kvaliteter som mottas.
  • For mathvete blir det som tidligere omtalt noen mindre korreksjoner i kvalitetsbetalingen. Hvete kl 1 får 2 øre svakere klassetillegg enn hvete i klasse 2 med henholdsvis 11 øre i klasse 1 og 13 øre i klasse 2. For høsthvete flyttes sorten Ellvis til gjenopprettet hvete klasse 5. Proteinbetalingen for hvete klasse 5 er noe svakere enn for annen høsthvete i klasse 4. Alle anlegg som tar imot matkorn av høsthvete tar imot både klasse 4 og 5. 
  • Priser i tørketabellen økes med 5 til 10%.
  • For korn med innhold av mjøldrøye er det utarbeidet en ny tabell for rensetrekk. Beløp for rensetrekk har fått flere trinn fra lavt til høyt innhold. Alle kornpartier med innhold av mjøldrøye vil ved frakt til Larvik der kornet renses, bli fakturert for merfraktkostnad.
  • På grunn av det tørre og varme været forventes en tidlig start på kornhøsten. Kornoppgjør vil foreligge etter at omsetningsavgiften for sesongen 2018/19 er fastsatt i omsetningsrådet i uke 34.

Last ned kornguiden ved å klikke på bildet: