Det er derfor lurt å kontakte Felleskjøpet så raskt som mulig for å sikre at du får tilgang på din kornsort.

Vi har butikker over hele landet. Her finner du Felleskjøpet nær deg.

I denne artikkelen gis et sammendrag av NIBIOs resultater. 

6-radsbygg

I perioden 2013-2015 er det Brage og Rødhette som kommer best ut av 6-raderene. Heder ligger litt etter i avling, har en dag kortere veksttid enn Brage. Rødhette er en ny sort som er under oppformering og blir derfor ikke tilgjengelig denne sesongen.

Tabell 1. NIBIO, 6-radsbygg, sortforsøk 2013-2015. Østlandet+ Midt-Norge. 27 forsøk.

   
Sort Avling kg daa og relativ
Tiril 363
Heder 105
Brage 111
Rødhette 113

Varetilgang

I Trøndelag har Felleskjøpet mulighet for å levere sortene Toria og Wolmari (finsk import) som økologisk såkorn.

  • Wolmari er litt tidligere enn Brage, og ligger litt under i avling.
  • Toria er litt seinere enn Brage og omtrent på samme avling.

Det er tilgang på ubeiset, konvensjonell Brage i Trøndelag. I tilfelle denne skal være aktuell må dyrkeren ha dispensasjon fra DEBIO. Det samme gjelder ubeiset Heder.

I Sør-Norge er det tilgang på Toria (økologisk). Av ThermoSeedbehandlet, konvensjonell såvare (krever dispensasjon) kan det leveres Brage og Edel.

2-radsbygg

Her er Fairytale og Marigold jevne i avling i økologisk dyrking, mens Helium ligger 2% under. Avlingsnivået for 2-raderne i NIBIO forsøka ligger under 6-raderene (Fairytale ligger 3% lavere enn Brage). Felleskjøpet har tilgjengelig konvensjonell, ThermoSeedbehandlet såkorn (krever dispensasjon) for de som ønsker å dyrke økologisk 2-radsbygg.

Havre

Resultatene fra sortsforsøka i havre er gitt i tabell 2.

Tabell 2. NIBIO sortsforsøk i havre 2013-2015. Østlandet+ Midt-Norge. 24 felt.

   
Sort Avling kg/daa og relativ
Ringsaker 458
Haga 106
Odal 102
Vinger 105
Belinda 103
Våler 105

Vi ser av tabellen at Haga, Vinger og Våler ligger 5-6% over Ringsaker, mens Odal og Belinda ligger 2-3% over. Våler er en ny sort som er under oppformering og blir derfor ikke tilgjengelig denne sesongen.  I Sør-Norge har Felleskjøpet god tilgang på økologisk Vinger og Odal. I Trøndelag er det kun tilgang på ubeiset Ringsaker (krever dispensasjon).

Vårhvete

I vårhvete er Mirakel den aktuelle sorten. Mirakel er sterk mot sjukdommer og gir best avling i forsøka til NIBIO (17% over Zebra). NIBIO fraråder nå Zebra og Bjarne i økologisk dyrking på grunn av at de lett blir angrepet av gulrust. Felleskjøpet har bra tilgang på økologisk Mirakel.

Åkerbønner

Det er tilgang på økologisk Columbo.

Tilgang av økologisk såvare (gjelder samtlige sorter): Denne er begrenset og vil kunne endre seg på kort tid.

Ta derfor kontakt med Felleskjøpet så raskt som mulig for å bestille

Her finner du Felleskjøpet nær deg.