Kverneland GEOSPREAD+ CropSAT

Satelittbilder av åkeren kan oversettes til plantenes behov for nitrogengjødsel. Med GPS-antenne på traktoren og smart sentrifugalspreder kan du nyttiggjøre deg gratistjenesten CropSAT.

Kverneland Accord GEOSPREAD på åker. Foto.

Med sentrifugalsprederen Kverneland Accord GEOSPREAD kan du nyttegjøre deg av presisjonsgjødsling med CropSAT.

CropSAT er et verktøy som via satellittbilder henter informasjon om biomassen (plantemengden) i en åker. Disse rådataene blir analysert («oversatt») og det utarbeides gjødslingsanbefalinger som varierer innenfor skiftet. Denne informasjonen lagres i ei såkalt «tildelingsfil».

Moderne datautstyr i traktoren

Har du traktor med GPS (dvs. traktor med antenne som kan ta imot satellittsignaler som forteller traktoren hvor den er på åkeren) og en sentrifugalspreder som kan lese informasjonen i tildelingsfila, f.eks. Kverneland GEOSPREAD, kan du ta et stort steg inn i presisjonslandbruket.

Les artikkelen Presisjonsgjødsling med CropSAT som sto å lese sidene 20-22 i Samvirke nr. 7-2017.

Kommentarer