Gallup Super inneholder 360 g glyfosat per liter og er godkjent tilsvarende som andre glyfosatformuleringer.

Produktet leveres i 20 liters kanner. 

Gallup Super produseres av en av Europas største glyfosatprodusenter, Barclay Chemicals i Irland.

Produktet har vært på markedet i mange Europeiske land, b.l.a Sverige. Det er gode erfaringer med formulering og agronomisk effekt under Skandinaviske forhold.

Bruksområde er:

  • Før oppspiring (ikke gulrot), før etablering eller etter høsting av alle kulturer
  • Til totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc.
  • I moden byggåker uten gjenlegg (ikke i åker til såkorn). Behandlingsfrist 7 dager
  • Før planting av skog
  • Ved skjermet sprøyting i frukthager

For mer info se produktomtale og etikett.

Les også artikkelen om bekjempelse av kveke i stubbåker.

Gallup Super 360 får du kjøpt i Felleskjøpets butikker

Her finner du Felleskjøpet i ditt nærområde.