Ny sort erstatter Belinda sein havre

For å dekke etterspørselen etter sein havre tar Felleskjøpet denne våren inn Nike som erstatning for Belinda – som er så godt som utsolgt. Nike er prøvd i norske sortsforsøk i perioden 2012-14. Sorten minner mye om Belinda i dyrkingsegenskaper og kvalitet – og ligger høyt i avling.

Egenskaper

I tabellene nedenfor er Nike sammenlignet med Belinda og Vinger i tidsrommet 2012-14 – i usprøyta forsøk. Nike har veksttid omtrent som Belinda og godt avlingsnivå (4% over Belinda). Nike har litt kortere strå og litt mindre sein legde enn Belinda.

  • Nike og Belinda er omtrent like med tanke på sykdommer
  • Hektolitervektene er like
  • Kornene til Nike er litt mindre og skall% er litt lavere
  • Nike inneholder noe mindre protein og fett enn Belinda
  • Den har noe bedre DON verdier enn Belinda i smitteforsøk

Dyrkingsteknisk minner den mye om Belinda. Nike har FKnr 34760 og leveres i 600kg storsekk etter påske.

Tabell 1. Sortsegenskaper hos Belinda, Vinger og Nike. Sortsforsøk Sør-Norge 2012-2014.
  Vann% Dager Relativ Strå- Sein
Sort høsting modning avling lengde legde
Belinda 23,2 102 570 89 17
Vinger 21,9 100 99 95 11
Nike 22,4 102 104 87 13
Kilde: NIBIO        

 

Tabell 2. Sortsegenskaper hos Belinda, Vinger og Nike. Sortsforsøk Sør-Norge 2012-2014.
  Strå- Havre- Mjøl- HL- TKV Skall Protein Fett
Sort knekk brunfl dogg vekt vekt % % %
Belinda 12 7 26 56,8 38,7 23,5 10,4 6,3
Vinger 8 7 7 57,6 37,6 21,8 10,6 4,7
Nike 13 7 33 56,8 36,7 22,8 9,9 5,0
Kilde: NIBIO              

Ytterligere informasjon fås ved å kontakte Felleskjøpet

Vi har butikker over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg.