Gjødseltypen brukes først og fremst som en kaliumkilde i potet, men kan også brukes i andre kulturer bl.a. som svovelkilde.  Polysulphate leveres i 750 kg sekk og kan spres opptil 36 meter med sentrifugalspreder.

Når bør Polysulphate tilføres?

Polysulphate er et mineral hvor næringsstoffene frigjøres over lengre tid enn ved andre kaliumkilder som f.eks. kaliumsulfat som finnes i klorfattig Fullgjødsel®. Det betyr ikke at næringsstoffene er mindre plantetilgjengelig, men at det er en fordel å tilføre Polysulphate før setting/såing/planting for at næringsstoffene skal få god tid til å løse seg opp. Man kan tilføre Polysulphate ved et senere tidspunkt også, men mye av næringsopptaket i kulturer som potet skjer tidlig i vekstsesongen og derfor vil det være fornuftig å tilføre Polysulphate så tidlig det lar seg gjøre.

Når er det behov for Polysulphate?

Polysulphate har lavt innhold av klor, og passer godt til potet, grønnsaker og bær som har et større kaliumbehov enn hva som dekkes med f.eks. YaraMila® Fullgjødsel® 12-4-18 mikro. Mye av potetproduksjonen skjer på jordtyper som kan være kaliumfattige, hvor det ofte også er behov for ekstra magnesium og kalsium.

Mengden Polysulphate man bør bruke i potet kan beregnes som restbehovet av kalium utover det man tilfører med Fullgjødsel. Tilfører man 16 kg kalium per daa gjennom Fullgjødsel® 12-4-18 mikro og har et totalbehov på 22 kg kalium per daa, er restbehovet 6 kg kalium per daa som tilsvarer ca. 50 kg Polysulphate per daa. 

Tabell 1. Eksempel på en gjødslingsplan med Polysulphate i potet og tilførsel av kalium (K), Magnesium (Mg) og Kalsium (Ca) per daa.

Tabell som viser gjødslingsplan med Polysulphate i potet. Tabell

Kalsium er viktig for kvaliteten

Kalsium gir sterke cellevegger og er positivt for kvaliteten. Risikoen for skallproblemer og indre nekroser (rustflekker) i potetene minsker ved tilførsel av ekstra kalsium. I Polysulphate er det 12 % kalsium, så ved tilførsel av f.eks. 50 kg Polysulphate vil man få tilført over 6 kg kalsium per daa. Dette er spesielt gunstig dersom man bruker YaraMila Fullgjødsel 8-5-19 mikro i grunngjødslinga, siden denne gjødseltypen ikke inneholder vannløselig kalsium.

Polysulphate erstatter imidlertid ikke den lettoppløselige kalsiumtilførselen man får i YaraLiva Kalksalpeter og YaraLiva Nitrabor, men blir et supplement som bidrar med en jevn kalsiumtilførsel gjennom sesongen.

En sekk Polysulphate 750 kg. Foto

Polysulphate i andre kulturer

Polysulphate kan være aktuell som svovelkilde til belgvekster som f.eks. erter og vil være en verdifull næringskilde til økologisk eng-, korn- og oljevekstdyrking. Mineralet består av omtrent 19 % svovel og en gjødsling på 8-13 kg /daa gir mellom 1,5 og 2,5 kg svovel per daa. I forsøk utført i England var det avlingsrespons i erter opp til ca. 15 kg Polysulphate per daa, og her antok man at det hovedsakelig skyldtes svoveleffekten.

Polysulphate er registrert i Debios driftsmiddelregister og tillatt brukt i økologisk landbruk.

Næringsinnhold i Polysulphate. Tabell

Felleskjøpet selger Polysulphate

Ta kontakt med en av våre salgs- og fagkonsulenter på plantekultur, eventuelt logge inn på Min gård for bestilling på web. Du kan også kontakte vår Kundetjeneste, tlf. 72 50 50 50 og taste 3-1.