Kan gi avlingstap i størrelsesorden 30-50 %

I likhet med mjøldogg så overlever gulrustsoppen bare på levende plantedeler. Den største smittekilden er derfor fra høstkornet, samt at smitte også kommer med vind fra kontinentet. Sykdomsutviklingen er ofte epidemisk, dvs at utvikling og spredning av sykdommen skjer meget raskt. Ved tidlige angrep kan soppen potensielt gi avlingstap i størrelsesorden 30-50 %.

Symptomer ved gulrustangrep

Typisk for gulrust er striper med gule sporehoper sittende utenpå bladene, mellom bladnervene. Ved sterke angrep kan akset også angripes. Soppen trives under kjølige og fuktige forhold. Soppsporene spres over store avstander og lettest under tørre forhold, men de må ha nattedogg eller lett regn for å spire. Det vanlige er at soppen angriper sporadisk og flekkvis i åkeren, men den kan fort spres ved gunstige forhold.

Mottakelige kornsorter

Det er relativt stor forskjell i sortenes mottagelighet, noe som har betydning for bekjempelsesstrategien. Sorter som er sterke i dag kan også angripes dersom soppen utvikler nye raser.

Tabell: Verdiprøving 2015 Graminor/Nibio. Angrep av gulrust på ulike høst- og vårhvetesorter uten soppbekjempelse.

Vårhvete
sorter
% gulrust
angrep
Høsthvete
sorter
% gulrust
angrep
Bjarne 85 Magnifik 75
Zebra 36 Jantakta 50
Demonstrant 9 Olivin 35
Krabat 3 Kuban 15
Rabagast 2 Ellvis 1
Mirakel 1    

Tiltak mot gulrust

Med tanke på den store avlingsreduksjonen denne soppen står for, anbefales det derfor å behandle åkeren forebyggende i høsthvetesortene og de mest utsatte vårhvetesortene. Erfaringer fra i fjor viste at en tidlig behandling gir god forebygging og effekt mot gulrust. Det er også fornuftig å inkludere et strobilurin i blandingen. En aktuell blanding er Proline og Comet Pro eller Delaro, som er en ferdig blanding av Proline og et strobilurin.

Dersom det allerede er et etablert angrep av gulrust er Forbel det eneste produktet som kan slå ned et angrep, bruk minimum 50 ml på et etablert angrep. For å få effekt på andre sjukdommer enn gulrust og mjøldogg må et annet middel tas med i blandingen.

Nytt soppmiddel med en annen virkemekanisme er godkjent

I år har et nytt middel med en annen virkemekanisme blitt godkjent, Aviator Xpro. Produktet er en blanding av Proline (protiokonazol) og det nye aktive stoffet bixafen. Styrken til produktet er i første rekke effekten mot hveteaksprikk og hvetebladprikk.

Det aktive stoffet, bixafen, tilhører en ny kjemisk gruppe, såkalt SDHI. Dette gjør Aviator Xpro til en veldig god resistensforebygger på de fleste sjukdommer. Den er også en resistensbryter på sjukdommer der strobilurinene har mistet sin effekt.

  • Aviator Xpro skal ikke brukes før vekststadie 40 (flaggbladet ute)
  • Produktet er førstevalget til aksbehandling i hvete
  • Dosen er 80 ml per dekar

Soppbekjempelse i hvete

I tillegg til gulrust er følgende sykdommer vanlig i hvete:

  • Hveteaksprikk
  • Hvetebladprikk
  • Hvetebrunflekk
  • Mjøldogg
  • Stråknekker
  • Fusarium

Vi har flere effektive midler på markedet, men man bør forebygge resistensutvikling ved å veksle på eller blande midler. Høsthvete bør erfaringsmessig sprøytes to ganger for å sikre høy avling av god kvalitet. Vårhvete, avhengig av sort, vektskifte og værforhold kan klare seg med en behandling.  Det er viktig å følge med i åkeren og på varslinger samt info fra rådgivere.

Anbefalte behandlinger i høsthvete

Høsthveten kan være utsatt for stråknekker. Første sprøyting bør derfor foretas ved begynnende strekking (BBCH 31-32).

Flere alternativer

En aktuell blanding kan være 40 ml Proline + 30-35 ml Comet Pro som da også har god effekt på hvetebladprikk og gir en god forebygging mot gulrust. I denne behandlingen er også Talius meget aktuelt å ta med som «booster» samt at det er et meget langtidsvirkende mjøldoggmiddel.

Andre sprøyting kan da tas rundt skyting BBCH (BBCH 45-60) avhengig av smittepress mv.

Som nevnt vil Aviator Xpro være første valget i en aksbehandling. Dersom det er fusariumvær, og sprøyting rundt blomstring (BBCH 60 – 65), er det aktuelt å tilsette 15-20 ml Proline. Dette kan også være aktuelt dersom det er stort smittepress eller behandlingen skjer før akset er helt ute for å sikre lang nok virkningstid.

Anbefalte behandlinger i vårhvete

I sorter som er svake mot gulrust bør det kjøres en tidlig behandling avhengig av værforhold og smittepress. I tillegg kan vårhvete, under kjølig og fuktig vær, være utsatt for stråknekker (mest vanlig i høstkorn). Aktuell behandling er fra begynnende strekking (BBCH 31).

Flere alternativer

F.eks en blanding av Proline og Comet Pro eller Delaro. I tillegg vil Talius i en moderat dose ha en meget sikker og forebyggende effekt mot mjøldogg i utsatte sorter. Talius blandes sammen med en eller flere partnere. Forbel må blandes inn om en har begynnende angrep av gulrust. Andre gangs behandling blir da som i høsthvete.

Er det tilstrekkelig med en sprøyting er denne aktuell å kjøre rundt aksskyting (BBCH 45-55). Aktuelle midler er Aviator Xpro (første valget) eller blandinger Proline / Comet Pro / Delaro / Bumper. Sprøytes det fra begynnende blomstring mot fusarium må en ha tilstrekkelig med protiokonazol. Det oppnås ved 80 ml Aviator Xpro som tilsettes 15-20 ml Proline eller Proline alene i 80 ml per dekar.

Soppbekjempelse i bygg

De mest vanlige sjukdommene i bygg er grå øyeflekk og byggbrunflekk og noe spragleflekk og bipolaris. Mjøldogg har vi lite av pga resistens hos sortene. Det er også sortsforskjeller vedrørende aks/stråknekk. 6-rads sortene har stort sett dårligere stråkvalitet og sjukdomsresistens enn 2-rads sortene. Smittepresset i byggåkeren øker med redusert jordarbeiding og der en har bygg etter bygg.

Aktuelle midler til behandling

Ved sterkt smittepress er det aktuelt med to behandlinger. Første behandling fra begynnende strekking (BBCH 31). Et godt byggmiddel er Acanto Prima. Ved tidlig behandling kan dosen reduseres til 70 ml per dekar. Det er da aktuelt å sprøyte andre gangen rundt / rett etter skyting. Aktuelle midler er Proline, Delaro eller ulike kombinasjoner av Bumper/Comet Pro. Aviator Xpro i 60 ml i bygg er produktet vi anbefaler der en av hovedutfordringene er spragleflekk.

Der det behandles en gang er det stort sett de samme valgene, men en dose tilpasset smittepress og gjenstående veksttid.

Trenger du plantevernmidler til soppbekjempelse i korn?

Felleskjøpet har butikker over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen kan også leses i Samvirke nr. 5.