Flere faktorer slår inn på avling enn valg av sort

Sammenlign derfor 2015 resultatene med perioden 2013-15. Husk også at god agronomi: jordarbeiding, kalking, gjødsling og sprøyting – alt utført til rett tid, slår mer ut på avlinga enn valg av sort.

I tabell 1 er gitt sammendrag for sortsforsøka perioden 2013 til 2015 for Østlandet. I tabell 2 er kun resultatene for 2015 gitt. Resultatene i disse tabellene gjelder usprøyta felt.

Tabell 1. Sammendrag sortsforsøk Østlandet 2013-15:

  Hele Østlandet
  Vann% Avling Relativ
Sorter v/høsting kg/daa avling
Tiril 16,6 519 100
Heder 17,1 548 106
Edel 18,7 560 108
Brage 17,3 560 108
Rødhette 21,3 609 117
Kilde: NIBIO      

 Tabell 2. Sortsforsøk 2015 Østlandet:

  Hele Østlandet
  Vann% Avling Relativ
Sort v/høsting kg/daa avling
Tiril 16,5 592 100
Heder 16,3 606 102
Edel 20,8 651 110
Brage 16,3 628 106
Rødhette 23,4 651 110
Kilde: NIBIO      

Sammenlign sortsforsøkene

At avlingsnivået i 2015 var godt, går tydelig fram ved å sammenligne tabellene. 2015 er toppår for samtlige sorter. Det spesielle med 2015 var at Edel hadde et knallår. Mens Edel i årene 2013-15 på Østlandet har en snittavling på 560 kg – det samme som Brage, så ligger Edel i 2015 med hele 651kg/daa 4% over Brage (628 kg/daa). Dette er et høyere avlingsnivå enn den høystytende 2-raderen på Østlandet i 2015.

Rødhette er en ny høytytende seksradsort som vil komme på markedet, men det vil trolig ikke være såkorntilgjengelig før i 2018.

Spesielt imponerende er dette siden forsøkene ikke er soppsprøytet. Resultatene fra årets forsøk med sprøytede felt (VIPS 2015) er ikke klare, men foreløpige tall viser at ‘Edel knuser all motstand’ med et avlingsnivå (sprøytet) på 659 kg/daa, klart over de andre sortene. (2-raderen Fairytale ligger så vidt over i soppsprøyta felt).

Resultatene fra sortsforsøka i Midt-Norge er gitt i tabell 3 (sammendrag 2013-15) og tabell 4 (talla for 2015). Edel hadde en stor sesong i 2015 i Trøndelag også (tabell 4) med avlingsnivå i forsøka på 567 kg. Dette var 20% mer enn Tiril, og 7% over Brage. Når en ser perioden 2013-2015 under ett ligger Brage på topp, 9% over Tiril og 2% over Edel. Også i Trøndelag gir Rødhette svært gode avlinger – ikke bare i 2015, men hele perioden. Den er den seineste av 6-radssortene.

Tabell 3. Sammendrag sortsforsøk Midt-Norge 2013-15:

  Midt-Norge
  Vann% Avling Relativ
Sorter v/høst kg/daa avling
Tiril 20,4 478 100
Heder 20,9 502 105
Edel 21,8 513 107
Brage 21,0 520 109
Rødhette 25,8 567 119
Kilde: NIBIO      

Tabell 4. Sortsforsøk Midt-Norge 2015:

  Midt-Norge
  Vann% Avling Relativ
Sort v/høsting kg/daa avling
Tiril 23,5 472 100
Heder 24,2 506 107
Edel 23,7 567 120
Brage 24,7 531 113
Rødhette 27,0 605 128
Kilde: NIBIO      

Sortsomtale

Tiril

Tiril, tidligste bygg, hadde også et godt år i 2015 og var nærmere Heder i avling enn i perioden 2013-15 sett under ett. Aktuell der vekstsesongen er kort og der en ønsker å så høstoljevekster. Tiril vil i normalår ha god nytte av soppsprøyting, med redusert stråknekk og økt avlingsnivå som resultat.

Heder

Heder er en dag eller to seinere enn Tiril. Ligger litt over i avling. Også aktuell der vekstsesongen er kort. Er blant de beste 6-raderene med tanke på stråstyrke og stråkvalitet.

Brage

Brage er omtrent som Heder i veksttid. Noe bedre avlingsnivå. Langt strå med god stråstyrke. Ser ut til å være sterk mot Fusarium (lave DON verdier ved smitte).

Edel

Edel har et meget høyt avlingspotensiale – men må passes med soppsprøyting. Er utsatt for soppsykdommer. Noen dager seinere enn Brage.

Rødhette

Rødhette er en ny, lovende sort med godt avlingspotensiale. En dag eller to seinere enn Edel. Er under oppformering og vil komme i handelen tidligst i 2018.

Soppsprøyting eller ikke?

Samtlige 6-radere er utsatte for stråknekk. Soppsprøyting reduserer dette problemet betraktelig, og gir avlingsøkning. I 2015 var sykdomspresset lavt, men foreløpige resultater viser at det har vært avlingsøkning fra 34 til 80 kg for markedssortene.  Hvis vi ser på resultatene i perioden 2011-14 har Tiril gitt en avlingsrespons på 60 kg/daa ved soppsprøyting; har Edel gitt 85 kg/daa ekstra. Brage og Heder har i samme periode gitt 47 og 48 kg meravling med soppsprøyting.

Såkorn får du kjøpt på Felleskjøpet

Kontakt en av våre fagkonsulenter på plantekultur, eventuelt logg inn på Bondens Min Side. Du kan også kontakte nærmeste Felleskjøpbutikk, eventuelt kontakte vår Kundetjeneste, telefon 72 50 50 50