På Østlandet, Trøndelag og nordover leverer Felleskjøpet produkter fra Grønn Gjødsel AS. Åtte av ti sekker vi solgte siste sesong var NPK 8-3-5. Produsenten lanserer nå to nye produkter med høyere innhold av nitrogen. Det er NPK 11-3-2 og NPK 14-2-1.

Kjøttbeinmjøl og blodmjøl

Kyllinggjødsel er hovedingrediensen i organisk gjødsel. NPK 8-3-5 er tilsatt kjøttbeinmjøl for å øke innholdet av nitrogen. NPK 11-3-2 og NPK 14-2-1 er i tillegg tilsatt blodmjøl for ytterligere å øke innholdet av nitrogen. Blodmel framstilles av blod fra slakteriene. Det er svært proteinrikt og dermed også nitrogenrikt.

Pris per kg nitrogen

Mønsteret fra mineralgjødsel er at prisen per kg nitrogen går ned ved økende N-innhold. Det er fordi nitrogenkilden her (ammoniakk) er billigere enn P- og K-råvarene.

Tabellen under viser at her skiller organisk gjødsel seg fra mineralgjødsel. Blodmjøl importeres til Norge og får en betydelig fraktkostnad i tillegg til selve råvarekostnaden. Kjøttbeinmjøl er også en etterspurt ressurs, ikke minst fra industrien som produserer fôr til kjæledyr.

Prissammenligning per kg N (septemberpris FCA Kambo):

  Pris kr per k g N1)
Grønn NPK 8-3-5 31
Grønn NPK 11-3-2 34
Grønn NPK 14-2-1 36

Debio sin positivliste

De nye gjødseltypene står i Debio sitt ”register for driftsmidler til økologisk produksjon”. Vær klar over at en må dokumentere ovenfor debioinspektør behovet for tilførsel av slik gjødsel. Relevante argumenter er mangel på husdyrgjødsel, næringsfattig jord, dårlig kløvertilslag eller kravfulle vekster.

Prisløype

Som for de andre gjødseltypene fra Grønn Gjødsel stiger prisene på NPK 11-3-2 og NPK 14-2-1 med kr 500 per tonn fra september og fram til våronna. Les mer i artikkelen Organisk gjødsel, lønnsomt å handle tidlig.

Gjødsel til økologisk produksjon får du kjøpt på Felleskjøpet

Kontakt en av våre salgs- og fagkonsulenter eventuelt vår Kundetjeneste  tlf. 72 50 50 50 og taste 31.

Du kan også bestille på Min Gård.

Her finner du Felleskjøpets butikk i ditt nærområde.