Tripali™ er et spennende sprøytemiddel som bekjemper de fleste frøugrasene i vår- og høstkorn. Det kan brukes ved lav temperatur, ned til 5gr. C, er i avgiftsklasse 1 og kravet til avstand til overflatevann er på 5 m. Tripali™ er en homogen granulatblanding, formulert som vanndispergerbart granulat (WG). 

Resistens

Tripali™ består av tre aktive stoffer som vi kjenner fra før: metsulfuronmetyl (Ally), tribenuronmetyl (Express) og florasulam (del av Starane XL). Har man resistent ugras eller ønsker resistensforebygging må Tripali blandes med en resistensbryter, f.eks Flurostar, Pixxaro, Zypar. Tripali har begrensninger i valg av etterfølgende kulturer. TripaIi kan blandes med relevante ugras-, insekts- og soppmidler samt bladgjødslingsmidler i korn.

Ugraseffekter Tripali™ 3,5 g

  Vårkorn Høstkorn
Ugras/Effekt >90 % 70-90 % >90 % 70-90 %
Balderbrå x   x  
Kornblom x   x  
x      
Åkerminneblom x     x
Gullkrage   x -
Jordrøyk   x -
Gjetertaske x   x  
Meldestokk x   x  
Pengeurt x   x  
Hønsegras x   x  
Rødtvetann x   x  
Klengemaure x   x  
Spillraps x   x  
Tungras   x   x
Kornvalmue - x  
Veronika   x   x
Åkerstemorsblom x   x  
Vassarve x   x  
Vindeslirekne x   x  
Åkersennep x   -
Linbendel x   -

Anbefalt bruk

I høstkorn er beste ugrasvirkning ved tidlig behandling, når kornet og ugraset har kommet i god vekst om våren. Tripali kan brukes inntil flaggbladet blir synlig i høsthvete, høstrug og rughvete (BBCH 23-39). I høstbygg må Tripali ikke brukes etter begynnende strekning – BBCH 30.

I vårkorn er best ugrasvirkning når ugraset er på frøbladstadiet – 4 varige blad, og plantene er i god aktiv vekst. Tripali kan brukes med god virkning frem til flaggbladet er fullt utviklet i vårhvete og vårbygg (BBCH 20- 39. I havre må Tripal ikke brukes etter begynnende strekning – BBCH 30, og maksdosen er 2,5 g/daa.

Klebemiddel må alltid tilsettes, bruk 50 ml Biowet per 100 l vann.

Felleskjøpet selger plantevernmidler

Her finner du Felleskjøpets butikker

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 3 2019