Alvari og Einar 6-radsbygg, Thermus 2-radsbygg, Niklas, Vinger og Matty havre, Anniina og Quarna vårhvete på Østlandet. I tillegg kan vi tilby økologiske åkerbønner, Kontu, Sampo og Birgit samt Ingrid erter.

I Trøndelag kan vi tilby Brage 6-radsbygg samt Ringsaker havre.

6-RADSBYGG

Alvari har i finske forsøk hatt en dag kortere veksttid enn Brage. Sorten er yterik som gir noe høyere avling enn Brage. Alvari har større korn og høyere hektolitervekt enn Brage.

Brage er en tidlig 6-radssort som har gitt gode avlinger. Sorten dekker godt mot ugras og er velegnet i økologisk produksjon.

Einar er en finsk sort som er en dag seinere enn Brage, og har gitt litt lavere avling. Stråkvaliteten er god og den dekker godt mot ugras.

2-RADSBYGG

Thermus er en sein 2-radssort som er meget høytytende. Thermus er ni dager seinere enn Brage. Thermus har god ståstyrke og god stråkvalitet.

HAVRE

Niklas er en tidlig sort, fire dager tidligere enn Ringsaker i finske forsøk. Avlingen er også litt lavere (3 %), men i forhold til tidligheten er Niklas en yterik sort. Niklas er like lang som Ringsaker, men mindre utsatt for legde.

Ringsaker er en tidlig havresort med stort avlingspotensiale. Ringsaker er kort og har god stråstyrke. Den er også relativt sterk mot Fusarium og dermed lite utsatt for DON.

Vinger er fire dager seinere enn Ringsaker. Avling på linje med Belinda. Sterkt strå og god motsandsevne mot Fusarium.

Matty er en sein finsk havresort. I finske forsøk har den blitt sammenliknet med Belinda. Matty er en dag tidligere enn Belinda og har gitt 6 % større avling. Matty er litt lengre enn Belinda og har en tendens til mer legde. Matty har større korn enn Belinda som normalt regnes som en storkornet sort.

VÅRHVETE

Anniina er en tidlig hvetesort, fire dager tidligere enn Bjarne i finske forsøk. Avlingen har vært 2 % lavere enn for Bjarne. Anniina har større korn og litt lavere falltall enn Bjarne. Klasse 3.

Quarna er en klasse 2 sort med veksttid om lag som Bjarne i finske forsøk. Avlingen om lag som Bjarne – norske forsøk viser noe lavere avling for Quarna, mens de finske forsøkene viser motsatt resultat. Quarna har større korn og litt lavere falltall enn Bjarne.

Mirakel er en svært høytytende klasse 1 sort som er seks dager seinere enn Bjarne. Mirakel er sterk mot sjukdommer. Strået er langt og kan være noe mykt.

ÅKERBØNNE

Kontu er en relativt tidlig finsk sort. Kontu har små frø og god stråstyrke.

Sampo er en ny tidlig finsk sort med veksttid som er litt kortere enn Kontu. Sampo har i norske forsøk gitt 10 % høyere avling enn Kontu.

Birgit er en sein tysk sort med veksttid som Vertigo. Birgit har gitt avling på høyde med Vertigo i svenske forsøk.

ERTER

Ingrid har vært hovedsort i Norge de siste årene. God avling og stråstyrke. Ingrid har vist seg å være bedre høstbar enn andre ertersorter.

KJØP SÅKORN PÅ FELLESKJØPET

Kontakt en av våre salgskonsulenter på plantekultur. Du kan også kontakte nærmeste Felleskjøpbutikk, eller vår Kundetjeneste, tlf. 72 50 50 50.

Er du medlem i et innkjøpslag kan du også kontakte din lokale forhandler direkte.