Fôrkonservering

Jakter på «lavthengende protein» av Håvard Simonsen Jakter på «lavthengende protein»

Til våren kommer trolig de første resultatene om hvordan fortørking og ensilering påvirker grovfôrkvaliteten fra EngProt-prosjektet. Det varsler Martha Grøseth, produktutvikler for drøvtyggerfôr i Felleskjøpet Fôrutvikling og tar doktorgrad på temaet. ... Les mer

Aktuelle artikler

Unikt nordisk samarbeid skal minske klimaavtrykket fra landbruksplast med 30 prosent
Resirkulert plast gjør det bra
Grovfôret er det norske landbrukets viktigste ressurs
Høgt innhold av fett og protein i mjølka lønner seg
CropPLAN - produserer meir og betre
Større fôrproduksjon med norske ressurser
Beskytt fullfôret mot varmegang i sommer
TrioWrap loop rundballeplast
Fint å få henta plasten gratis
Verdens mest teknologiske rundballeplast?
Rundballenett bidrar til best surfôrkvalitet

Betalingspartnere