Alle artikler gjødsel og kalk

YaraMila Høst YaraMila Høst

YaraMila Höst er utviklet i Sverige til grunngjødsling i høstkorn. Norske kornprodusenter kan kjøpe den av Felleskjøpet. Bestillingsfrist 28. juni. ... Les mer

Kalk nå - rett etter 1. slåtten! Kalk nå - rett etter 1. slåtten!

Vi har satt ned prisen på Agri Dol Grov i storsekk med ca 25%. Felleskjøpet har kalk på lager for rask levering. ... Les mer

Utnytt potensialet i åkeren – bruk bladgjødsel Utnytt potensialet i åkeren – bruk bladgjødsel

Bladgjødsel kan bidra positivt i åkeren, enten det er næringsmangel eller den er stresset av eksempelvis kulde og vannmangel. Felleskjøpet har flere produkter av bladgjødsler og plantestimulanter. Ta med bladgjødsel når du skal i åkeren med andre midler. ... Les mer

Delgjødsling i hvete for å få matkvalitet Delgjødsling i hvete for å få matkvalitet

Tilleggsbetaling for proteininnhold i matkorn er størst i vårhvete. Likevel kan avkastningen for delgjødsling i høsthvete kan være minst like stor. 3-4 kg N/daa gitt ved skyting øker proteininnholdet med ca. ett prosentpoeng. ... Les mer

Delgjødsling i vårkorn - vær ute i tide! Delgjødsling i vårkorn - vær ute i tide!

Det er nødvendig å være ute i tide ved utføring av planlagt delgjødsling i vårkorn. Vær nøye ved innstilling av viftesprederen. ... Les mer

Presis gjødselspredning Presis gjødselspredning

Nitrogen er overlegent det «driftsmidlet» som sterkest påvirker avlingsmengde- og kvalitet. Avlingspotensialet forvaltes best ved jevn og behovstilpasset nitrogengjødsling. ... Les mer

Store penger å tjene på effektiv grovfôrdyrking Store penger å tjene på effektiv grovfôrdyrking

Prosjektet Grovfor2020 viser at det er store penger å tjene på effektiv grovfôrdyrking, og høye avlingsnivåer er avgjørende for å redusere prisen per FEm. ... Les mer

Redusert pris på sekkekalk og nyheten Agri Calciprill Redusert pris på sekkekalk og nyheten Agri Calciprill

Vi har redusert våre priser betydelig på sekkekalk på grunn av endret logistikk. Vareutvalget er bredt som tidligere. I tillegg har vi nyheten Agri Calciprill, en kvikk-kalk som er aktuell i regenerativt landbruk og som kalsiumkilde til blant annet potet. ... Les mer

Agri Calciprill: Krittkalk som kalsiumgjødsel Agri Calciprill: Krittkalk som kalsiumgjødsel

Agri Calciprill er en interessant kalsiumkilde som kan bidra til god kvalitet og lagringsevne i potet og rotgrønnsaker. Den vil samtidig gi en viss pH-effekt. ... Les mer

CropSAT – kan skape økt verdi i høstkornet CropSAT – kan skape økt verdi i høstkornet

Hver uke tas det satellittbilder av gården din, og disse bildene kan benyttes til å utarbeide biomassekart på skiftene. Tjenesten er gratis og biomasse-kartene kan gi deg mye informasjon om vekstvilkårene rundt på feltet. ... Les mer

Acadian tangekstrakt: Interessant plantestimulant Acadian tangekstrakt: Interessant plantestimulant

Acadian tangekstrakt stimulerer bla. rotutviklinga og kan gi økt knollansett i potet. Gjentatte behandlinger er nødvendig. Må brukes forebyggende. Acadian er blandbart med bladgjødsel og plantevernmidler, og kan bedre virkningen av disse. ... Les mer

Ta vare på jorda Ta vare på jorda

Begrepet regenerativt jord- og hagebruk er relativt nytt og betyr et sterkere søkelys på jordfruktbarhet og karbonbinding. ... Les mer

Nye, N-rike organiske gjødseltyper Nye, N-rike organiske gjødseltyper

Åtte av ti sekker med organisk gjødsel solgt siste sesong var NPK 8-3-5. Foran kommende vekstsesong tilbyr vi nå to nye produkter med høyere innhold av nitrogen. Det er NPK 11-3-2 og NPK 14-2-1. De koster litt mer, men gir økt rasjonalitet. ... Les mer

Organisk gjødsel til økologisk plantedyrking Organisk gjødsel til økologisk plantedyrking

Organisk gjødsel sikrer god næringsforsyning på skifter som ikke tilføres husdyrgjødsel. Gjødsla er pelletert og kan spres med sentrifugalspreder. ... Les mer

Gjødselbrosjyre Gjødselbrosjyre

Hvilke fordeler får du ved å kjøpe gjødsel fra Felleskjøpet? Riktig gjødsling betaler seg og Felleskjøpet har både produktene og kompetansen! ... Les mer

Det blir 750 kgs gjødselsekker fra juli 2020 Det blir 750 kgs gjødselsekker fra juli 2020

Felleskjøpet og resten av gjødselbransjen endrer størrelse på storsekk av gjødsel fra 600 til 750 kg fra 01.07.2020 ... Les mer

To nye typer organisk gjødsel med høyere N-innhold To nye typer organisk gjødsel med høyere N-innhold

NPK 11-3-2 og NPK 14-2-1 er nye organiske gjødseltyper, men NPK 8-3-5 er billigst per kg N og forventes fortsatt å være hovedproduktet. ... Les mer

Kverneland GEOSPREAD+ CropSAT Kverneland GEOSPREAD+ CropSAT

Satelittbilder av åkeren kan oversettes til plantenes behov for nitrogengjødsel. Med GPS-antenne på traktoren og smart sentrifugalspreder kan du nyttiggjøre deg gratistjenesten CropSAT. ... Les mer

Spredning av organisk gjødsel - noen praktiske råd Spredning av organisk gjødsel - noen praktiske råd

Spredning av organisk gjødsel kan by på utfordringer, og det er lurt å høste av andres erfaringer. I denne artikkelen gir vi noen generelle råd. ... Les mer

Grovfôrkatalogen Grovfôrkatalogen

Grovfôrkatalogen viser Felleskjøpets utvalg av såfrø, ensileringsmidler, strekkfilm med mer. Benytt våren for å tenke på driftsmidler til ny sesong. ... Les mer

Verdal-terminalen er åpnet Verdal-terminalen er åpnet

Felleskjøpets terminal for gjødsel- og ensileringsprodukter ble offisielt åpnet 6. februar. Felleskjøpet har investert i nytt anlegg nærmere kai, omtrent 500 meter fra tidligere plassering. ... Les mer

Felleskjøpet skal distribuere Yara N-Sensor Felleskjøpet skal distribuere Yara N-Sensor

Felleskjøpet øker satsingen på presisjonsjordbruk og har signert en distribusjonsavtale med Yara Norge for vekstsesongen 2018. Signeringen ble foretatt på Agrisjå 25. august. ... Les mer

Utnytter du gjødsla? Rett kalktilstand er avgjørende! Utnytter du gjødsla? Rett kalktilstand er avgjørende!

God kalktilstand er avgjørende for organismene som lever i jorda. God kalktilstand bidrar også til god jordstruktur og frigjøring av plantenæring fra planterester. Feil pH gir mye ugras, dårlig avling og dårlig økonomi. ... Les mer

Bladgjødsling gir økt avling i åkeren Bladgjødsling gir økt avling i åkeren

Bladgjødsel kan brukes for å øke avlingen eller kompensere for kjente mangler. Bladgjødsel er plantenæring løst i vann, som sprøytes ut og tas opp gjennom bladene, ikke røttene. ... Les mer

Salt veien nå! Betydelig prisnedgang på kalsiumklorid! Salt veien nå! Betydelig prisnedgang på kalsiumklorid!

Felleskjøpet kan nå tilby betydelig redusert pris på Kalsiumklorid eller CC road. Gjennom endret logistikk og en bevisst satsing har Felleskjøpet fått til en vesentlig prisreduksjon på Kalsiumklorid. Dette kommer våre kunder til gode! ... Les mer

For lite svovel i jorda kan føre til redusert avling For lite svovel i jorda kan føre til redusert avling

Plantetilgjengelig svovel (sulfat) og nitrogen (spesielt nitrat) er begge utsatt for utvasking mellom høst og vår. Derfor er gjødsling med svovel aller viktigst til førsteslått. ... Les mer

Kalking av eng og beite kan du gjøre nå! Kalking av eng og beite kan du gjøre nå!

For å redusere presset i periodene med mye jordarbeiding kan et tiltak være å forskyve kalking til etter slåtten eller til høsten. På sommeren etter slått er været ofte mer stabilt, jorda er mer lagelig og graset er kort. ... Les mer

Salt til støvdemping og vedlikehold av grusveier Salt til støvdemping og vedlikehold av grusveier

Veisalt stabiliserer grusveier. Støvproblemer reduseres. Veien blir fastere, med færre hull. Behovet for oppgrusing og høvling reduseres. ... Les mer

Det er endringer i varespekteret på gjødsel! Det er endringer i varespekteret på gjødsel!

OPTI-NS tar over for OPTI-KAS. Det er den viktigste endringen i varespekteret på mineralgjødsel for denne sesongen. ... Les mer

Kobber - et nødvendig næringsstoff Kobber - et nødvendig næringsstoff

Kobbermangel opptrer oftest på nydyrkingsjord, særlig på myr-, sand- og siltjord. Ytre kyststrøk virker å være særlig utsatt. ... Les mer

Patentkali - tillatt brukt i økologisk planteproduksjon Patentkali - tillatt brukt i økologisk planteproduksjon

Patentkali er et godt hjelpemiddel på «skarpe» jordtyper og andre jordarter med lavt K og Mg-innhold, spesielt til f.eks. potet. ... Les mer