Regenerativt jordbruk

Regenerativt jord- og hagebruk blir også omtalt som Conservation agriculture og Conservation farming. Driftsformen kan også beskrives som jordoppbyggende.

I praksis innebærer regenerativt jord- og hagebruk tiltak som gir økt jordfruktbarhet og karbonbinding. Det er viktig ved både konvensjonell og økologisk drift. Stikkord er «alltid» plantedekke og minimal jordarbeiding.

Mange driftsmidler som Felleskjøpet og Norgro1) forhandler er aktuelle i regenerativt jord- og hagebruk. Det dreier seg om frøblandinger, spesielle kalk- og gjødseltyper, andre jordforbedringsmidler og plantestyrkende midler. Nå har vi samlet relevante driftsmidler i ei ny brosjyre som kan leses eller lastes ned fra Felleskjøpets nettsider. Merk at enkelte driftsmidler kun fås hos Norgro, og andre kun hos Felleskjøpet.

1) Norgro er et datterselskap til Felleskjøpet Agri og Gartnerhallen SA, hvor Gartnerhallen eier 20%. Norgro er den ledende leverandøren til det profesjonelle hagebruket i Norge.

Betalingspartnere