0

Les alle artikler om såkorn

Husk å rengjøre sprøyta før vinterlagring Husk å rengjøre sprøyta før vinterlagring

Før sprøyta settes til vinterlagring skal den rengjøres og smøres slik at den er klar til neste sesong. Følg rådene som er gitt nedenfor og det som er anbefalt i brukerveiledningene til de ulike sprøytene. På den måten sikrer du en god start neste år. ... Les mer

Korn på lager? – tegn leveringsavtaler nå Korn på lager? – tegn leveringsavtaler nå

Har du korn på lager kan du ved tegning av en leveringsavtale oppnå et kvantumsbasert pristillegg. ... Les mer

Endrer ikke sekkestørrelsen på gjødsel Endrer ikke sekkestørrelsen på gjødsel

Gjødselbransjen i Norge fortsetter med 600 kg gjødsel i storsekkene. ... Les mer

Sprøyting mot overvintringssopp i høstkorn Sprøyting mot overvintringssopp i høstkorn

Sprøyting på høsten er en forsikring. I områder med snødekke over 2 måneder er sprøyting i de fleste år lønnsomt. ... Les mer

Vårkorn 2020: Felleskjøpet har dyrkingsrådene Vårkorn 2020: Felleskjøpet har dyrkingsrådene

Det er tid for såkorn, og Felleskjøpet har et bredt sortiment av vårkorn. Dyrkingsrådene som er utarbeidet gir detaljert informasjon om sortens kvalitets- og dyrkingsegenskaper, og hjelper deg å velge riktig såkorn. ... Les mer

Organisk gjødsel, lønnsomt tidligkjøp Organisk gjødsel, lønnsomt tidligkjøp

30% forrentning ved å kjøpe organisk gjødsel nå på Høstkampanjen i stedet for «etter påske». Likevel handler flesteparten gjødsla i april/mai. ... Les mer

Guide for økologiske korn- og husdyrbønder Guide for økologiske korn- og husdyrbønder

Vår Naturabrosjyre er en guide for økologiske korn- og husdyrprodusenter som inneholder informasjon om bl.a. fôring, dyrking, innendørsmekanisering, maskiner og redskap tilpasset økologisk drift. ... Les mer

Kornguiden 2019/2020 Kornguiden 2019/2020

Kornguiden for sesongen 2019/20 er nå klar. Kornguiden viser Felleskjøpets kjøpsbetingelser og krav til kvalitet samt dokumentasjon ved levering og salg av korn for sesongen 2019/20. Kornguiden viser også Felleskjøpets gjeldende pristilbud i markedet. ... Les mer

Såkorndyrker med sans for detaljer Såkorndyrker med sans for detaljer

- CropPLAN gir bedre oversikt, sier Trond Chr Anstensrud i Våler i Vestfold. ... Les mer

Fangvekster til bruk i ulike kulturer Fangvekster til bruk i ulike kulturer

Bruken av fangvekster er økende. Felleskjøpet har et godt utvalg av aktuelle blandinger og arter til bruk i ulike kulturer. ... Les mer

Høstsådde vekster fra Felleskjøpet Høstsådde vekster fra Felleskjøpet

Felleskjøpet har et godt utvalg av høstsådde vekster. Bestill hos din nærmeste avdeling eller på telefon 72505050. Det er noe begrenset tilgang på flere sorter, så bestill tidlig! ... Les mer

Hvor smått kan såkorn være? Hvor smått kan såkorn være?

Sommeren 2018 var svært tørr og varm. Det resulterte i små avlinger og smått korn. Det er da naturlig å stille seg spørsmålet «Hvor smått kan såkorn være?». For å få svar på dette har Felleskjøpet sammen med NIBIO gjort undersøkelser som belyser dette. ... Les mer

Vekstregulering i vårkorn Vekstregulering i vårkorn

Vekstregulering er et verktøy til å regulere veksten i perioder med god tilvekst, og for å sikre høy avling av god kvalitet samt unngå plunder med legde i innhøstinga. ... Les mer

Soppbekjempelse i korn -  Velg alltid en strategi før sesongstart! Soppbekjempelse i korn - Velg alltid en strategi før sesongstart!

Effektiv soppbekjempelse i korn er nødvendig dersom man ønsker å ta ut potensialet i åkeren. Velg sprøytestrategi ut fra hvilke soppsjukdommer som er vanlige i åkeren og bruk preparater med flere virkningsmekanismer. ... Les mer

Valg av ugrasmiddel i vårkornet Valg av ugrasmiddel i vårkornet

En av de viktigste utfordringene i bruken av kjemiske ugrasmidler er å ta hensyn til resistenssituasjonen. Ikke alle ugrasmidler kan brukes i alle kornarter. ... Les mer

Hvordan står det til med høstkornet? Hvordan står det til med høstkornet?

Det ble sådd rekordstore arealer med høsthvete. Disse vårdagene vil vise hvordan de har klart seg gjennom vinteren. ... Les mer

Hvilke kornsorter skal vi dyrke de neste årene? Hvilke kornsorter skal vi dyrke de neste årene?

Det årlige sortsmøtet for korn er en pekepinn på hvilke sorter Graminor anbefaler de kommende årene. Sortene presenteres etter at årets resultater av sortsprøvingene er tilgjengelig. ... Les mer

Ugrassprøyting og vekstregulering i høstkorn Ugrassprøyting og vekstregulering i høstkorn

Høstkornet ble godt etablert i fjor høst og vi må regne med at ugrasplantene også kan være store og kraftige når vi kommer til våren. Middelet en velger avhenger av hvilke ugrasarter som er dominerende og temperaturkrav til midlene. ... Les mer

Vi tilbyr økologisk såkorn av bygg, havre og vårhvete Vi tilbyr økologisk såkorn av bygg, havre og vårhvete

Etter en utfordrende høst med vanskelige innhøstingsforhold, kan Felleskjøpet tilby økologisk såkorn av bygg, havre, vårhvete, erter og åkerbønner. ... Les mer

Import av såkorn 2018/2019 Import av såkorn 2018/2019

Sommerens tørke ga dårligere avlinger. I sesongen 2018-19 er det nødvendig med betydelig import av såkorn for å dekke behovet i markedet. Værforholdene var også utfordrende i våre naboland, slik at vi må forholde oss til små mengder av mange sorter. ... Les mer

Må frakte såkorn før isen legger seg Må frakte såkorn før isen legger seg

Ingar Nordseth på Koppang må planlegge litt mer ut fra været enn mange andre. Driftsmidler som såkorn og gjødsel må fraktes ved lav vannstand og før isen legger seg på Glomma. ... Les mer

Behov for tilskuddsfôr ved lave grovfôrmengder Behov for tilskuddsfôr ved lave grovfôrmengder

Ved bruk av mindre mengder grovfôr og ved økt andel halm sammenliknet med normalfôring, vil det lett bli tilført for lite mineraler og vitaminer. ... Les mer

Ny og redigert kornguide 2018/2019 Ny og redigert kornguide 2018/2019

Kornguiden 2018/19 i oppdatert webversjon ... Les mer

Tiltak for mangel på grovfôr Tiltak for mangel på grovfôr

Tørken fører til mangel på grovfôr de aller fleste steder i Norge. Det anbefales å starte tiltak allerede nå for å være sikret gjennom vinteren. ... Les mer

Berging av halm til fôr Berging av halm til fôr

Tørke over store deler av landet medfører lave avlinger og mangel på grovfôr. Ofte er mangelen på grovfôr mer lokal, slik at grovfôr fra andre landsdeler, eller fra våre naboland er tilstrekkelig til å løse problemene. ... Les mer

Enorm interesse fra tørkerammede bønder Enorm interesse fra tørkerammede bønder

Mens kjærkomne regnskurer ebbet ut over Sør-Gudbrandsdalen, fylte over 150 tørkerammede bønder kommunestyresalen på Tingberg i Øyer torsdag 12. juli for å få råd til å håndtere den alvorlige fôrsituasjonen. ... Les mer

Når avlingen svikter Når avlingen svikter

Planlegg innefôringssesongen tidlig. En god plan krever god oversikt over tilgjengelig fôr. I tillegg til antall baller eller kubikk er det nødvendig å vite tørrstoff-% på avlingen og vekt på ballene. ... Les mer

Grovfôrkatalogen Grovfôrkatalogen

Grovfôrkatalogen viser Felleskjøpets utvalg av såfrø, ensileringsmidler, strekkfilm med mer. Benytt våren for å tenke på driftsmidler til ny sesong. ... Les mer

Nytt ThermoSeed-anlegg i Steinkjer Nytt ThermoSeed-anlegg i Steinkjer

Felleskjøpet sitt andre ThermoSeed-anlegg ble åpnet 6. februar. Det første anlegget ble åpnet på Holstad, Akershus, i 2012. ... Les mer

Stort behov for flere økologiske produsenter Stort behov for flere økologiske produsenter

Vi fortsetter satsningen på økt økologisk produksjon. Kontrakter for omlegging til økologisk kornproduksjon og kontrakter for leveranse av økologisk korn videreføres. Vi tilbyr også for sesongen 2018 kontraktstillegg på både åkerbønner, erter og oljefrø. ... Les mer

Skal trygge overgangen fra konvensjonell til økologisk produksjon Skal trygge overgangen fra konvensjonell til økologisk produksjon

Samarbeidsprosjektet går ut på å lette overgangen fra konvensjonelt til økologisk landbruk, og skal bidra til å legge forholdene til rette slik at verdikjeden for økologisk mat blir mer lønnsom. ... Les mer

Bonde Jørgen Karstensen ønsker å drive økologisk Bonde Jørgen Karstensen ønsker å drive økologisk

Møt økopionerene - bøndene som ønsker å legge over fra konvensjonell til økologisk gårdsdrift. Her har vi besøkt bonde Jørgen fra Borge gård i Østfold, som er spent og glad foran omlegging til økologisk kornproduksjon. ... Les mer

Kari Wøyen har drevet økologisk i over femten år. Det er hun stolt av. Kari Wøyen har drevet økologisk i over femten år. Det er hun stolt av.

Møt økopionerene - bøndene som ønsker å legge over fra konvensjonell til økologisk gårdsdrift. Her har vi besøkt Kari Wøyen fra Sande Bruk i Vestfold. ... Les mer

Mjøldrøye og rensing av rug Mjøldrøye og rensing av rug

(01.09.17) Ved utgangen av august er det påvist mjøldrøye i mer enn 60% av den rugen som er mottatt hos Felleskjøpet. Nærmere 5% av partiene har et innhold av mjøldrøye som ligger høyere enn maksimalt tillatt innhold i fôrkorn. ... Les mer

Dyrkingsråd og sorter av høsthvete og høstrug 2017 Dyrkingsråd og sorter av høsthvete og høstrug 2017

Høstkornavlingene tegner til å bli gode også i år. Felleskjøpet har et godt sortiment av høsthvete, rughvete og rug og utvalget av sorter er best ved tidlig bestilling. ... Les mer

Blir det forhold for høstkornsåing i år? Blir det forhold for høstkornsåing i år?

Interessen for å dyrke høstkorn er stor. Det er mulig å ta store avlinger av god kvalitet hvis åkeren følges opp. Felleskjøpet har et godt sortiment av høstsådde vekster. Kontakt din lokale avdeling for bestilling. ... Les mer

Felleskjøpet trenger mer økologisk såkorn! Felleskjøpet trenger mer økologisk såkorn!

Felleskjøpet er med på flere satsingsprosjekter innen økologisk produksjon. For å sikre tilstrekkelig tilgang på økologisk kraftfôr starter det med økologisk såkorn. For å dekke behovet trenger Felleskjøpet kontrakter med flere økologiske såkornavlere. ... Les mer

Kornsorter og åkerbønner til økologisk dyrking Kornsorter og åkerbønner til økologisk dyrking

Ikke alle kornsorter egner seg like godt til økologisk dyrking. Hvert år blir aktuelle markedssorter dyrket under økologiske vekstbetingelser. NB! Tilgangen på økologiske såvarer er begrenset! ... Les mer

Felleskjøpet har mål om mer økologisk såkorn! Felleskjøpet har mål om mer økologisk såkorn!

Det er økende fokus på økologisk landbruk, og det politiske målet om økt produksjon ligger fast. Godt såkorn er grunnlaget for en vellykket kornproduksjon. ... Les mer

Hønsehirse, et ugras på frammarsj! Hønsehirse, et ugras på frammarsj!

Hønsehirse er en stor og kraftig plante og et problem i korn, potet og grønnsaker. Det er til og med rapportert at den kan være brysom i ferdigplenproduksjon. [26.08.2016] ... Les mer

Mjøldrøye kan angripe mange gras- og kornarter! Mjøldrøye kan angripe mange gras- og kornarter!

Det har vært størst fokus på rug men de andre kornartene, og spesielt rughvete kan også angripes. Minst 200 grasarter som kveke, timotei, bladfaks og raigras kan også være vertsplanter for Mjøldrøye. ... Les mer

Ta spireprøver av overliggende såvare av høstkorn! Ta spireprøver av overliggende såvare av høstkorn!

Mange som kjøpte såkorn i fjor høst rakk ikke å så på grunn av dårlige værforhold og mye nedbør. Dette betyr at det er mye overliggende såvare av høstkorn fra sesongen 2015 ute på gård. En spireprøve er en billig forsikring. ... Les mer

Som du sår skal du høste! Som du sår skal du høste!

En god kornhøst er avhengig av et godt såbedd som gir jevn spiring, busking, skyting og modning av kornet. Dette setter krav til jordarbeidinga som skal gi plantene de beste konkurransevilkår i kampen om vekstfaktorene luft, lys, næring og vatn. ... Les mer

Ny yterik havresort i salg! Ny yterik havresort i salg!

Den nye sorten har høyt avlingsnivå, er et alternativ til Belinda og har gode dyrkingsegenskaper. ... Les mer

Dyrk mer erter og oljevekster! Det er bra for vekstskiftet Dyrk mer erter og oljevekster! Det er bra for vekstskiftet

Dyrking av erter og oljevekster gir et kjærkomment vekstskifte i korndyrkinga. Ugras og sjukdommer kan bekjempes og en får god forgrødeeffekt. Det er ikke uvanlig med 10% avlingsøkning i korn året etter erter/oljevekster. ... Les mer

Havre er det største kornslaget i økologisk dyrking Havre er det største kornslaget i økologisk dyrking

Den økologiske kornproduksjonen i Norge utgjør ca 1,2% av total kornproduksjon (2014-15). Det viktigste økologiske kornslaget er havre (6150 tonn i 2014-15) etterfulgt av bygg og hvete. ... Les mer

Resultater fra sortsforsøk i 2-radsbygg presenteres Resultater fra sortsforsøk i 2-radsbygg presenteres

Når en skal velge sort er det viktig ikke bare å se på siste års resultater, men å se på sortene over en periode. ... Les mer

ThermoSeed-behandling gir friskere såkorn ThermoSeed-behandling gir friskere såkorn

Felleskjøpet har valgt å ThermoSeed-behandle såkorn selv der sjukdomssmitten er lavere enn beisetersklene. Resultatet vil være topp kvalitet på såkornet. ... Les mer