Felleskjøpet har fire 6-rads sorter og fire 2-rads sorter for salg til 2015 sesongen. Sortsutvalget skjer på grunnlag av forsøk og prøvinger i norsk klima. Nykommeren Fairytale har gitt lovende resultater i prøvingene de 3 siste årene.

Vær klar over at forsøkene ikke er soppsprøytet.

Mer detaljert produktinformasjon finnes på hvert enkelt produkt. Se "Dokumenter" på produktsiden for sorts-spesifikke produktark.

 

Relative avlinger (avling kg/da i parantes)
Forsøk med tidlige byggsorter 2011-2013
  Hele Østlandet Sør-Østlandet Nord-Østlandet Trøndelag*
Tiril 100 (458) 100 (486) 100 (448) 100 (442)
Heder 105 105 104 105
Edel 95 91 99 102
Brage 107 107 109 109
Forsøk med sene byggsorter 2011-2013
  Hele Østlandet  Sør-Østlandet  Nord-Østlandet  Trøndelag*
Tyra  100 (470) 100 (505) 100 (452) 100 (433)
Iver 100 99 100 104
Helium 103 99 106 112
Fairytale 111 113 113 115
Kilde: Bioforsk Øst, Apelsvoll. *) Egen forsøksserie i Trøndelag.

 

Dyrkingsegenskaper hos byggsorter **
  Veksttid* Strå-
styrke
Strå-
kvalitet
Mjøldogg Grå
øyeflekk
Tiril -6 5 3 2 4
Heder -5 7 5 9 4
Brage -4 6 4 7 7
Edel 0 6 2 10 5
Tyra 0 8 6 5 5
Iver +1 7 6 10 5
Helium +4 8 9 10 6
Fairytale +4 8 9 9 7
  DON-
verdi
hl-vekt Protein-
innhold
Tresk-
barhet
 
Tiril 6 3 7 8  
Heder 3 5 6 7  
Brage 8 5 5 7  
Edel 5 3 3 8  
Tyra 7 8 8 9  
Iver 7 7 7 6  
Helium 5 6 5 6  
Fairytale 4 6 3 7  
* Antall dager seinere (+) eller tidligere (-) enn Tyra (108 dager).
** Skala fra 1 til 10 hvor 1=dårlig stråstyrke, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt,
lavt proteininnhold, vanskelig å treske