Felleskjøpet vil hele sesongen oppdatere www.okofro.no med hva som er tilgjengelig. Ikke leveringsklart før nyttår.

Felleskjøpets anlegg er godkjente av Debio for rensing og pakking av økologisk såvare. Etterspørselen etter økologisk såkorn holder seg stabil.

Utfordringene er store for å nå de politiske målene. Forskrift for såvarer gjelder også for sertifisert økologisk såkorn. Frøoverførte sjukdommer er største utfordringen. Med den nye metoden, ThermoSeed, har vi mulighet til å løse denne utfordringen.

Sortiment

Felleskjøpet har kontrakter på Iver bygg, Hurdal, Odal og Belinda havre og Zebra og Mirakel av vårhvete på Østlandet.

I Trøndelag er det kontrakter på Tiril og Brage bygg og Ringsaker havre. Analyser av årets korn avgjør hvor mye Debio-godkjent såkorn vi kan tilby

Utvalget av kornsorter til økologisk dyrking vil være begrenset. Vi lytter til råd fra den økologiske rådgivingstjenesten i vårt valg av sorter. I tabellen nedenfor er resultatene fra økologiske sortsforsøk satt opp for en del aktuelle sorter.

Økologisk prøving for årene 2010-2013 for bygg, 2009 – 2013 for havre,
2008- 2013 for vårhvete.
Art Sort Avling, rel. tall
Østlandet
Avling, rel. tall
Trøndelag
6-rads bygg Tiril 100 (353) 100 (344)
  Heder 102 101
  Brage 107 107
2-rads bygg Helium 103 108
Tidlig havre Hurdal 100 (419) 100 (341)
  Ringsaker 97 103
  Odal 101 101
Sen havre Belinda 98 102
Vårhvete Bjarne 100 (253) -
  Zebra 118 -
  Mirakel 133 -
Kilde: Bioforsk Øst, Apelsvoll. (Iver har ikke vært med i forsøkene de siste årene)