Vinterkampanje gjødsel, såkorn og ensilering

Vinterkampanje på gjødsel, såkorn og ensilering

I perioden 15. januar til og med 28. februar har vi kampanje på ensileringsmidler, gjødsel og såkorn. Det er smart å bestille tidlig: Det er lønnsomt, vareutvalget er bredest og du får varen levert i god tid! Ved å bestille nå hjelper du oss å jevne ut aktiviteten på fabrikkene, terminalene og transporten. Slik klarer vi å holde kostnadene nede og det nyter du godt av gjennom kampanjebetingelsene.

Kampanjetilbud såkorn

  • 1,5 % rabatt på såkorn
  • Forfall 15 dager etter levering, alternativt 1% kontantrabatt (det forutsetter "kontant autogiro")
  • Kampanjetilbudet gjelder sesongordre

For å få kampanjebetingelsene forplikter du deg til å ta imot såkornet når det passer Felleskjøpet (såkalt sesongordre).

Kampanjetilbud gjødsel

  • 1,5% bestillingsrabatt på gjødsel
  • Forfall 1. mars. Unntatt kunder som har autogiro 1% kontantrabatt, som har forfall ved levering

Betingelsene utløses kun på  sesongordre. Bestillingsfrist for direkte levering med båt er 21. februar. Termintillegg påløper fra uke 5.

Kampanje ensileringsmidler

  • 1,5 % bestillingsrabatt på ensileringsmidler
  • Forfall 1. mars. Unntatt kunder som har autogiro 1% kontant rabatt, som har forfall ved levering

Betingelsene utløses på sesongordre. For å få Kampanjebetingelsene forutsetter at du tar imot ensileringsmidlene når Felleskjøpet planlegger utkjøring (såkalt sesongordre).

Import av såkorn 2018/2019 av Jon Atle Repstad, produktsjef såvare Import av såkorn 2018/2019

Sommerens tørke ga dårligere avlinger. I sesongen 2018-19 er det nødvendig med betydelig import av såkorn for å dekke behovet i markedet. Værforholdene var også utfordrende i våre naboland, slik at vi må forholde oss til små mengder av mange sorter. ... Les mer