0

Focus Ultra 5 ltr

FKnr.: 61889 | Leverandørens varenr.: 58665360

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Ugrasmiddel mot kveke og andre grasarter i tofrøblada kulturer. Tillatt i oljevekster, potet, kålrot, fôrraps, fôrmargkål, fôrnepe, hodekål, rosenkål, brokkoli, blomkål, oljelin, rødsvingel- og rødkløverfrøeng, gulrot, bønne, ert (til modning og konserves), løk, purre, bete, rotpersille, knollselleri, jordbær, rabarbra, solbær, rips, stikkelsbær og bringebær.
 
Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom blad og strå. God mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn og andre grasarter. Svak mot tunrapp. Veksten stopper like etter behandling og graset får en rødlig farge. Full virkning sees etter 2-4 uker, avhengig av værforhold og utviklingsstadium. Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning. Kan blandes med insektmidler. Det bør gå minst en uke mellom bruk av Focus Ultra og bruk av annet ugrasmiddel (vokslag kulturplante) eller jordarbeiding.
 
NB! Focus Ultra kan frigjøre preparatrester i en dårlig rengjort sprøyte. Husk grundig rengjøring før bruk av Focus Ultra.
 
Innhold: 100 g sykloksydim/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Rosenkål/knollselleri/oljevekster: 8 uker. Øvrige vekster: 6 uker. Bærvekster: Før blomstring. Rabarbra: Etter høsting.
Avstand til vann: 3 m
Dose: 400-600 ml/daa, 200-500 ml/daa mot spillkorn og floghavre
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P2
 
 
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 5-25oC
Luftfuktighet: høy
Regnfast: 1 time
Annet: Rengjøring før bruk og etter. Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Ugrasmiddel mot kveke og andre grasarter i tofrøblada kulturer. Tillatt i oljevekster, potet, kålrot, fôrraps, fôrmargkål, fôrnepe, hodekål, rosenkål, brokkoli, blomkål, oljelin, rødsvingel- og rødkløverfrøeng, gulrot, bønne, ert (til modning og konserves), løk, purre, bete, rotpersille, knollselleri, jordbær, rabarbra, solbær, rips, stikkelsbær og bringebær.
 
Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom blad og strå. God mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn og andre grasarter. Svak mot tunrapp. Veksten stopper like etter behandling og graset får en rødlig farge. Full virkning sees etter 2-4 uker, avhengig av værforhold og utviklingsstadium. Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning. Kan blandes med insektmidler. Det bør gå minst en uke mellom bruk av Focus Ultra og bruk av annet ugrasmiddel (vokslag kulturplante) eller jordarbeiding.
 
NB! Focus Ultra kan frigjøre preparatrester i en dårlig rengjort sprøyte. Husk grundig rengjøring før bruk av Focus Ultra.
 
Innhold: 100 g sykloksydim/l
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Rosenkål/knollselleri/oljevekster: 8 uker. Øvrige vekster: 6 uker. Bærvekster: Før blomstring. Rabarbra: Etter høsting.
Avstand til vann: 3 m
Dose: 400-600 ml/daa, 200-500 ml/daa mot spillkorn og floghavre
Avgiftsklasse: 1
Filter: A1/P2
 
 
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold:
Temperatur: 5-25oC
Luftfuktighet: høy
Regnfast: 1 time
Annet: Rengjøring før bruk og etter. Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer