Proline EC 250 5 L

FKnr.: 65584 | Leverandørens varenr.: 05695596
  • Soppmiddel i korn og oljevekster
  • Systemisk virkning mot bladflekksykdommer
  • Brukes ved begynnende sykdomsangrep
  • Resistentbryter ifht. strobiluriner
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps og rybs.

Har systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk
(Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt storknolla råtesopp i oljevekster.

Brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller ved varsling. Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. I oljevekster ved full blomstring. Proline er resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici. Proline kan brukes alene eller i blanding med andre midler. Anbefales maksimalt 2 ganger pr. sesong.

Off-label: Soppsykdommer i grasfrøeng

Innhold: 250 g protiokonazol/l
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt
Behandlingsfrist: Korn 5 uker. Oljevekster 5 uker
Avstand vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Korn 40– 80 ml/daa. Oljevekster 70 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Ravgul
Sprøytevæske: Hvitaktig
Avgiftsklasse 2

Advarsel


H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 6-18C
Luftfuktighet: over 70%
Timer opphold: 1-2 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps og rybs.

Har systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, stråknekker, hveteaksprikk
(Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), hvetebrunflekk (DTR), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust, svartrust, aksfusariose samt storknolla råtesopp i oljevekster.

Brukes ved begynnende sjukdomsangrep, eller ved varsling. Virkningstiden er avhengig av behandlingstidspunkt, dosering, utviklingsstadiet på kornet, tilveksthastighet samt vekstforholdene. I oljevekster ved full blomstring. Proline er resistensbryter i forhold til strobiluriner, og spesielt ved resistent Septoria tritici. Proline kan brukes alene eller i blanding med andre midler. Anbefales maksimalt 2 ganger pr. sesong.

Off-label: Soppsykdommer i grasfrøeng

Innhold: 250 g protiokonazol/l
Lagring: Tørt, kjølig og frostfritt
Behandlingsfrist: Korn 5 uker. Oljevekster 5 uker
Avstand vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Korn 40– 80 ml/daa. Oljevekster 70 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Ravgul
Sprøytevæske: Hvitaktig
Avgiftsklasse 2

Advarsel


H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 6-18C
Luftfuktighet: over 70%
Timer opphold: 1-2 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere