Meny

Trimaxx 1 ltr

FKnr.: 67144 | Leverandørens varenr.: 67144

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vekstregulerende middel tillatt brukt mot legde i høst- og vårhvete, bygg, havre, rug og rughvete med eller uten gjenlegg, samt frøeng av timotei.

Trimaxx® tas opp gjennom bladene og transporteres utover i planten til vekstpunktet, der det hemmer stråets strekningsvekst. Trimaxx® forkorter og styrker strået og reduserer derved legde/stråknekk. Det oppnås også jamnere modning. Vekstregulering med Trimaxx® foretas i frodig åker/ frøeng med utsikter til gode vekstforhold, ved fare for legde. Trimaxx® kan blandes med Express SX®, Express Gold, Flurostar, MCPA, Mekoprop og Starane® XL. Soppmidler som Proline®, Delaro®, Comet® Pro, Forbel®; innsektsmidler i gruppen pyretroider og bladgjødslingsmidler i chelatform samt CCC.

Innhold: Trineksapaketyl 175 g/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårhvete og bygg: 20-40ml/daa Havre: 20-30 ml/daa Rug: 30-40 ml Høst- og rughvete: 20-40 ml/daa Frøengtimotei: 50-100 ml
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulsjonskonsentral
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimle virkningsforhold:
Temperatur: 8-10oC
Luftfuktighet: god
Timer opphold: 1-2 timer
Gode lysforhold kan øke effekten.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vekstregulerende middel tillatt brukt mot legde i høst- og vårhvete, bygg, havre, rug og rughvete med eller uten gjenlegg, samt frøeng av timotei.

Trimaxx® tas opp gjennom bladene og transporteres utover i planten til vekstpunktet, der det hemmer stråets strekningsvekst. Trimaxx® forkorter og styrker strået og reduserer derved legde/stråknekk. Det oppnås også jamnere modning. Vekstregulering med Trimaxx® foretas i frodig åker/ frøeng med utsikter til gode vekstforhold, ved fare for legde. Trimaxx® kan blandes med Express SX®, Express Gold, Flurostar, MCPA, Mekoprop og Starane® XL. Soppmidler som Proline®, Delaro®, Comet® Pro, Forbel®; innsektsmidler i gruppen pyretroider og bladgjødslingsmidler i chelatform samt CCC.

Innhold: Trineksapaketyl 175 g/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårhvete og bygg: 20-40ml/daa Havre: 20-30 ml/daa Rug: 30-40 ml Høst- og rughvete: 20-40 ml/daa Frøengtimotei: 50-100 ml
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulsjonskonsentral
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimle virkningsforhold:
Temperatur: 8-10oC
Luftfuktighet: god
Timer opphold: 1-2 timer
Gode lysforhold kan øke effekten.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.  

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere