0

Biscaya OD 240 3 ltr

FKnr.: 64242 | Leverandørens varenr.: 79908954

Kontakt oss

Ring oss: 72 50 50 50
Klikk for flere valg

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon
Mot bitende og sugende skadedyr i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps, rybs, poteter, erter (modning, fôr, konserves), åkerbønner, bønne til konsum, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål.
 
Biscaya er insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter. Produktethar vist effekt mot lus, kornbladbille, sikader og trips og noe effekt mot bladminérfluer i korn. I oljevekster er det først og fremst rapsglansbille, men det er også effekt på skulpesnutebille. Bladlus, sikader og trips bekjempes i poteter. Det virksomme stoffet, tiakloprid, har en annen virkningsmekanisme enn pyretroidene (Karate) og Biscaya er en resistensbryter overfor disse.
 
I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er fullt synlig. Biscaya er ikke spesielt temperaturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. Rystes kraftig før bruk.
 
Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den
tiden av døgnet som pollinerende insekter flyr.
 
Off label: Snutebiller i frøeng av kløver.

Innhold: 240 g tiakloprid/l
Formulering: Oljebasert dispensjon
Lagring: Frostfritt (>10°C)
Behandlingsfrist: Korn: 3 uker/rug 4 uker. Oljevekster: 4 uker. Potet: 14 dager. Grønnsaker/ert/bønne: 7 dager
Avstand til vann: 5 meter
Dose: 15-40 ml/daa
Avgiftklasse:
3
Filter: A1/P3
 
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold: 
Temperatur: >5oC
Regnfast: 1 time
Annet: Resistensbryter for pyretroider. Vannet må være over 10°C.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker
Mot bitende og sugende skadedyr i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete, raps, rybs, poteter, erter (modning, fôr, konserves), åkerbønner, bønne til konsum, hodekål, brokkoli, blomkål, kinakål og rosenkål.
 
Biscaya er insektmiddel med god virkning mot bitende og sugende insekter. Produktethar vist effekt mot lus, kornbladbille, sikader og trips og noe effekt mot bladminérfluer i korn. I oljevekster er det først og fremst rapsglansbille, men det er også effekt på skulpesnutebille. Bladlus, sikader og trips bekjempes i poteter. Det virksomme stoffet, tiakloprid, har en annen virkningsmekanisme enn pyretroidene (Karate) og Biscaya er en resistensbryter overfor disse.
 
I forhold til pyretroidene har produktet noe senere synlig virkning på skadegjørerne, men insektene gjør ingen skade i perioden etter sprøyting og til virkningen av produktet er fullt synlig. Biscaya er ikke spesielt temperaturfølsom, men temperaturen må være høy nok til at insektene er i aktivitet. Rystes kraftig før bruk.
 
Må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den
tiden av døgnet som pollinerende insekter flyr.
 
Off label: Snutebiller i frøeng av kløver.

Innhold: 240 g tiakloprid/l
Formulering: Oljebasert dispensjon
Lagring: Frostfritt (>10°C)
Behandlingsfrist: Korn: 3 uker/rug 4 uker. Oljevekster: 4 uker. Potet: 14 dager. Grønnsaker/ert/bønne: 7 dager
Avstand til vann: 5 meter
Dose: 15-40 ml/daa
Avgiftklasse:
3
Filter: A1/P3
 
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 
Virkningsforhold: 
Temperatur: >5oC
Regnfast: 1 time
Annet: Resistensbryter for pyretroider. Vannet må være over 10°C.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer