MCPA 750 Nufarm 10 L

FKnr.: 60321 | Leverandørens varenr.: 100005314
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot ugras i eng, beite, frukthager, korn, i gjenlegg av hvit, alsike- eller rødkløver med korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God
virkning mot meldestokk, då-arter, åkergråurt og korsblomsta ugras. Dessuten god mot åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie,
grasstjerneblom, lyssiv, tveskjeggveronika, følblom, groblad, skogstorknebb, løvetann, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kløver kan få
forbigående stagnasjon.

Blandbarhet: Se blandetabell og sprøyteplan.

Off-label: Gjenlegg i frøeng av rødkløver sammen med Express. Mot mjølke- og snellefamilien i juletre og pyntegrønt. Mot tistel og åkerdylle i frøåret i grasfrøeng.

Innhold: 750 g MCPA/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr/slått; 14 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 80-100 ml/daa i korn og gjenlegg
          150-240 ml/daa i grasmark og frukt
          150-240 ml/daa i korn mot rougras
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Flytende
Farge: Brunlig
Sprøytevæske: Lys brun/klar
Avgiftsklasse 3

Fare

H302 - Farlig ved svelging.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410 - Meget giftig med langtidsvirkning for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 12-25°
Luftfuktighet: 60-90
Timer opphold 2-6 timer
Kan blandes med mekoprop med en dosering på inntil 150 ml/daa for hvert av preparatene.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot ugras i eng, beite, frukthager, korn, i gjenlegg av hvit, alsike- eller rødkløver med korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen. God
virkning mot meldestokk, då-arter, åkergråurt og korsblomsta ugras. Dessuten god mot åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie,
grasstjerneblom, lyssiv, tveskjeggveronika, følblom, groblad, skogstorknebb, løvetann, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kløver kan få
forbigående stagnasjon.

Blandbarhet: Se blandetabell og sprøyteplan.

Off-label: Gjenlegg i frøeng av rødkløver sammen med Express. Mot mjølke- og snellefamilien i juletre og pyntegrønt. Mot tistel og åkerdylle i frøåret i grasfrøeng.

Innhold: 750 g MCPA/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Beitedyr/slått; 14 dager
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 80-100 ml/daa i korn og gjenlegg
          150-240 ml/daa i grasmark og frukt
          150-240 ml/daa i korn mot rougras
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Flytende
Farge: Brunlig
Sprøytevæske: Lys brun/klar
Avgiftsklasse 3

Fare

H302 - Farlig ved svelging.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410 - Meget giftig med langtidsvirkning for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 12-25°
Luftfuktighet: 60-90
Timer opphold 2-6 timer
Kan blandes med mekoprop med en dosering på inntil 150 ml/daa for hvert av preparatene.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere