Fibro 20 L

FKnr.: 63087 | Leverandørens varenr.: 00034-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Olje mot frukttremidd i eple, pære, plomme og kirsebær, pæresuger i pære og virusvektorer i potet.

Fibro har fysisk virkning på mobile og immobile stadier (inklusive egg) av insekter og midd. Midlet danner en tynn oljefilm utenpå skadedyrene. Denne filmen hindrer tilførselen av oksygen til skadedyrenes kropp (og egg) slik at de dør. God dekking er nødvendig for å få god virkning. I potet benyttes Fibro for å redusere smitte med ikke persistente virus (PVA, PVY). Fibro må brukes forebyggende
når det er risiko for angrep av bladlus.

I produksjon av settepotet er det viktig at ny tilvekst behandles, og bladene holdes dekket med Fibro film fram til en uke før risdreping. Det kan brukes opptil 8 sprøytinger med 7 dagers mellomrom. Mot frukttremidd anvendes Fibro når en ser vinteregg fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57). Sprøyt bare en gang pr. vekstsesong. Mot pæresuger like før eggklekking, fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57). Anbefalt væskemengdeer 50-75 liter pr. 100 meter rad avhengig av trærnes størrelse og tetthet. Det må maksimalt sprøytes 2 ganger pr. vekstsesong. Tillatt i økologisk produksjon.

Innhold: 797 g parafinolje/l
Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt
Avstand til vann: 30 m (frukt) 3 m (potet) 
Filter: A2/P3
Dose: Potet; 0,7-1,0 l/daa i 20-40 l vann. Stein- og kjernefrukt 1-1,5 l pr.100 l vann. Pæresuger 1,5-2 l pr. 100 l vann
Pakningsstørrelse: 20 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Klar
Sprøytevæske: Svak hvit
Avgiftsklasse 3

Fare

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Optimale virkningsforhold:
Annet: I potet kan det under visse forhold oppstå veksthemming. Sprøyt derfor på tørt bladverk, og helst om kvelden i overskyet vær for å minimere virkningen på kulturplantene.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Olje mot frukttremidd i eple, pære, plomme og kirsebær, pæresuger i pære og virusvektorer i potet.

Fibro har fysisk virkning på mobile og immobile stadier (inklusive egg) av insekter og midd. Midlet danner en tynn oljefilm utenpå skadedyrene. Denne filmen hindrer tilførselen av oksygen til skadedyrenes kropp (og egg) slik at de dør. God dekking er nødvendig for å få god virkning. I potet benyttes Fibro for å redusere smitte med ikke persistente virus (PVA, PVY). Fibro må brukes forebyggende
når det er risiko for angrep av bladlus.

I produksjon av settepotet er det viktig at ny tilvekst behandles, og bladene holdes dekket med Fibro film fram til en uke før risdreping. Det kan brukes opptil 8 sprøytinger med 7 dagers mellomrom. Mot frukttremidd anvendes Fibro når en ser vinteregg fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57). Sprøyt bare en gang pr. vekstsesong. Mot pæresuger like før eggklekking, fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57). Anbefalt væskemengdeer 50-75 liter pr. 100 meter rad avhengig av trærnes størrelse og tetthet. Det må maksimalt sprøytes 2 ganger pr. vekstsesong. Tillatt i økologisk produksjon.

Innhold: 797 g parafinolje/l
Lagring: Tørt og kaldt, men frostfritt
Avstand til vann: 30 m (frukt) 3 m (potet) 
Filter: A2/P3
Dose: Potet; 0,7-1,0 l/daa i 20-40 l vann. Stein- og kjernefrukt 1-1,5 l pr.100 l vann. Pæresuger 1,5-2 l pr. 100 l vann
Pakningsstørrelse: 20 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Klar
Sprøytevæske: Svak hvit
Avgiftsklasse 3

Fare

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Optimale virkningsforhold:
Annet: I potet kan det under visse forhold oppstå veksthemming. Sprøyt derfor på tørt bladverk, og helst om kvelden i overskyet vær for å minimere virkningen på kulturplantene.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere