Meny

Movento 100 SC 1 ltr

FKnr.: 64409 | Leverandørens varenr.: 79716109

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot skadedyr i eple, pære, plomme, kirsebær, hvit-, rød-, savoy- og spisskål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål, salat på friland og i veksthus, tomat og paprika i veksthus, veksthusagurk samt prydplanter på friland.

Movento 100 SC tilhører gruppen ketoenoler, mot sugende insekter som bladlus, skjoldlus, kvitfly, bladlopper, gallmygg, trips samt noen middarter. I frukt mot kommaskjoldlus, grønn eplebladlus, rød eplebladlus, rød pærebladlus, vanlig pæresuger og eplebladgallmygg. I grønnsaker og prydplanter på friland er virkningen god mot salatbladlus, salatrotlus, kålbladlus, skjoldlus, bladlopper, mellus (kvitfly), gallmygg m.fl. Hindrer biosyntesen av lipider. Produktet er toveis systemisk, og transporteres både i floem og xylem. Dette gir beskyttelse av eldre deler av planten i tillegg til ny tilvekst. Skadedyrene dør ikke med èn gang, og de kan derfor opptre i kulturen noen dager etter sprøyting. Relativt lang virkningstid. Movento er egnet for integrert bekjempelse. Se etikett.

Off-label: Prydplanter i veksthus, mot bladlus, rotlus og trips i babyleaf, bladgrønnsaker, kruspersille, bladpersille og dill. Mot solbærgallmygg og bladlus i solbær. Minor use: Stilkselleri, dill, persille, gressløk, kepaløk, gulrot, rotpersille, rotselleri, pastinakk, kålrot, nepe, rødbeter, jordbær, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli og grønnkål.

Innhold: 100 g spirotetramat/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 5 m
Behandlingsfritt: Kjerne- og steinfrukt; 21 dager. Salat; 7 dager. Kålvekster, paprika, tomat og agurk; 3 dager. 
Filter: A1/P3.
Dose: Se etikett.
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 4

Advarsel

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H331 Giftig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H301 Giftig ved svelging.

Optimale virkningsforhold:
Ingen informasjon. Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot skadedyr i eple, pære, plomme, kirsebær, hvit-, rød-, savoy- og spisskål, rosenkål, blomkål, brokkoli, grønnkål, kinakål, salat på friland og i veksthus, tomat og paprika i veksthus, veksthusagurk samt prydplanter på friland.

Movento 100 SC tilhører gruppen ketoenoler, mot sugende insekter som bladlus, skjoldlus, kvitfly, bladlopper, gallmygg, trips samt noen middarter. I frukt mot kommaskjoldlus, grønn eplebladlus, rød eplebladlus, rød pærebladlus, vanlig pæresuger og eplebladgallmygg. I grønnsaker og prydplanter på friland er virkningen god mot salatbladlus, salatrotlus, kålbladlus, skjoldlus, bladlopper, mellus (kvitfly), gallmygg m.fl. Hindrer biosyntesen av lipider. Produktet er toveis systemisk, og transporteres både i floem og xylem. Dette gir beskyttelse av eldre deler av planten i tillegg til ny tilvekst. Skadedyrene dør ikke med èn gang, og de kan derfor opptre i kulturen noen dager etter sprøyting. Relativt lang virkningstid. Movento er egnet for integrert bekjempelse. Se etikett.

Off-label: Prydplanter i veksthus, mot bladlus, rotlus og trips i babyleaf, bladgrønnsaker, kruspersille, bladpersille og dill. Mot solbærgallmygg og bladlus i solbær. Minor use: Stilkselleri, dill, persille, gressløk, kepaløk, gulrot, rotpersille, rotselleri, pastinakk, kålrot, nepe, rødbeter, jordbær, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli og grønnkål.

Innhold: 100 g spirotetramat/l
Lagring: Frostfritt
Avstand til vann: 5 m
Behandlingsfritt: Kjerne- og steinfrukt; 21 dager. Salat; 7 dager. Kålvekster, paprika, tomat og agurk; 3 dager. 
Filter: A1/P3.
Dose: Se etikett.
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 4

Advarsel

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H331 Giftig ved innånding.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H301 Giftig ved svelging.

Optimale virkningsforhold:
Ingen informasjon. Begrensinger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere