Meny

Topsin WG 1 kg

FKnr.: 66336 | Leverandørens varenr.: 198-499195

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Soppmiddel til eple, pære, plomme, kirsebær, bartreplanter og kålvekster, samt til beising og/eller brusevanning i kepaløk, purre, kålvekster og prydplanter i veksthus og på friland.

Systemisk med forebyggende og kurativ virkning mot bl.a. grå monilia, gråskimmel, mjøldogg, kjølelagersopper, fusarium-arter, storknolla råtesopp og rotbrannsopper. Virker ikke mot algesopper og rust. Tilrås å veksle med andre preparater for å unngå resistensutvikling. Kan blandes med aktuelle insekt- og soppmidler (unntatt kopperholdige preparater). Skadelig for nyttedyr (insekter og meitemark).

Innhold: 700 g tiofanatmetyl/kg
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Eple: 14 dager
Avstand til vann: 20 m
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett eller sprøyteplan
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H341 Mistenkes å kunne gi genetiske skader 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H332 Farlig ved innånding. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Soppmiddel til eple, pære, plomme, kirsebær, bartreplanter og kålvekster, samt til beising og/eller brusevanning i kepaløk, purre, kålvekster og prydplanter i veksthus og på friland.

Systemisk med forebyggende og kurativ virkning mot bl.a. grå monilia, gråskimmel, mjøldogg, kjølelagersopper, fusarium-arter, storknolla råtesopp og rotbrannsopper. Virker ikke mot algesopper og rust. Tilrås å veksle med andre preparater for å unngå resistensutvikling. Kan blandes med aktuelle insekt- og soppmidler (unntatt kopperholdige preparater). Skadelig for nyttedyr (insekter og meitemark).

Innhold: 700 g tiofanatmetyl/kg
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Eple: 14 dager
Avstand til vann: 20 m
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett eller sprøyteplan
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H341 Mistenkes å kunne gi genetiske skader 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H332 Farlig ved innånding. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere